Enighet, men inte i allt!

Av , , 2 kommentarer 3

I går sammanträdde Kommunstyrelsen i Lycksele. Det var ett sammanträde där den politiska enigheten var stor och det är i min värld ett bevis på att ärendena är väl förberedda och att de föregåtts av diskussioner innan för att hitta det bästa beslutsunderlaget. En fråga som dock inte nådde enighet var en motion som handlade om att kommunen skulle inrätta ett antal laddstolpar för el och hybridbilar. Dessa laddstolpar finansieras av de son brukar elström och är en enkel åtgärd för att satsa på mer miljövänliga bilar. Varför den styrande majoriteten inte tyckte det var en bra idé kommer debatten i nästa Komunfullmäktige att visa. Fortsättning följer

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det är vinter !

Av , , 3 kommentarer 1

En intressant iakttagelse, det blir vinter även detta år. Det blir i och för sig vinter varje år men när jag möts av det som en nyhet att det är halka, snö och och kyla den första december är det ingen nyhet utan mer ett konstaterande av fakta. En nyhet måste det dock vara för de bilister som blir överraskade av vinterväder och inte har bytt till vinterdäck. Enligt svenska lagstiftning måste fordon ha vinterdäck 1 december till 31 mars. När det kommer till den klassiska frågan om dubbat eller odubbat kan man tänka lite olika, den diskussionen tänker jag inte ge mig in på. Däremot tycker jag att alla som bor i vårt avlånga land vid det här laget borde veta att det blir vinter varje år.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)