Brist på konkurrensneutralitet!

Det råder stor politisk enighet om behovet av en omställning mot nära vård, där primärvården fungerar som ett nav. En sådan omställning förutsätter ekonomiskt långsiktiga, hållbara och likvärdiga villkor för primärvården.
Regionerna styr sedan 2010 primärvården genom vårdval, där privat drivna och regiondrivna vårdcentraler ska verka sida vid sida på likvärdiga villkor, både när det gäller uppdrag och ersättningar. Vårdvalet innebär dels att regiondrivna och privat drivna vårdcentraler verkar sida vid sida på regionens uppdrag, dels att patienten väljer vårdgivare.
En grundläggande förutsättning för att vårdval ska fungera enligt lagens intentioner är att regionen som huvudman är konkurrensneutral och behandlar privata och offentliga verksamheter likvärdigt. Privata vårdgivare ska få samma ersättning som regionens egna vårdcentraler. Men i många regioner klarar de regiondrivna vårdcentralerna inte att driva verksamheten med de resurser som regionerna har avsatt i vårdvalet.
Den regiondrivna primärvården gick med underskott i 15 av 21 regioner år 2018; 1,2 miljarder i samlat underskott de senaste två åren. Det innebär att i 71 procent av regionerna klarade inte regionens vårdcentraler att driva verksamheten utifrån förutsättningarna i vårdvalet.
I januariöverenskommelsen mellan regeringen och dess samarbetspartier Centerpartiet och Liberalerna slås det i punkt 63 fast att ”konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning, som kvalitetskrav”.
Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att snarast vidta åtgärder för att konkurrensneutralitet ska råda mellan den regiondrivna och den privata primärvården enligt januariöverenskommelsen?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.