Vi behöver fler förvarsplatser i norra delen av Sverige!

Vi har alla bilden av året 2015 i tydligt minne och det omfattande antalet asylsökande vi då hade i Sverige. Vi ser fortfarande konsekvenser av detta idag. Det finns idag ett stort antal människor som fått sin asylansökan prövad och avslagen, prövad igen av domstol på olika nivåer och även här fått avslag men som trots detta upprätthåller sig olagligt utan tillstånd i Sverige. Det existerar idag ett skuggsamhälle i Sverige där människor lever utanför vårt samhälle. Detta är inte en hållbar situation. Skuggsamhället får inte bli permanent.

Den rödgröna regeringen aviserade satsningar på att bygga fler förvarsplatser så att de personer som har fått ett utvisningsbeslut kan placeras där i väntan på utvisning och på så sätt kunna verkställa utvisningar på ett rättssäkert sätt. Anders Ygeman (S) utlovade att verkställa det han så stort omnämnde 80 000 utvisningar ur Sverige, men det är vi inte ens i närheten av. Den rödgröna regeringens satsningar räckte inte. Vi har nu en situation där vi om några år kan ha uppåt 80 000 människor i Sverige som vistas i landet utan tillstånd. Givetvis vore det bästa om människor återvände av egen fri vilja men om man inte gör det så måste det bli konsekvenser.

Vi har en övergångsregering som i sin övergångsbudget inte lagt fram några av de utlovade satsningar som tidigare gjorts. Sverige har däremot inte en övergångsriksdag. Därför kommer Moderaterna att lägga fram ett skarpt budgetförslag som riksdagen ska rösta om den 15 december. Ett av förslagen handlar om en satsning på 100 miljoner för att bygga fler förvarsplatser i landet. Det förvar som ligger längst norrut idag finns i Gävle. När polisen i Lycksele gör en inre utlänningskontroll och finner att personen har ett utvisningsbeslut så måste polisen i Lycksele transportera personen ifråga 52 mil enkel väg. Vi vet alla hur tillgången på poliser ser ut i vår del av landet.

I förslaget pekar Moderaterna inte ut var i landet ett nytt förvar vore lämpligt men den norra delen av landet är en trolig placering av det nya tilltänkta förvaret. Det behövs minst ett nytt förvar i norra Sverige. Som riksdagsledamot för Västerbotten ser jag stora möjligheter att placera ett förvar i någon av våra kommuner. Det skulle innebära en stor satsning motsvarande ca 70 nya arbetstillfällen. Vår satsning är utöver den utbyggnad av förvarsverksamheten som Migrationsverket nu planerar.

I kommande budgetsatsningar utesluter inte Moderaterna ytterligare satsningar på fler förvarsplatser då prognosen från Migrationsverket och Polismyndigheten visar på ett stort behov. Nya Moderaterna vill se en större rättssäkerhet i hela landet och våra budgetsatsningar visar på detta med stor tydlighet

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.