Märkligt att man inte ser vad som händer!

Sommaren är kort, det mesta regnar bort.
Likt låten, som en metafor, så landar stora delar av Region Västerbottens pengar på administration i stället för att komma patienterna till del.
Vi står inför stora utmaningar. Vi blir allt äldre och kommer att behöva mer vård och omsorg. Region Västerbotten har haft kännedom om detta i många år, men blundat för det.
Vårdköerna växer sig allt längre, trycket på hälso- och sjukvården blir allt större. Den styrande rödgröna majoriteten är inte kapabel att hantera de utmaningar som vi står inför.
Det pågår stora förändringar inom hälso- och sjukvården. Mycket ska föras över till primärvården. Slutenvården ska endast behandla de svårast sjuka, primärvården ska ta hand om den övriga befolkningen. Denna förändring är ännu inte på plats.
Om de styrande i Region Västerbotten hade öppnat ögonen och drivit sjukvården som ett företag, med krav på effektivitet och ansvarsfull ekonomi, hade läget sett annorlunda ut. Vi hade kunnat få ut betydligt mycket mer vård och omsorg för pengarna genom att använda skattemedlen och personalen på rätt sätt.
I Lycksele har ombyggnationen av lasarett avstannat. Byggnadsarbetarna har gått hem. Region Västerbotten slår därmed blå dunster i ögonen på befolkningen i Södra Lappland när de säger att de ska investera i Lycksele lasarett. Nu är pengarna slut och lasarettet står där utan att ha färdigställts.
Ett slöseri med skattemedel till ingen nytta för befolkningen.
På nationell nivå har den rödgröna regeringen i januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna varit tydlig med att vård och omsorg ska drivas på samma villkor och med samma förutsättningar. Så har det inte blivit. Skatteverket har infört en moms på vårdtjänster med 25 procent.
De vårdcentraler som driver verksamheten i egen regi får ta den kostnaden själva medan de offentliga får kompensation från staten.
Det innebär att det blir dubbelt så dyrt att driva vård i offentlig regi utan att det blir mer vård för pengarna. Så kan vi inte ha det.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

2 kommentarer

  1. Jörgen K

    Jag har för ett antal år sedan gjort genomgående analyser av landstingets bokslut, numera regionens, och kunde snabbt konstatera att med en omslutning av nära 10 miljarder, med den personaltäthet som där är skulle den administrativa kostnaden ligga runt 350 miljoner men är bokförd upp till 1,6 miljarder. Beakta att detta gjorde jag när Region Västerbotten skrek efter medel och kulturhuvudstadsåret var i centrum. Dåvarande RV hade en personalkostnad på 2,15 miljoner per anställd (ca 100 st) där revisorerna krasst konstaterat att skattebetalarna inget fått för de medlen förutom sämre vård. Rakt av konstaterat är att de som har inskrivet i partiprogrammet att effektivitet, företagandet och arbetsgivare är att likna med Adolf Eichmann, ska överhuvudtaget inte ha med ekonomiska beslut att göra !! Regionen med sin 70-tals organisation blir inte bättre än dogmerna i det röda partiprogrammet.

    Då det är betydligt roligare att springa runt på Grand i Stockholm än att bestämma sig en gång för alla att fokusera på verksamheten, blir resultaten inte bättre än vad vi ser nu…..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.