Kräver bättre underlag!

I dag sammanträder Kommunfullmäktige i Lycksele. En av frågorna som ska upp till beslut är handlingsprogram för en ekonomi i balans. Det är ett betydelsefullt dokument eftersom behovet av besparingar är stora och det gäller att det som presenteras är hållbart. Den positiva ekonomiska bild som den röda majoriteten presenteras är tyvärr ett spel för gallerierna eftersom det är ett siffertrixande som lett fram till plus på sista raden. Socialnämnden lade förra året fram en strukturplan som innehöll en rad kostnadsminskningar. Tyvärr var hela planen byggd på dåliga underlag vilket innebar att hela strukturplanen föll som ett korthus. Nu finns en ny plan framtagen och den röda majoriteten var eniga i att den skulle tas beslut på vid senaste nämnden. Återigen står vi inför en strukturplan med dåliga underlag och jag och mina Alliansvänner i Socialnämnden kunde inte ta beslut på undermåliga underlag. Vi krävde återremiss och fick igenom detta. Nu väntar vi på ett betydligt mer innehållsrikare underlag där åtgärder går att följa upp.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En kommentar

  1. Mikael Pallin

    Lägg ner allt snack och tjafs kring besparingar. Ställ krav på chefer och tjänstrmän att leverera utifrån mål och ekonomi med hjälp av verksamhetsplaner. Ni kommer aldrig att nå framgång den här vägen vilket var en stor bidragande orsak till att jag la ner mitt politiska engagemang. En chef som inte klarar av att leverera med de resurser som tilldelats ska imte heller vara chef. Allt som kostar pengar är inte politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.