Trist när ideologi enbart styr!

I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Det är ett par motioner som ska besvaras och den ena handlar om att stärka Lyckseles näringsliv med nya alternativa driftsformer. Den röda majoriteten avslår motionen och lämnar en märklig beskrivning av ärendet. Det finns en fastställd ärendegång för konkurrensutsättning av kommunens verksamheter och i korthet så är det upp till varje enskild nämnd att avgöra om man vill lämna förslag till kommunfullmäktige om att konkurrensutsätta de kommunala verksamheter som man ansvarar för. Det innebär att så länge vi har en röd majoritet så kommer man av ideologiska skäl säga nej till att utveckla Lyckseles näringsliv. Det är så trist att inte vilja se möjligheter istället för ideologiska riktmärken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

 1. Mikael Pallin

  Men Elisabeth….
  Är det inte samma sak med er som med en dåres envishet driver en fråga som KF sagt nej till varje gång den varit på dagordningen? Drivs ni av något annat än ideologi, i så fall är det lika trist?

  Kommunens uppgift är inte i första hand att utveckla näringslivet, det ansvaret har näringslivet själva.
  Företag som till 100% försörjs/drivs med offentliga medel blir inte ekonomiskt mer fördelaktigt för någon annan än företagaren. De anställda betalar skatt oavsett om dom har en lön från det privata eller det offentliga. Att budgetmässigt flytta runt pengar från personalkostnad till övriga kostnader löser inga problem. Klarar inte politikerna att styra verksamheten är jag tveksam till att dom klarar att lägga ut det på andra utövare heller.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Här skiljer sig våra åsikter åt. Som politiker har vi ett ansvar att erbjuda verktyg och möjligheter till företagande. Politiker ska inte stå för idéer eller förslag utan dessa ska givetvis komma från företagandet själv. Om det inte finns förutsättning så kommer inga nya idéer att växa fram. Det handlar om att den offentliga sektorn lägger ut verksamhet till ett pris och då är det den budget som gäller. Idag kan offentlig verksamhet dra över sin budget utan ansvar för konsekvenser. Varför pratar vi aldrig om förluster i välfärden? Givetvis kommer skatteintäkter från skattebetalare oavsett vem som är huvudman men har vi fler arbetsgivare får vi en större arbetsmarknad. Jag tycker inte om privatisering för den egna sakens skull utan min ingång är att se möjligheter och våga ta dom när vi kan.

   • Nisse

    Ditt svar visar tydligt att du styrs lika mycket av ideologi som de du anklagar för att styras av ideologi. Precis som föregående talare påpekade så är det med envishet (ideologi) som M gång på gång på gång lämnar in samma motion.

    En ärlig fråga, som naturligtvis kräver sitt lika ärliga svar:

    Hur många gånger har M i Lycksele lämnat in motioner med ovanstående inriktning?

    Svaret på den frågan visar alltså tydligt att det är ideologi som ligger bakom även detta förslag och inget annat.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Alliansen har vid ett flertal tillfällen lämnat in motioner med liknande innehåll. Jag tycker det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för våra skattekronor och ifrågasätter förluster i välfärden. Om inte det offentliga kan driva en verksamhet med en ekonomi i balans kanske det finns andra sätt att driva verksamheten. I Lycksele vill man inte ens titta på frågan. Det är den offentliga sektorn som ställer krav på verksamheten ( vilket idag är lite märkligt att man inte gör på samma sätt på den egna verksamheten) De avsätter en budget för verksamheten och sen är det upp till utföraren att ansvara för detta. Det är inte som de offentliga verksamheterna att när pengarna är slut så fortsätter man att spendera pengar och reprimanderna uteblir

     • Nisse

      Exakt, alltså är det ideologi som ligger bakom även i ditt fall.

      Skönt att kunna vara överens i den frågan 🙂

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      I min värld handlar det om att se möjligheter!

   • Mikael Pallin

    Om förutsättningen är att skattebetalarna ska stå för risk och finansiering så ser jag inte lösningen i det du förespråkar. Ansvaret ligger i alla fall på politiken. Att inte kommunen klarar att bedriva verksamheten utifrån lagar, mål och ekonomi så tror jag att du är på det klara med min ståndpunkt. ”Allt som kostar pengar är inte politik”. Utan en tydlig rollfördelning mellan politik och verksamhet där befogenheter ges och ansvar utkrävs blir det inte bättre än så här. Att uppnå en budget i balans klaras med några pennstreck. Att få till ett bokslut i balans kräver arbete. Med en kultur där politiker agerar tjänstemän och tjänstemän titt som tätt har någon politisk agenda kommer det att vara uppförsbacke vid varje ekonomisk redovisning. Att bedriva offentlig verksamhet i företagsform med begränsade resurser är alltså ingen lösning det är i så fall bara ett skäl för politiker att kunna skylla på någon annan om det inte funkar. Nu är alternativa driftsformer i.o.f.s ett vidare begrepp än entreprenad . Oavsett detta så är KF och nämnder ansvariga för verksamheten i vilken form den än bedrivs.

    Är det personal- och arbetsmiljöansvaret du tycker är jobbigt, eller bottnar det bara i att någon ska kunna bedriva verksamhet med ”någon annans” pengar och med låg risk?

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Vi har landat helt fel i denna fråga. Det handlar inte om att ta risker, inte vilja ta ansvar för arbetsmiljö eller personal. Din ingång att bedriva verksamhet med ”någon annans ” pengar är intressant, Det handlar om att ta ansvar för våra gemensamma pengar. Det är den offentliga sektorn som ställer krav på verksamheten ( vilket idag är lite märkligt att man inte gör på samma sätt på den egna verksamheten) De avsätter en budget för verksamheten och sen är det upp till utföraren att ansvara för detta. Det är inte som de offentliga verksamheterna att när pengarna är slut så fortsätter man att spendera pengar och reprimanderna uteblir. Jag förstår inte varför man inte vill prata förluster i välfärden som är en allvarlig fråga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.