Vi måste vidta åtgärder!

Sverige står inför en rad utmaningar och inom området skola, vård och omsorg är det väldigt tydligt. Antalet barn, nyanlända och äldre ökar och med det ökar även behovet av välfärdstjänster. Kommuner och landsting runt om i landet har alla försökt hitta sina lösningar på de utmaningar vi står inför men det måste göras ännu mer. SKL ( Sveriges kommuner och landsting) publicerar en rapport där man speciellt lyfter fram behovet av att titta på regionala skillnader, att hitta smarta distansutbildningar som kan kombineras med ett arbete. Universitet och högskolor måste också se över sitt utbildningsutbud så att det matchas mot den regionala arbetsmarknaden, ta tillvara våra nyanländas kompetens och skapa snabbare valideringssystem. Förslagen är många och kloka, vi måste se allvaret och vidta åtgärder.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.