Satsning på mer idrott!

I regeringens budgetproposition för 2016 aviseras att statens stöd till idrotten ökar med totalt 197 miljoner kronor 2016,Yterliggare satsningar kommer att ske de följande åren. Detta är ett av de få vallöften som den rödgröna regeringen uppfyller och det är en bra satsning för att få fler barn och ungdomar att kunna satsa på idrottslig verksamhet. Riksidrottsförbundet kommer att fördela pengarna till de olika verksamheterna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Hockeyhjältar är förebilder!

Av , , 1 kommentar 2

Under Motorveckan firade Lycksele Sportklubb sina hockeyhjältar och det var många som ville vara med och fira. Det är viktigt med förebilder och det var en av aneldningarna till att LSK ville lyfta fram Moa Viklund, Melker Karlsson och David Rundblad. Förra veckan inleddes seriespelet för damlagen i hockey och Moa Viklund gjorde första målet för Linköping. Det är så häftigt att en liten kommun som Lycksele har tre stora hockeyhjältar som alla tre är förebilder för våra unga spelare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Gemensamt ansvar!

Jag läser vad den rödgröna regeringen har för avsikt att satsa pengar på i sin höstbudget. Ett citat från artikeln lyder ”Ytterligare två satsningar som handlar om kvinnors hälsa finns med i budgeten, som bygger på överenskommelse med Vänsterpartiet, är att sommaren 2017 blir preventivmedel gratis för kvinnor upp till 20 år.” Det är positivt att man inför samma regelverk i hela landet när det gäller kostnad på preventivmedel, men att benämna det en satsning på kvinnors hälsa är tufft. Var är satsningen på sexualrådgivning för både killar och tjejer? Det kan inte ligga på tjejernas ansvar att skydda sig för oönskade graviditeter. Här måste ett gemensamt ansvar finnas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Fortsatt debatt väntar!

Sverige innehar 2015 ordförandeskapet i Nordefco (Nordic Defence Cooperation). Med anledning av detta arrangerade Nordiska rådet tidigare denna vecka ett rundabordssamtal med deltagande av presidierna för de nationella parlamentens försvars- och utrikesutskott och av försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Sverker Göranson samt parlamentsledamöter från Nordiska rådet. Säkerhetsutmaningarna är delade i Östersjöområdet. Ett nytt försämrat normalläge har etablerat sig och därför är nordiska företrädare mer intresserade än på många år att diskutera försvars- och säkerhetspolitik. Danmark och Norge tillhör Nato, medan Sverige, Finland och Island står utanför. Precis som i Sverige pågår en omprövningsdebatt i Finland, samtidigt som de svenska och finska regeringarna och ländernas respektive försvarsmakter den senaste tiden enats om och börjat konkretisera fördjupat militärt försvarssamarbete. En intressant fortsatt debatt väntar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Sjuktalen ökar

Av , , 2 kommentarer 2

I går sammanträdde Kommunstyrelsen i Lycksele. En av punkterna på dagordningen handlade om de ökande sjuktalen. Det är oroande siffror och vi har svårt att sia om hur fortsättningen kommer att se ut om vi idag inte tar detta på fullaste allvar och ser över handlingsplaner, strategier och de verktyg vi har idag och kanske behöver komplettera. Tydligt är att de högsta sjuktalen finns i grupper där vi idag har en hög arbetsbelastning, svårt att hitta vikarier, svårt att påverka den arbetsmiljö som man verkar i. Det är ingen enkel uppgift och det finns inga enkla lösningar eftersom det inte går att hitta generella handlingsplaner. Det handlar om individer som arbetar i kommunen som har olika behov och förutsättningar och där varje arbetsledare måste vara lyhörd för detta. Jag är positiv till att kommunstyrelsen tar sjuktalen på allvar och att åtgärder sker och strategier finns för att se över och förbättra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Alla bäckar små!

Det finns mycket att fundera på när jag tittar på det stora budgetunderskott som Socialnämnden i Lycksele dras med. Vissa kostander är svårare att komma tillrätta med men det finna andra som definitivt skulle kunna påverkas med tydlig ledning. Ett område är leasingbilar. Socialtjänsten är i behov av ett antal leasingbilar för att utföra sina arbetsuppgifter. Dessa leasingbilar kostar varje månad och det är därför betydelsefullt att de underhålls på bästa sätt. I dag finns ingen ansvarig för alla leasingbilar vilket innebär att vissa bilar används mycket och andra inte. Vid återlämnande av bilar får socialtjänsten betala stora summor för att åtgärda de skador som finns på bilarna. Om det finns en ansvarig för alla bilar så kan detta undvikas genom att man åtgärdar skador och annat slitage via den försäkring som finns istället för att betala dyra pengar vid återlämnandet. Alla bäckar små.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Diskussionen bli konstig!

Diskussionerna går i vågor om man ska vaccinera sina barn eller inte, frågeställningarna varierar något i varje ny diskussion men grunden är densamma. Den utgår från att barnen tar skada av att bli vaccinerad. Jag har svårt at förstå diskussionen eftersom jag tycker det är självklart att vi alla hjälps åt och förhindrar att svåra sjukdomar sprids och ger bestående skador. Jag har under ett par år arbetat för Rotary med att samla in pengar för att utrota Polio, en allvarlig sjukdom som just nu finns på ett fåtal områden i världen. I många av de mindre utvecklade länderna arbetar man hårt för att vaccinera barnen mot olika sjukdomar, mycket en del av att familjerna inte ska föda så många barn och få sina barn att överleva. I Sverige blir därför diskussionen lite underlig när vi går åt motsatt håll och inte vill vaccinera barnen och istället sprida sjukdom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Tydlig skattehöjarpolitik!

Av , , 3 kommentarer 1

Nu är det tydligare än någonsin, den rödgröna regeringen med stöd av Vänsterpartiet presenterar sina skattehöjningar. Det är skattehöjningar som direkt kommer att påverka oss alla och som inte kommer att bidra till att Sverige utvecklas. De försämringar och sänkning av taket som införs på ROT och RUT avdraget är direkt kontraproduktivt och kommer inte att ge besparingar. Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Hur kommer denna extra skatt på pensionärer att öka incitamentet att vilja fortsätta arbeta? Att avsluta ett utdrag av skattehöjningar med ökad skatt på drivmedel och avstånd är helt vansinnigt. Vi ser resultatet av en Norrlandsfientlig politik och jag har svårt att se hur detta ska göra att hela Sverige ska leva!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Skogen och besöksnäringen!

I går besökte riksdagsledamöterna Edward Riedl och Åsa Coenraads Lycksele och fick en dragning om skogens betydelse för länet och det kopplat till besöksnäringen. Skogsmuseet i Lycksele var värd för besöket och här blandades historia, nutid och framtid. Det är betydelsefullt att lyfta fram skogens betydelse och även se möjlighetera att kombinera utbildning, kultur och forskning till besöksnäring. Lokalproducerad mat är också en del i att utveckla besöksnäringen i kommunen och diskussionerna och idéerna var många och positiva

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

En ekvation som inte går ihop!

Av , , 2 kommentarer 5

I gårdagens VK finns en beskrivning över hur det ekonomiska läget ser ut för länets Socialnämnder. Det är ingen positiv läsning och det ger en bild av en komplex verksamhet som är svår att budgetera för. Den stora mojoriteten av socialnämndens verksamhet är lagstyrd och svår att påverka men trots det finns det många områden där man kan välja olika vägar att gå. Det är den röda majoriteten i Lycksele som fryst budgetramarna för de olika nämnderna och det är nu den röda majoriteten inom socialnämnden som tycker att nämnden har för lite pengar. En ekvation som inte går ihop. Det finns en rad områden där man kan välja andra sätt att driva verksamhet på men det är inte aktuellt för den röda majoriteten att lyfta blicken och se att det finns andra alternativ utan det är bättre att fortsätta på den inslagna vägen och hoppas att det går bra. Budgetutfallet talar sitt tydliga språk.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer