Vi återupprättar samhällskontraktet!

Gator och torg ska återtas från brottslingarna och gängen så att alla medborgare kan känna sig trygga. Vi vill att 2 000 ordningsvakter ska bistå Polisen med att återta kontrollen. Betald polisutbildning och högre löner ska få fler ska vilja söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

ANNONS

När samhällskontraktet hotas av otrygghet och bristande välfärd.

När Sverige tillryggalagt högkonjunkturen och ändå, på många sätt, står sämre rustat än när vi gick in i den.

När behovet av reformer är avsevärt större än utrymmet för dem.

Då krävs tuffa prioriteringar.

Moderaternas budget för 2020 sätter det som är viktigast för Sverige främst. Vi gör det med fokus på tre områden:

– För det första handlar det om ett återupprättat samhällskontrakt

Välfärden ska finnas där när man behöver den och den ska fungera i hela landet. I Moderaternas budget föreslås en omfattande ökning av de generella resurserna till välfärden. Detta för motverka skattehöjningar och nedskärningar. För kommunerna och Region Västerbotten innebär det ett tillskott på 373 miljoner kronor nästa år.

Gator och torg ska återtas från brottslingarna och gängen så att alla medborgare kan känna sig trygga. Vi vill att 2 000 ordningsvakter ska bistå Polisen med att återta kontrollen. Betald polisutbildning och högre löner ska få fler ska vilja söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

Totalt innebär Moderaternas satsningar mer än 3,2 miljarder kronor för fler poliser och ökad trygghet under 2020. Vidare fortsätter vi förstärka den svenska försvarsförmågan.

“Vår budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år.”

– För det andra handlar det om att stärka sammanhållningen i Sverige

Framtidsutmaningar ska vi tackla tillsammans, inte var och en för sig. Vissa tar tunnelbanan till jobbet, andra tar bilen. Om Sverige ska hålla ihop måste alla ha råd att transportera sig. Vår budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år. Dessutom tar vi bort flygskatten.

Lika viktig är sammanhållningen mellan generationer. Alla pensionärer som varit med och byggt Sverige – inte bara de med högst pension – förtjänar sänkt skatt. Jämfört med regeringen sänker därför Moderaterna skatten dubbelt så mycket för dubbelt så många pensionärer.

Med språkkrav för de vuxna och en skola som fokuserar på kunskap ges förutsättningar för alla som är nya i Sverige att komma in i samhället och vara med och bidra till det gemensamma.

– För det tredje en stärkt arbetslinje som ger Sverige högre tillväxt

Nu tar Moderaterna tag i bidragen. Vi föreslår skärpta krav för att få försörjningsstöd, kvalificering in i bidragssystemen, krafttag mot bidragsfusk och ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb. Samtidigt förstärks jobbskatteavdraget med inriktning på de lägsta inkomsterna. Hälften kvar av en löneökning ska vara en princip som gäller alla.

Därför föreslår vi nu att nivån på den statliga inkomstskatten trappas ned.

Tillsammans leder dessa reformer till fler jobb och ökad tillväxt.

När andra tittat ner i sina önskelistor har vi moderater tittat ut över Sverige. Vi har sett att det finns stora problem att lösa.

Nu återupprättar vi samhällskontraktet och ser till att skattebetalarna i Västerbotten får valuta för sina pengar.

Edward Riedl (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

4 kommentarer

 1. Brorson

  Angående rättsväsendet.

  Det är mycket bra att Moderaterna tar det här initiativet, för hade inte M gjort det, hade ingen gjort det. Att det finns detaljer, som jag kanske inte helt håller med om, betyder inte att ni inte har mitt stöd. Vi ska inte ha privata ”moralpoliser” utan offentlig auktorisation och utan kunskaper om vilka befogenheter de har och inte har. Emellertid är det svårt att kritisera boende i området för att de ”tar lagen i egna händer”, om de inte själva begår grova lagöverträdelser, när samhället har abdikerat från en av dess mest primära uppgifter, att skydda medborgarna från brott.

  Förslaget att förstärka polisen med 2.000 ordningsvaktekr ligger i linje med förslag från mig på Anders Forss-bloggen om en förädrad polisorganisation och en förändrad polisutbildning, varför jag skulle vara mycket tacksam om ni i M-riksdagsgruppen tittar närmare på detta. Ordningsvakter har idag en utbildning på två veckor, vilket låter förskräckligt lite. Och det är för lite, men denna utbildning kompletteras dock med omfattande självstudier. Och dessutom görs ett strikt urval av ordningsvakter.

  Mitt förslag är att nuvarande polisutbidlning på 2,5 år ersätts med en ett-årig, en två-årig och en treårig polisutbildning, där varje år ska vara både en avslutad utbildning och en obligatorisk grundutbildning för de högre utbildningarna. Den ett-åriga utbildningen ska alltså kompletteras, för den som så önsar, med ett ytterligare år för att nå den två-åriga kompetensnivån, varefter den utbildningen ska kompletteras med ytterligare ett år, för att nå den tre-åriga kompetensnivån.

  Hela den två- eller tre-åriga utbildningen ska kunna genomgås i ett sammanhang, eller – om den enskilde så önskar – med ett avbrott för tjänstgöring inom verksamhet, som den genomgångna utbildningen ger behörighet till. En av de många fördelarna med detta är att det blir möjligt att under ett enda år, kraftigt öka antalet poliser på varje kompetensnivå, när så krävs. Den praktiska skillnaden mellan kompetensnivåerna kommer att bestå i vilka befogenheter den enskilde polismannen har samt på vilka arbetsuppgifter han får sättas in, samt hos vem man är anställd.

  Den tre-åriga utbildningen ska krävas för anställning som polis inom den statliga Polismyndigheten, med skyldighet att utföra alla inom yttre tjänst förekommande arbetsuppgifter.

  Den två-åriga utbildningen ska krävas för anställning hos annan offentlig arbetsgivare som närpolis, trafikpolis eller militärpolis, där det är en fördel om polisutbildningen kompletterasmed annan utbildning (pedagogisk eller social utbildning) för närpoliser, fordonsteknisk utbildning för trafikpoliser samt militär befälsutbildning för militärpoliser. Fokus för närpoliser ska ligga på vardagsbrott i bostadsområdet samt att förebygga brott. Jag föreslår alltså att närpolisen kommunaliseras.

  Den ett-åriga utbildningen ska krävas för anställning som ordningsvakt hos privata vaktbolag, om det i arbetsuppgifterna ingår en skyldighet att gripa och hålla kvar berusade personer, ingripa mot brott samt gripa och hålla kvar personer ,som begått brott, även uppenbart farliga personer – särskilt om det är nödvändigt för att skydda allmänheten – tills polis anlänt.

 2. Bertil

  ”Välfärden ska finnas där när man behöver den och den ska fungera i hela landet.”

  Den kan omöjligt finnas när sjuka utförsäkras och a-kassan är drastiskt sänkt.
  Inom välfärden måste även inrymmas att ekonomisk skälig trygghet ska finns vid sjukdom, vid arbetslöshet, o.s.v
  med moderat skattepolitik är den ekvationen omöjlig nå.

  Moderater har skapat en fri bomarknad företagen som bygger bostäder skär guld.
  medan människorna som är i behov av bostad får punga ut orimliga summor för en bostad.

  Med sänkta tröklar bidragstak sänkt a-kassa och uppemot 60 miljarder i skattesänkning där den lilla procenten välmående tar det mesta.
  Med den politiken så skapas allt lägre låglöner och därmed även allt större riska att fler och fler blir hemlösa.
  Jobb blir kort sagt meningslöst. Av det skapas alternativa jobb. Nåt som normalt kallas kriminalitet.
  om det är den lösning Moderater vill ha då kan man räkna ut fortsättnigen också.

  Nämligen privata fängelser där fångar hyrs ut till företag och företag får maximalt billig arbetskraft.
  Är det dit Moderater vill komma.
  Klart sån politik ökar misären ökar brottsligheten.

  Att då använda statliga medel för att skapa 2000 ordningsvakter där de flesta ska vara i de största städerna. ja då tjänar ju kommunerna på ordningsvakterna som skattar till kommuner
  och därmed kan kommunen både sänka skatten och samtidgt behandla utsatta än värre.
  På allt detta så får kommuner med inga ordningsvakter betala det hela.
  Vilket så klart blir glesbygdskommuner.
  .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.