Vi har inte råd med förluster!

Av , , 3 kommentarer 2

Denna vecka kommer den rödgröna regeringens utredare Illmar Reepalu att lägga fram sin rapport om vinster i välfärden. Utan att ha läst annat än delbetänkanden av rapporten så upplever jag att hela debatten har hamnat fel och många har fastnat i en argumentation som vid närmare eftertanke inte stämmer överens med verkligheten. Den offentliga sektorn ställer krav på hur de vill att verksamheter ska utformas och de sätter även ett pris på detta . Utföraren som blir godkänd av den offentliga sektorn utför uppdraget enligt fastställda regler och får en summa pengar för detta. Här kommer den första felaktigheten i debatten, påståendet att det rullar ut miljarder av skattepengar i vinster ur vår välfärd. Hur kan det göra det? Det offentliga lägger inte mer pengar på en utförare än vad den gör på den egna verksamheten. Utföraren har fått en summa pengar för att utföra ett uppdrag, utföraren gör detta på sitt sätt vilket innebär att man kan återinvestera i sitt företag . Den egna offentliga verksamheten däremot går inte att styra lika enkelt och där är det svårt att ha en ekonomi i balans ofta måste mer skattepengar tillföras för att utföra samma verksamhet som utföraren gör. Utföraren av en offentlig verksamhet som utför sitt uppdrag på ett mer ekonomiskt sätt och kan generera en viss vint betalar även skatt in till staten på denna vinst vilket ger en extra inkomst till staten. Något som den offentliga sektorn inte gör. Det finns en retorik i denna debatt som inte stämmer. Det vi ska arbeta mot är förluster i välfärden, det har vi inte råd med!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Regering med storstadsperspektiv som vi får betala!

Av , , 3 kommentarer 6

Den rödgröna regeringen gör allt de kan för att se till att norra Sverige ska packa ihop och flytta till mer överbefolkade storstadsområden. De påtår att de är en feministisk regering med fokus på att hela landet ska leva men det ser vi inget av. Istället ser vi hur de lägger förslag efter förslag som höjer kostnaderna för företagare, näringsidkare och i slutändan vi som valt att bo i den norra delen av Sverige. Ska vi tillåta en regering att lägga på skyhöga skatter på vägslitage, kilometerskatt, flygskatt, bensinskatt mm. Detta slår hårt på oss som inte har ett alternativ. Vi har en rödgrön regering med storstaden som perspektiv och det är vi som bor i norra Sverige som får betala notan för detta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Spännande med politik!

Att politik är spännande det vittnade måndagens kommunfullmäktige om. En av de stora frågorna var beslutet om en ny skolorganisation. Denna process har pågått i ett drygt år och hela tiden har Alliansen stått fast vid vårt ställningstagande om att alla byaskolor skulle vara kvar till en ny översyn görs. (S) däremot har ändrat sitt ställningstagande för varje gång diskussionen varit uppe. De började med att alla byaskolor skulle stänga. Under måndagens fullmäktige hade de svängt ytterliggare och ställde sig bakom Alliansens förslag. Intressant! Att Alliansen dessutom fick igenom vår budget var även det en intressant del i hela frågan!
Beslut om kvarteret Köpmannen blev inte lika politiskt eftersom i sak är vi helt överens om att vi måste göra något för Lyckseles fortsatta utveckling. Vad är alternativet om inget görs? Det är betydelsefullt att visa att vi tror på Lycksele och att vi själva måste ta ansvar för utvecklingen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera