(S) vill inte ha vård på lika villkor!

Den 1 juli 2019 införde Skatteverket en otroligt snäv tolkning av ett EU direktiv vilket innebar att alla tjänster som köps inom vård och omsorg oavsett driftsform ska momsbeläggas med 25%
Det finns ett särskilt ersättningssystem där kommuner och landsting kompenseras för kostnader för mervärdesskatt i verksamheter som är undantagna från skatteplikt, t.ex. hälso- och sjukvård. Landstingen kan söka ersättning, dels för faktiska kostnader för mervärdesskatt i den egna verksamheten, dels med en schablonersättning för kostnader för mervärdesskatt som avser verksamhet som bedrivs i privat regi. Systemets syfte är att kostnaden för mervärdesskatt inte ska påverka om landstinget väljer att utföra sjukvård i egen regi eller upphandla verksamheten från privata utförare. detta gäller inte andra driftsformer som måste ta denna ökade momskostnad ur eget kapital. Detta påverkar bristande konkurrensneutralitet och bristen av vård på lika villkor.
SKL och Vårdföretagarna är två stora aktörer som varit tydliga med att denna s.k vårdmoms kommer att få fruktansvärda konsekvenser för en redan nu hårt belastat vård och omsorgssektor. I det s.k Januari avtalet som regeringen tecknat tillsammans med (C) och (L) står det tydligt i punkterna 60-63 att vård och omsorg ska drivas under lika villkor och det ska råda konkurrensneutralitet.
Det finns en utredning gjord av Vårdföretagarna och SKR och är granskad av en docent i finansrätt som visar på att utredningen inte strider mot EU lagstiftning. Ändå vill inte finansminister Magdalena Andersson acceptera detta utan ska tillsätta en egen statlig utredning. Medan denna statliga utredning utreder något som redan är utrett så fortsätter vi att betala ökade skatter till offentlig sektor för att kompensera för den ökade momskostnaden medan andra driftsformer får ta kostnaden ur eget kapital.
Nu räcker det. Hur länge ska den rödgröna regeringen få fortsätta leka med våra skattepengar?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.