Uppåt för (M)!

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade igår sin stora partisympatiundersökning. Denna undersökning presenteras två gånger per år och ansens vara den undersökning som är mest tillförlitlig av alla opinionsundersökningar som presenteras ganska frekvent. Det är en undersökning som isar på hur ett valresultat skulle se ut om det vore val idag. Moderaterna har ökat stort sedan undersökningen i maj och nu kan man se att Alliansen är större än de båda regeringspartierna. En utmaning kvarstår dock att KD klättrar över spärren och får mer än 4 %. Oavsett tillförlitlighet så är det ändå resultatet den 9 september 2018 som gäller och det är det vi måste förhålla oss till.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Svår nöt att knäcka!

Jag tycker det är intressant att läsa rapporter, skrivelser och andra dokument som visar på nytänkande och på att utvecklingen går framåt. Nu har VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut lämnat en rapport till regeringen med förslag till kollektivtrafik på landsbygden. Jag visste inte ens att vi hade ett institut som VTI, intressant är att detta institut konstaterar att bil är viktig på landsbygden. Rapporten ger exempel på och beskriver lösningar för ökad tillgänglighet och mobilitet på landsbygd. Lösningar kan vara olika typer av anropsstyrd trafik, gratis kollektivtrafik och samordning av olika trafikformer och tjänster, till exempel att öppna skolskjutsar för allmänheten. Bussar och järnväg pekas ut som betydelsefulla för att kollektivtrafik på landsbygden kan utvecklas. Jag är enig med detta men om vi titta på hur det ser ut i verkligheten med vägnätet, med en icke elektrifierad järnväg där man har tågset som inte riktigt är gjorda för det norrländska klimatet så blir det en svår nöt att knäcka hur vi ska få ene bättre kollektivtrafik på landsbygden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Det är insidan som räknas!

En stor byggkran tornar upp sig mot himlen ovanför Lycksele Lasarett. En byggkran av storleken som ger signaler om stora byggnationer och renoveringar. Det är positiva signaler för Lycksele och för hela inlandets hälso- och sjukvård. Vi säger ofta skämtsamt att det inte är storleken som räknas utan det är insidan. I detta fall tycker jag att det stämmer ganska bra. Landstingsledningen har kört över medarbetarna inom en rad kliniker vid Lycksele Lasarett och trots deras protester infört länskliniker. Stora kliniker som toppstyrs från Umeå och som innebär en stor och otymplig organisation. En organisation som innebär att alla patienter ska stå på samma väntelista och följden av detta är att vårdgarantin inte går att uppfyllas av någon. En bra arbetsmiljö förutsätter en god styrning och ledning och detta är svårt att uppnå om det inte finns en ansvarig chef närvarande som kan se medarbetarna och som kan uppmärksamma positiva och negativa frågeställningar i ett tidigt skede. Högst ansvarig tjänsteman inom landstinget uttrycker att protesterna från medarbetarna vid Lycksele Lasarett och uppsägningen av en ortoped bara är grus i maskineriet, inget som betyder något för den fortsatta utvecklingen. Jag befinner mig i landstingets primärvård, som ska vara 1:a linjens sjukvård känner mig djup oroad över den utveckling som sker vid Lycksele lasarett. Förutsättningen för att vi ska kunna bedriva en 1:a linjens sjukvård är en trygg och stabil specialistsjukvård som kan ge råd och stöd när primärvårdens patienter har behov av det. Landstingen får bygga och renovera utsidan hur mycket som helst men har vi inga medarbetare som arbetar på insidan av det stora fina lasarettet så faller huset samman som ett korthus. Grunden för en bra sjukvård är medarbetare och en tydlig och närvarande styrning och ledning. Det finns inget annat alternativ än att tänka om och tänka rätt, länskliniker med toppstyrning i stuprör ger ingen högre kvalitet och bättre vård till våra medborgare, snarare tvärtom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera