Intressant utveckling

Den 1 januari 2018 börjar en rad nya lagar att gälla. En lag som påverkar hälso- och sjukvården i stor omfattning är lagen om trygg och säker utskrivning. Det innebär att ett större ansvar läggs på slutenvården att skriva snabba och tydliga utskrivningsmeddelanden och att primärvården blir sammanhållande i vårdplanering och i samarbete med kommunen ansvarig för fortsatt vård och behandling, hjälpmedel, bostadsanpassning mm. Den stora utmaningen kommer att bli att detta ska fungera alla dagar, vilket kommer att innebära förstärka resurser för både kommun och primärvård. Det kommer att bli en utmaning att slutenvården skriver så omfattande utskrivningsmeddelanden så att en vårdplanering kan genomföras. Just nu pågår ett arbete mellan alla inblandade parter för att försöka hitta bra arbetssätt. Intressant utveckling!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Förbättringspotential!

Det är viktigt med mål och måluppfyllelse. Det är viktigt att mål är mätbara, relevanta och att de går att uppnå. I Lycksele kommun antogs en rad mål inför den nuvarande mandatperioden och det var stor diskussion inför det fullmäktige som skulle anta målen. Inte långt efter alla mål var antagna kom den ena kommentaren efter den andra oavsett partitillhörighet att många mål saknade mätbarhet, många mål saknade relevans och de gick inte att uppnå. Gårdagens diskussion bland kommunens nämnder och kommunledning visar att uppsatta mål som saknar närhet till de kommunala verksamheterna och saknar förankring bland kommunens medborgare saknar relevans för kommunens måluppfyllelse. Det är tydligt att det finns en stor förbättringspotential när det gäller att ta fram tydliga måldokument för kommunen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ny partiledare

I går hade vi moderater en extra partistämma i Stockholm där vi skulle välja ny partiledare. En enig valberedning hade lagt fram förslaget att stämman skulle välja Ulf Kristersson till ny partiledare och så blev också fallet. Ulf är en rak och tydlig politiker med ett öppet och ärligt sätt att kommunicera. Jag tror att detta kommer att bli bra och att vi nu kan lämna personfrågor bakom oss och fokusera på vad som är betydelsefullt, nämligen de politiska frågorna

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera