Spännande nyhetsflöde!

Det lokala nyhetsflödet har varit spännande denna vecka. I onsdags kom det efterlängtade beslutet att alla skattekontor som varit uppe till föremål för stängning nu blir kvar. För Lyckseles räkning var detta ett väldigt positivt beslut och något som engagerat många så glädjen över beslutet var stort. Samma dag presenterades även förslaget till nya regioner/län. Av nuvarande 21 län så blir det sex stora regioner. För vår del så blir det drygt halva Sverige som ska tillhöra ett Stornorrland. Jag tycker det är viktigt med samarbete och med samverkan, ibland ska detta ske på lokal nivå, ibland är det nordisk samverkan som är nödvändig eller samverkan på europeisk nivå. Samverkan ska ske när det finns behov och en nytta av det, att se Kiruna till Sundsvall som en enhet kan innebära stora utmaningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Definitionen av rättvisa?

Under den senaste veckan kan man läsa i VK om att det nu finns parkeringsautomater på parkeringsplatsen utanför Lycksele Lasarett. Landstingsstyrelsen har tagit beslutet om införandet av parkeringsautomater eftersom det finns parkeringsautomater i Skellefteå och i Umeå och det måste vara rättvist mellan länets tre sjukhus. Rättvist? Jag ifrågasätter definitionen av rättvisa. Ett aktuellt exempel, är det rättvist att alla öronpatienter inte ska få vård i Lycksele eller i Skellefteå utan alla måste åka till Umeå. I sak har jag inget emot att man inför parkeringsautomater på Lycksele lasarett men att göra det utifrån ett rättvise perspektiv är helt fel!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bra granskning!

2014 infördes brottsrubriceringarna äktenskapstvång och tvångsäktenskapsresa. Ett 50-tal ärenden har anmälts till åklagare, men inga har lett till åtal. Lagen skulle stärka skyddet mot ofrivilliga äktenskap. Lagen har varit uddlös och nu vill regeringen att Åklagarmyndigheten granskar samtliga fall som anmälts till åklagare och analyserar varför åtal inte väckts. Det är bra att regeringen uppmärksammar av vilken anledning som lagen inte haft effekt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Norrbotten i framkant!

Det är så roligt när man blir positivt överraskad. Tre hälsocentraler i Norrbotten har arbetat hårt för att påverka Norrbottens läns Landsting att ta beslut om konkurrensneutralitet inom primärvården. Förra veckan sammanträdde landstingsstyrelsen och ett oväntat positivt beslut fattades vilket nu innebär en kraftfull signal till alla hälsocentraler i Norrbotten att de måste klara sin ekonomi inom tilldelade ramar. Beslutet som landstingsstyrelsen fattat om konkurrensneutralitet innebär att enligt en fastställd formel räknas det fram vilka ekonomiska ramar som hälsocentralerna får. Om de inte håller dessa ramar och det finns en hälsocentral i annan driftsform i samma område så kompenseras denna hälsocentral. Enligt den styrande röda majoriteten i Norrbotten så tas nu krafttag mot förluster i välfärden. Ett otroligt spännande beslut som jag hoppas blir ett beslut som sprids till resten av landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Efter ett beslut så måste man lämna landet!

Om vi tittar på statistik över hur många asylsökande per innevånare som olika länder inom EU tagit emot så ligger Sverige inte oväntat på en delad topplacering. Det får stora konsekvenser för hela vårt sociala välfärdssystem. På grund av att det är så många som söker asyl så tar Migrationsverkets behandling av asylansökningar väldigt lång tid. Enligt gällande konventioner har alla som söker asyl rätt att få sin ansökan prövad men kommer det till ett beslut att personen ifråga inte har rätt att få asyl i Sverige så förväntas personen lämna landet. Detta har omgärdats av en knepig lagstiftning tidigare och många som fått ett avvisningsbeslut eller att utvisningen vunnit laga kraft har haft rätt att få boende och dagersättning till personen lämnar landet. Nu ändras lagen från den 1 juni 2016 efter en överenskommelse mellan regeringen och Allianspartierna Den som utvisas ska inte få ekonomisk hjälp men lagen omfattar inte barnfamiljer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Välkommen till Lycksele Vintermarknad!

I dag börjar Lyckseles vintermarknad. Knappt 100 marknadsknallar har anmält sig till helgens stora marknad och det blir en lite annorlunda marknad jämfört med tidigare år. Lycksele kommun har tillverkat en stor skidbacke mitt på torget och där kommer en rad aktiviteter att äga rum. Det är även tillåtet att köra snöskoter in till centrum för att öka attraktiviteten till en vintermarknad. Jag hoppas att många besökare tar chansen att besöka en lite annorlunda vintermarknad.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Stora utmaningar kräver lösningar!

Jag läste en intressant artikel om Sveriges offentliga finanser. Konjunkturinstitutet presenterar sin årliga rapport och budskapet är kärvt. Höj skatterna till 2006 års nivå eller minska personaltätheten i vård, skola och omsorg. Görs inte det så kommer underskotten i de offentliga finanserna att fördubblas inom 25 år. Vi blir äldre och äldre men samtidigt friskare, det ställer allt högre krav på hela vår välfärdssektor. Givetvis är det svårt att göra långsiktiga prognoser men det är ett signalvärde att det krävs struktur och åtgärder för att möta utmaningarna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Stor eloge till vasaloppet!

Vasaloppsveckan tar paus i två dagar och laddar upp inför fredagens Stafettvasa och helgens stora traditionella Vasalopp. Jag åkte Tjejvasan i lördags och är otroligt imponerad över den logistik som omgärdar hela Vasaloppet. Drygt 4000 ideella personer arbetar för att erbjuda service till alla som åker eller vistas inom mässområdet i Mora. Det fungerar smärtfritt med transporter och trafik i övrigt. Hela organisationen får en stor eloge över hur väl det fungerar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Respekt för kloka beslut!

Politik är spännande, speciellt när man får som man vill! Gårdagens kommunfullmäktige var ett sammanträde utan större kontroverser och jag hade förberett mig på en debatt om den ekonomiska handlingsplanen i balans. Jag och mina Allianskamrater i Socialnämnden fick igenom en återremiss av de lagda besparingsförslagen och vi ville ha bättre underlag. Till Kommunfullmäktige fanns helt andra underlag som inte fanns med förra veckan på Socialnämndens möte vilket i sig är underlig hantering av beslutsprocesser. Jag begärde återigen återremiss på Socialnämndens del i handlingsplanen och fick medhåll av den röda majoriteten. Jag respekterar politiker som kan släppa ideologin för en stund och se vad som är bäst i just den aktuella frågan. Nu väntar nya tydligare underlag så att bättre beslut kan fattas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera