Avsaknad av tydliga svar!

Svar från Magdalena Andersson
Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig hur långt man har kommit i utredningen och när den förväntas vara klar och kan presenteras.
Regeringen har i budgetpropositionen 2020 föreslagit ett tillfälligt statsbidrag till landstingen för att de ska kunna ersätta de aktörer som berörs av mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården. Satsningen omfattar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod och möjliggör för landstingen att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget. I budgeten aviseras även att regeringen skyndsamt ska tillsätta en utredning för att se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om sådana föreligger ska förslag lämnas.
Kommittédirektiven bereds i Regeringskansliet. Tidsramen för utredningen kommer att framgå av kommittédirektiven när dessa beslutats.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.