Förslag med långa remissrundor!

Riksdagen har i dagarna sagt ja till regeringens förslag om att låta ensamstående kvinnor ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso och sjukvård som gifta par. Samma villkor gäller som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. Detta är ett förslag som debatterats högt och lågt och som föregåtts av stora remissrundor och politisk oenighet. Det är en fråga som både etiskt och moraliskt har väckt känslor och det är nog inte det sista vi hör i denna fråga. Jag tycker att det är ett bra beslut som innebär att kvinnor inte behöver åka till andra länder för att få en assisterad befruktning och jag tror att det svenska lagverket kommer att erbjuda ett stort skydd vilket inte är lika självklart om det sker utanför Sveriges gränser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Skogsmuseets betydelse!

Skogsmuseet i Lycksele är ett unikt museum som lyfter fram skogens historia både ur ett samhällsekonomiskt sätt och hur människorna som arbetade i skogen hade det, hur utvecklingen har varit och framförallt betydelsen av skogsbruket. Skogsmuseet är det enda Åretruntöppna museet och har stor betydelse för både utbildning och forskning samtidigt som det är en turistattraktion. Jag har under min tid som riksdagsledamot motionerat om att skapa bättre förutsättningar för skogsmuseet och att ge museet en nationellstatus. Det har varit svårt att få gehör för detta. Nu har jag bett min kollega Edward Riedl att fortsätta driva frågan och det har han gjort genom att bjuda upp kulturminstern till Lycksele. Ser fram emot hennes besök!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bättre att stå på insidan och kunna påverka!

Av , , 2 kommentarer 1

Folk och Försvars årliga konferens i Sälen har precis avslutats. Det är en konferens där utspel från olika företrädare samsas om mediautrymme tillsammans med rent försvarstekniska diskussioner och seminarier. Det är fullt förståeligt att Sveriges medlemskap i fred och säkerhetsorganisationen NATO diskuteras. Det är fortfarande en fråga som berör men som inte vunnit full acceptans bland det svenska folket. Jag tror att det råder en okunskap om vad ett svenskt medlemskap i organisationen NATO skulle medföra och att det dessutom finns en missförståelse att Sverige skulle avsäga sig bestämmanderätt och påverkansmöjligheter. Vi lever i en orolig omvärld och det är bra att ha en stor organisation i ryggen när det behövs och att det dessutom finns möjligheter att påverka organisationen från insidan istället för att stå utanför

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Stort föreningsliv!

Det nya verksamhetsområdet i Lycksele kommun hade bjudit in alla föreningar till träff i går. En stor uppslutning av föreningar innebar att diskussionerna var många och engagemanget stort att bidra till tankar och ideér. Det är otroligt häftigt att se hur stor föreningslivet är och att ålder inte sätter gränser för nya ideér och utveckling. Kommunens dåliga ekonomi innebär dock att det krävs prioriteringar i hur kultur och fritidsverksamheterna kommer att bedrivas och det ställer krav på alla att vara delaktiga för att skapa en attraktiv kommun för oss alla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera