LOV är precis vad det står för !

Lycksele står inför stora förändringar inom vård och omsorg. Vi är på väg att införa lagen om valfrihet (LOV).
Lagen om valfrihet är precis vad den står för. Den innebär att den enskilde själv får välja vem som ska komma hem till mig och erbjuda vård och omsorg. När företrädare för (S) i Lycksele går ut och påstår något annat så finns det bara en anledning och det är att försöka göra det till en ideologisk fråga och det skrämmer mig att (S) partiet är så enögda. Vad denna lag handlar om är att det ärbrukarna, patienterna, våra äldre som ska få den högsta och bästa kvalitet på den vård om omsorg som den enskilde är i behov av.
I många media påstår (S) företrädare att de med störst behov av vård och omsorg inte har förmåga att välja, hur kan de ta ifrån den enskilde deras rättigheter och möjligheter att välja bara för att man är i behov av vård? Det är ett skrämmande sätt att se på människor som om man vore mindre vetande bara för att man är i behov av vård och omsorg. Idag är det en biståndshandläggare som tar beslut om vilka vård och omsorgsinsatser jag är berättigad till.
Lagen om valfrihet innebär fortfarande att det är en biståndshandläggare som ser till vilka behov den enskilde har, men efter det är det upp till den enskilde att bestämma vem som ska utföra de insatser man är i behov av. Jag läste en artikel skriven av (S) företrädare från Lycksele och det gör mig mörkrädd, citat ”Ett gott entreprenörskap är bra men otillräckligt, bland annat krävs erfarenhet av företagande”.
Det är skrämmande att man så grovt misstror den entreprenörskap och den vilja att starta egna företag som finns bland medarbetarna i Lycksele kommun. Skribenterna fortsätter på samma skrämmande sätt, ”Att konkurrens mellan olika utförare per definition innebär högre kvalitet finns det all anledning att ifrågasätta.
För välfärdstjänster är det komplicerat att skriva avtal som upprätthåller och utvecklar kvaliteten.”
Jag ställer mig frågande till om (S) företrädare i Lycksele aldrig funderat över hur företagande fungerar, Om man inte kan leverera rätt kunskap, rätt produkter, hög kvalitet så har man inga kunder.
Lagen om valfrihet står för att utförare ska kunna erbjuda hög kvalitet, rätta produkter, rätta tjänster inom vård och omsorg, att vara så attraktiv så att den enskilde ska känna att denna utförare är den rätta för mig. Det är naivt att tro att det alltid är kommun och region som står för den bästa kvaliteten och det som brukaren/patienten efterfrågar. Vi är alla olika och då måste vi erbjudas möjlighet att välja vem som ska komma hem till mig och utföra de vårdtjänster jag är i behov av. Svårare än så är inte lagen om valfrihet. Det handlar inte om ideologi, det handlar om respekt för den enskilde att få göra egna val av utförare för den vård och omsorg som den enskilde är i behov av.

”Lagen om valfrihet är precis vad den står för.”

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.