Hallå Där! Tänk om gör rätt!

”Vi kommer tvingas att lägga ned”
NYHET Publicerad 7 februari 2017
HALLÅ DÄR…. Elisabeth Björnsdotter Rahm, verksamhetschef på Medicinkonsulten Hälsocentral. Du och din man Tomas driver den enda privata hälsocentralen i Västerbotten som inte ligger i Umeå eller Skellefteå. Ni har lämnat in ett remissvar där ni avstyrker Repaluu-utredningens förslag om att införa ett vinsttak.

Elisabeth Björnsdotter Rahm, verksamhetschef på Medicinkonsulten Hälsocentral.
Varför vill ni att förslaget skrotas?
– Av den enkla anledningen att jag och min man inte skulle kunna driva vidare vår verksamhet med de vinstbegränsningar som föreslås. Inledningsvis talades det om ett vinsttak på 7 procent, men när det utökades till att inbegripa det operativa kapitalet så blev förslaget helt obegripligt.
– För oss med en solid verksamhet där hela bolagets värde finns i personal- och patientstocken, där det inte finns några skulder eller egna lokaler, så får förslaget katastrofala följder.
På vilket sätt får vinstbergränsningsförslaget katastrofala följder för er?
– Vi skulle tvingas minska rörelseresultatet med 100,14 %, vilket ger ett minusresultat på -4 094 kronor. Det innebär en rörelsemarginal på -0,02 %. För oss leder det till att vi varken kan hantera löneökningar, investeringar eller oförutsedda kostnader i verksamheten.
– För att frigöra kapital måste vi i så fall dra ned på personalkostnaderna. Något som inte är aktuellt eftersom vi inte kan bedriva en kvalitativ verksamhet om vi måste skära ned personalstyrkan.
I remissen skriver du att ”utredningen inte till fullo eller ens begränsat inser vad som kan hända om vinstreglering införs”. Kan du utveckla vad du menar?
– De riskerar att slå ut en hel bransch där det idag bedrivs kvalitativ vård som dessutom visar ett positivt resultat. Vårt bolag är ett utmärkt exempel; blir förslaget verklighet kommer vi att behöva lägga ned vår verksamhet som sysselsätter 14 person och 4 500 patienter kommer att stå utan primärvård. Det blir katastrof hela Lycksele kommun.
– Eftersom vi verkar på den offentliga sektorns spelplan så kommer vi inte heller att kunna sälja vårt bolag utan tvingas lägga ned, de miljoner vi satsat i verksamheten får vi aldrig tillbaka.
Om du får skicka ett budskap till Repaluu-utredningen. Hur lyder det?
– Tänk om och gör rätt. Sätt kvalitén i första rummet. Genom att analysera och lyfta fram förlusterna i den offentliga vården skulle man kunna hämta hem stora vinster.
– De senaste åren har det spridits en nidbild över hur privata vårdbolag gömmer sina vinster på Caymanöarna. När den privata sektorn egentligen till största del består av vårdföretag, som precis som vi, lyckas med att ge både en god kvalitativ vård och samtidigt göra vinst.

Bli först att kommentera

Idrottsgalan 2017

Idrottsgalan i Lycksele i fredags blev som vanligt en uppvisning av fantastiska idrottsprestationer och en påminnelse till oss alla hur stort Lyckseles föreningsliv är. Vi var drygt 240 personer på plats för att få se alla pristagare. Som ordförande i Lycksele Sportklubb är jag extra stolt över att vår J-lags målvakt Zackarias Norén tog hem priset som årets idrottselev. Hans tacktal lämnade ingen oberörd, hans egen prestation lyfte han inte fram lika mycket som den laginsats han tyckte var grunden till hans framgång.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Ett katastrofalt förslag!

Av , , 2 kommentarer 2

Illmar Reepalu har på den rödgröna regeringens uppdrag tagit fram en utredning med fokus på vinster i välfärden. Denna utredning innehåller en rad bra förslag men dessa överskuggas av ett förslag om att införa vinsttak på det operativakapitalet i företaget. Det är inte många som förstår vad detta innebär, det handlar inte om att titta på ev. plussiffror i räkenskapen utan är betydligt snävare än så. Jag bad att vår ekonom skulle räkna på vad förslaget skulle innebära för vårt företag och det visar på katastrofala konsekvenser. Från att ha plus på sista raden blir det ett betydande minus. Hur hade Reepalu tänkt att företag skulle kunna återinvestera, hantera löneökningar och i stort driva en verksamhet vidare som bara tillåts gå med förlust. Jag tycker det är ett stort hån mot företagsamhet att ens lägga fram ett förslag som detta. Hur tror den rödgröna regeringen att Sverige ska kunna utvecklas om allt ska ske i offentlig drift?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Ett klokt beslut!

När civilminister Ardalan Shekarabi lät meddela att det inte skulle bli någon regionbildning var det många som jublade. Jag var en av alla dom, tanken att bilda regioner med så stora län är en helt absurd tanke. Samarbete är en sak som i sig inte står i motsatsförhållande till en storregion men att formalisera en storregion var dödsdömt från början. Det är därför en självklar konsekvens att vi nu även lägger ned Region Västerbotten. Det finns idag inget politiskt parti förutom miljöpartiet som står bakom att fortsätta driva region Västerbotten. Tanken är att det istället ska bli ett direktvalt regionparlament för att fokusera på hur hälso-och sjukvården ska drivas. Ett klokt beslut

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera