Inte undera på att det inte blir någon politik!

Svar från Lena Hallengren, så totalt olikt finansministerns svar på samma fråga. Pratar de inte med varandra på Regeringskansliet?
Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att konkurrensneutralitet ska råda mellan den regiondrivna och den privata primärvården enligt januariöverenskommelsen.
Primärvården ska vara navet i svensk hälso- och sjukvård och bidra till en kontinuitet av vårdinsatser oavsett huvudman. En omställning till en god och nära vård har inletts i kommuner och landsting. Även primärvård som ges av privata utförare påverkas av den pågående omställningen.
Enligt januariavtalet kommer förslag att läggas för att säkerställa att aktörer, oavsett driftform, har likvärdiga villkor. Konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare, såväl vad gäller ekonomiska villkor, en fungerande tillståndsgivning som kvalitetskrav.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.