Oroväckande ålderspyramid!

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) presenterar en rapport om hur det politiska landskapet ser ut runt om Sverige. I Västerbotten är 96% av alla politiker fritidspolitiker vilket innebär att de har en sysselsättning, studier vid sidan om de politiska uppdragen. I Lycksele har vi enligt rapporten en heltidspolitiker jämfört med Storuman som har en heltidspolitiker och tre deltidspolitiker. Hur har rapporteringen gått till kan jag fundera över. Oavsett detta så visar rapporten med tydlighet att om vi jämför representationen av politiker procentuellt med åldersfördelningen i kommunen så har vi för få politiker under 64 år och helt rätt representation över 65 år. Sammantaget har vi en hög medelålder bland våra politiker. Lycksele är inte unik på något sätt men det är oroväckande att vi inte lyckas få fler unga att engagera sig så att vi får representation från hela befolkningen i beslutsfattande organ.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.