En budget utan röd tråd!

Jag tycker det är intressant att se hur den rödgröna regeringen prioriterat när vårbudgeten presenterades i onsdags. Det finns ingen sammanhållande röd tråd genom de olika budgetposterna förutom att det missgynnar oss som bor på landsbygd. Det handlar bland annat om höjd bensinskatt, det handlar om minskade anslag till vägunderhåll. Det handlar om att försämra för flygtrafiken. Det är också intressant att se hur de rödgröna som kritiserade RUT och ROT avdragen nu svänger helt om och ökar möjligheterna att göra RUT avdrag inom fler områden som trädgård, IT och flytthjälp. De höjer arbetsgivaravgifterna för alla unga och väljer istället att sänka arbetsgivaravgiften till de personer som driver enskildfirma och väljer att anställa en person. Hur många nya arbetstillfällen kommer denna åtgärd att skapa?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

(S)orgligt att se!

Av , , 2 kommentarer 2

Vi får de ministrar vi förtjänar, det är alldelsens tydligt efter att ha sett sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en intervju om den stora utmaningen inom den svenska välfärden med alla asylsökande som är i stort behov av stöd och hjälp. Vi har en minister som står och mumlar fram ett mantra om att den rödgröna regeringen satsat 10 miljarder kronor till alla Sveriges kommuner. Han glömmer bort att säga att dessa miljarder är en kompensation till de kommuner som tagit ett stort ansvar för alla asylsökande och inte en nivåhöjning för alla kommuner. Vi har en minister som istället går till helt ogrundad anklagelse mot Alliansen om påstådda skattesänkningar och återigen lyfter fram den påstådda satsningen på 10 miljarder kronor till alla kommuner. Det är verkligen sorgligt att se!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Jag föredrar ”tråkig” politik!

Det är intressant att följa den hysteriska valkampanj som pågår i USA. Jag kan förstå att utländska valövervakare anser att svensk politik är tråkig och väldigt hänsynstagande. I det senaste primärvalet så angrep kandidater från de olika politiska blocken varandras fruar och även barn. Där går det gör långt. Donald Trump är den störste kritikern av alla och gör sin valkampanj till en stor mediacirkus med alla påhopp och anklagelser. Det är inte politik i min värld utan enbart ett bevis på att den som kan köpa mest mediatid vinner valet oavsett vilka politiska åsikter som anförs. Jag föredrar Sveriges ”tråkiga” politik!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Använd Danmark som förebild!

Den parlamentariska landsbygdskommittén har presenterat sitt delbetänkande och den innehåller en rad skarpa förslag. Media har slagit upp de två stora förslagen att flytta ut statliga myndigheter från storstadsområden till övriga landet och att ge högskolorna ett tydligare uppdrag att tillhandahålla mer flexibla utbildningslösningar och samverka med lokala och regionala aktörer. Detta är viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv . En decentraliserad förvaltning är grunden för ett Sverige som håller ihop. För att bromsa denna negativa utveckling kan Danmark tjäna som en förebild. Där har regeringen nyligen tagit beslut om att flytta 3.900 statliga jobb från Köpenhamnsregionen till cirka 40 orter runtom i hela landet. Jag tror att det är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla den utveckling vi har haft fram till idag och det finns inte utrymme för att dränera hela landet för ett fåtal större orter i landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Trist med en snedvriden bild!

Av , , 3 kommentarer 2

Det är intressant att se hur den rödgröna regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen slår sig för bröstet och lyfter fram de stora satsningar som nu görs på kommuner och landsting. Det är givetvis positivt att kommuner och landsting får extra tillskott för att hantera de utmaningar de står inför men det är lite trist att höra hur de anser att dessa satsningar är något unikt i kontrast enligt regeringen till de skattesänkningar som Alliansregeringen enbart presenterade. Den bild som den rödgröna regeringen vill peka på är inte överensstämmande med verkligheten och jag tycker det är trist när man väljer att lyfta fram valda delar som leder till en snedvriden bild. Stefan Löfven säger att välfärden bidrar till arbete och tillväxt, ja till viss del har han rätt, men han nämner inte grundfundamentet att vår välfärd är helt beroende av att alla som arbetar betalar skatt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Behov av ett gemensamt register!

Uppdrag granskning har under två veckor visat på hur enkelt det är att förfalska yrkeslegitimationer inom vård och omsorgsyrken. Det finns idag inget heltäckande register för yrkesgrupper med legitimation och det innebär att om du begår allvarliga fel inom din profession i ett land kan du åka till ett annat land och fortsätta arbeta som om ingenting har hänt. Nordiska rådet har vid ett flertal tillfällen lyft fram behovet av ett gemensamt nordiskt register för legitimerade yrkesgrupper men denna fråga har hela tiden stött på patrull av olika orsaker. När jag såg reportagen som Uppdrag granskning gjort så framstår behovet av ett gemensamt register som allt tydligare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ökad nöjdhet!

Vården och omsorgen för våra äldre blir allt bättre. Fler kommuner använder sig av kvalitetsregister vilket innebär att det är enklare att jämföra kommuner och landsting i hela landet. Det finns fortfarande stora skillnader mellan kommuner och landsting/regioner liksom mellan mäns och kvinnors upplevelse av kvaliteten. Slående är att både män och kvinnor över 65 år är fortsatt nöjda med sin hemtjänst eller sitt särskilda boende. 89 procent med hemtjänst och 82 procent i särskilt boende är mycket eller ganska nöjda. Det är positivt att nöjdheten ökar eftersom krav på kvalitet också ökat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera