Det finns inte järnväg överallt

Företagare som vill transportera sitt gods på järnväg och som undersöker förutsättningarna stöter på en rad faktorer som förhindrar att det blir möjligt. I närmiljön finns i ett fall från Västerbotten ett gammalt industrispår som företaget är intresserade av att ta i anspråk för godstransporter av byggbodar men där har växeln tagits bort så det går inte att använda järnvägsspåret. Det får till följd att transporter av företagets byggbodar måste ske via lastbil till en central där företaget kan lasta om till järnväg för vidare transport.
Logistiken vid en transport på järnväg fungerar inte heller som när man beställer en transport med lastbil. I fallet med gods på järnväg är det företagaren som måste beställa transport, rapportera när tågvagnen är lastat, rapportera när tågvagnen är framme vid slutdestination, rapportera när tågvagnen är lossat på slutdestination. När transporter sker via lastbilar så tar åkeriföretaget ansvar för hela transporten som företaget beställer. Därmed blir det mer merarbete för företagaren om denne vill frakta sitt gods på tåg.
Godsvagnar som kan ta upp till tre byggbodar och därmed är effektivt för företaget finns att beställa men vid närmare granskning så finns det endast en sådan godstransport att boka i landet.
Järnvägstransporter till och från de stora terminalerna i Stockholm och Göteborg utgör en stor flaskhals då det råder utrymmesbrist och därmed blir järnvägstransport i princip omöjligt.
Vi anser att en konsekvens analys måste göras innan man påför nya skatter i syfte att styra över transporter på andra alternativ. I detta fall går det inte att transportera på järnväg utan det är lastbil som blir alternativet för att transportera ca 30 byggbodar per vecka till kunderna.
Ska vi få hela Sverige att leva så kan inte regeringen införa skatter på det enda transportsätt som är möjligt, detta är att straffbeskatta delar av landet som inte har andra transportmöjligheter är lastbil.
Vi vill att regeringen ser över möjligheterna att en konsekvensanalys görs så att det blir mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet.
Den rödgröna regeringen straffbeskattar i dag företag och företagare när de lägger skatt på biltransporter och inte gör det möjligt att transportera gods på järnväg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

 1. Jörgen K

  Om man tittar på senaste tidens ”//allmosor//” till glesbygden finner man nog att det du tar upp för länge sedan passerat beslutsfattarnas förmåga. Ska man vara ärlig så den kostnad som man populistiskt vill lägga på miljösatsningen ”elektrifiering av tvärbanan” för några stackars avgångar mellan Hällnäs och Lycksele, inte till Storuman och inlandsbanan, kunde man nyttja dessa nära 500 miljoner det skulle kosta och trafikverket återställa hela tvärbanan, inklusive bortplockade växlar och signaler. Pengar skulle bli över till upprustning av vägar som numera är en absolut nödvändighet.

  Men har man brist på intellekt och logiskt tänkande, saknar förmåga att debattera, är nog elcyklar det enda som cirkulerar i medvetandet, resten av världen förblir i deras ögon en chimär…..

  Det är just konsekvensen av detta ”välfärdens” beslutsfattare inte ska på något sätt leka företagare för skattemedel.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Jag tycker det är skrämmande att man som beslutsfattare inte ser hur verkligheten ser ut. När en företagare försöker vara klimatsmart så får han arbeta livet ur sig och ändå är det omöjligt. Var är rimligheten i detta?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.