Ökade kontroller!

Den rödgröna regeringen förlänger de inre gränskontrollerna fram till den 8 november för att bättre kunna möta flyktingströmmen. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR översteg för första gången någonsin antalet människor på flykt 60 miljoner . Antalet aylsökande har ökat med 78 procent jämfört med samma period året innan. Det är skrämmande siffror och ställer stora krav på ett gemensamt flyktingmottagande och på att försöka hjälpa så många som möjligt på plats för att undvika de stora flyktingströmmarna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Stormen fortsätter !

Det fortsätter att blåsa inom Miljöpartiet. Ett parti som sitter i regeringsställning men som fortfarande inte förstått att det finns en rad förpliktelser att sitta i regering och det handlar om att förhandla fram en gemensam politik och då krävs det enighet bakom besluten. Miljöpartiet agerar som om de satt i opposition mot sig själva. Nu lyfts två av Miljöpartiets toppnamn bort från sina poster och Åsa Romson tar över som ordförande i EU- nämnden. Det är intressant att se hur länge Miljöpartiet sitter kvar innan alla ledamöter är utbytta eller fått flytta från sina positioner.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Viktigt med säker finansiering!

Jag har tidigare tagit upp frågan om att Lycksele kommun vill satsa på en rullskidbana på Tannberget. Kärt barn har många namn och nu går den till en asfaltbana och till en multifunktionsbana. I sak tycker jag att det är bra att vi investerar i en bana ( oavsett namn) eftersom det ökar attraktiviteten för vårt skidgymnasie och ger även övriga idrottare i kommunen möjlighet att använda den. Investeringskostnaden är inget jag tänker ta debatt om även om jag tror att den är väl lågt beräknade. Det är den ökade driftskostnaden som landar på drygt 1,3 miljoner kronor som är min stora fundering. Just nu pågår ett stort arbete att hitta externa investerare och finansiärer men i dagsläget kan inga säkra besked lämnas. Jag och Allliansföreträdarna har varit tydliga med att banan i sig är vi positiva till men när kommunen har en skakig ekonomi är det extra viktigt att vi har en tydlig och säker finansiering innan vi drar på oss extra utgifter. Det är ett tufft beslut men kan en säker drifts kostnad presenteras så är jag den första att säga ja till beslutet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Först pratar vi om att det blir dyrare, nu är det tvärtom ?

Av , , 2 kommentarer 0

I dag sammanträder Kommunstyrelsen i Lycksele. Dagordningen är lång och en rad tyngre frågor finns som beslutspunkter. En av de mest omdiskuterade frågorna är skolorganisationen i Lycksele kommun. Den röda majoriteten har under hela processen varit tydlig med att alla byskolor ska läggas ned eftersom vi pratar om kvalitet och tillgång till behöriga lärare på alla skolor. Tydligt har också varit att detta inte handlar om ekonomi. Vi sparar inga pengar på att lägga ned byskolor. Nu har argumenten svängt 180 grader. Ekonomiska underlag presenteras som inte går att förstå eftersom de inte stämmer och nu återfinns en stor besparing på att lägga ned byskolorna. Vad kommer att presenteras härnäst? En helt osannolik hantering och jag har full förståelse att frågan engagerar .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Upprop mot flygskatt!

Av , , 1 kommentar 0

En debattartikel eller mer liknande ett upprop undertecknat av en rad politiker av olika partitillhörighet och näringsidkare alla från våra nordligaste län publicerades tidigare i veckan. Uppropet handlar om den utredning som pågår om att regeringen vill införa en flygskatt i Sverige, en skatt som vore förödande för näringsliv och alla som bor i norra Sverige. I uppropet presenterar de siffror att införandet av en flygskatt skulle innebära en ökad kostnad för våra två nordligaste län med 300 miljoner kronor årligen. En flygskatt hämmar tillgängligheten och därigenom tillväxten. Ett bra inlägg i debatten för att lyfta betydelsen av att hela Sverige måste leva!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

En nyanserad debatt vore klädsamt!

Av , , 2 kommentarer 0

Jag såg en debatt mellan Ebba Busch Tor (KD) och Aida Hadzialic (S). Gymnasie- och kunskapslyftsminister. Debatten handlade om den ständiga diskussionen om vinster i välfärden. Jag tycker det är märkligt hur ensidig denna retoriska diskussion förs från den rödgröna regeringen. Med en dåres envishet sitter Aida Hadzialic (S) och påstår att den sjunkande kunskapsnivån vi ser i dag i Sverige beror på att våra friskolor tar ut enorma vinster ur skolorna. Jag tycker det vore klädsamt om en mer nyanserad debatt kunde ske. Vår tidigare finansminister Anders Borg införde ett stopp för stora vinstuttag och möjlighet att placera i skatteparadis. Det finns många studier som visar på att elever som väljer att gå i en friskola har högre studieresultat. Den sjunkande kunskapsnivån handlar om så många fler faktorer än vad Aida Hadzialic påstår. Det finns ingen inom den rödgröna regeringssidan som vänder på frågan och diskuterar förluster i välfärden. Är vi alla införstådda med att vi får betala extra skattemedel till verksamheter som inte kan hålla en budget i balans? En debatt på rätt nivå vore bättre!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Seriös politik är det som gäller!

Av , , 1 kommentar 0

I måndags presenterade Novus sin opinionsundersökning som visade tydligt att den rödgröna regeringen tappar i förtroende. I går kom den stora SCB undersökningen som visar nästan samma situation oaktat att (S) har högre förtroende i SCB än i Novus. Moderaterna är största parti i Novus undersökning och ökar även i SCB:s undersökning. Sammantaget visar detta att den rödgröna regeringen inte skapar förtroende för sin politik. Alliansen har sammantaget ett större förtroende och det visar på att konkreta förslag och seriös politik är det som efterfrågas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar