Satsa på arbetskraftsinvandring!

Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige: Vårt välstånd är beroende av att människor kommer hit och bidrar med sin kunskap och drivkraft. Men det finns också stora problem med systemet.
Sverige måste för det första göra mer för att vara ett attraktivt land för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare. För det andra måste vi stoppa fusk och missbruk av dagens system. Det är också orimligt att alla med ett anställningskontrakt i Sverige kan ta med sig sina familjer utan att kunna försörja dem – samtidigt som de allihop får tillgång till vårt generösa välfärdssystem.
För att förbättra systemet för arbetskraftsinvandring och stoppa fusket föreslår Moderaterna nu följande åtgärder:

1) Stoppa kompetensutvisningarna. Små fel från arbetsgivarens sida ska inte kunna leda till att arbetstagare utvisas.

2) Attrahera experter. Sverige ska vara det självklara landet för högkvalificerad arbetskraft. Moderaterna vill bland annat införa 30-dagarsgaranti för handläggning av ansökan, möjlighet att tidigare få permanent uppehållstillstånd, talangvisum samt en så kallad one-stop-shop för kontakten med myndigheter.

3) Höjt lönekrav. I dag är kravet på egen försörjning 13 000 kronor för en arbetskraftsinvandrare. Det motsvarar deltid vid lägsta lön enligt kollektivavtal. Moderaterna föreslår ett höjt lönekrav till motsvarande lägsta lön vid heltidsanställning.

4) Försörjningskrav för anhöriga. Arbetskraftsinvandrare som vill ta med sin familj ska kunna försörja sina anhöriga, om dessa inte försörjer sig själva.

5) Stopp för arbetskraftsinvandring av personliga assistenter. Assistansbranschen är särskilt riskfylld vad gäller handel med arbetstillstånd. Fusket är så utbrett att arbetskraftsinvandring för personliga assistenter måste stoppas.

6) Motverka fusk och missbruk. Den som gör sig skyldig till handel med arbetstillstånd ska kunna straffas för människosmuggling. Vi föreslår också en ny brottsrubricering – arbetskraftsmissbruk – och skärpta straff. Myndigheter ska ges utökade möjligheter att utreda brott. Möjligheten för en person som fått avslag på sin asylansökan att i stället få ett arbetstillstånd, så kallat spårbyte, ska tas bort. För att förebygga fusk ska arbetsgivaren vidare betala in sociala avgifter i förskott.

Moderaterna vill att Sverige ska vara det självklara landet för drivna, företagsamma och strävsamma människor – från hela världen. Men goda reformer måste vårdas. Det gäller inte minst arbetskraftsinvandringen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

 1. Brorson

  Vad är det för fel på Sverige och svenskarna? År svenskarna så lata så att vårt välstånd är beroende av arbetskraftinvandring? Är svenskarna så korkade, så att människor måste komma hit med sin kunskap? Är det svenska utbildningsystemet så undermåligt, så att Sverige måste vara det självklara valet för arbetskraftinvandrare – som med största sannolikhet behövs i sina hemländer?

  Behövs inga byggnadsarbetare i Syrien – inte ens när det blivit fred i hela landet? Behövs inga läkare och sjuksköterskor i Syrien – inte ens sedan sjukhusen har blivit återuppbyggda. Men det blir de kanske inte, eftersom de syriska byggnadsarbetarna behövs för att riva ödehus i glesbygderna och bygga nya hus på Sveriges bästa åkermarker, som råkar vara belägna i storstadsområdena.

  Skulle alla fattiga svenskar svälta ihjäl om de indiska kockarna, som lagar indiska specialiteter skulle utvisas, den s.k. kompetensutvisningen. Alla svenskar är ju världens fattigaste, eftersom restaurangägarna inte har råd med semesterersättning (de små misstagen från arbetsgivarens sida) till sin utländska personal. Dessa restaurangägare får väl göra som andra företagare, som inte lyckas ta tillräckligt betalt för sina varor eller tjänster, nämligen lägga ner eller ändra sortimentet till sådant som kunderna /gästerna är beredda att betala för, vad det kostar.

  Vi ska inte ha någon särskild arbetskraftinvandring enligt min mening. Det räcker med flyktinginvandringen. Den måste visserligen begränsas, men att den skulle upphöra – eller minska så mycket att det behövs en särskild arbetskraftinvandrig – är en illusion. Däremot ska vi ha ett gästarbetarsystem för att avhjälpa oförutsebar, tillfällig och kortvarig arbetskraftbrist. Tills jobbet har blivit gjort (exempelvis skogsbränderna i Hälsingland härom året) eller tills det svenska utbildningssystemet har hunnit i fatt.

  Vi måste satsa på bristyrkesutbildningar för dem, som redan är här, är svenska medborgare eller har permanenta uppehållstillstånd, Bristyrkesutbildningarna ska kunna sökas av både arbetslösa och personer, som har jobb, men vill utbilda sig till mer kvalificerade jobb. Deras gamla jobb kan ju övertas av någon arbetslös. Detta innebär alltså att alla tar ett steg uppåt på karriärstegen, samtidigt som arbetslösa fyller på underifrån

  I övrigt tycker jag att de moderata förslagen är bra och bör stödjas av andra partier. Dessutom tycker jag att arbetsmarknadsprövningen ska återinföras, men i en modifierad form jämfört med tidigare, d.v.s. med en facklig vetorätt, men med möjlighet för arbetsgivaren att överklaga till Arbetsdomstolen, om denne anser att det fackliga vetot i ett visst fall är obefogat. I så fall ska vetot undanröjas av domstolen.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Vi har stor brist på arbetskraft inom många områden och det är därför som vi har behov av arbetskraftsinvandring. Vi har exempelvis alla bärplockare som kommer hit och plockar de bär som vi svenskar inte gör. Ändå plockas bara en bråkdel av alla de bär som finns i våra skogar. Jag tycker det är bra att har en strukturerad och en väl avvägd invandring men som det är nu så tar vi emot flest migranter i Europa och det är inte rätt

   • Brorson

    Bärplockare var väl ändå det sämsta exemplet du kunde hitta på. När vi har somalier som har bott i Sverige i femton år, utan att ha fått ett enda jobb. Efter det bekväma livet i Sverige under så många år, har de inte den kondition, som behövs för att plocka så många bär under så kort tid, som behövs för att komma upp i en normal dagsförtjänst. Men behövs det, när de har försörjningsstöd i botten? Om de lyckas komma upp i 1 / 4-dels dagsförtjänst, kan de gott få behålla de pengarna, utan en lika stor sänkning av försörjningsstödet.

    Varför är det brist på arbetskraft i yrken som kräver ingen eller kort utbildning, men starka muskler god kondition och stor kroppslig rörlighet? Det beror på att personer som redan har sådana yrken eller ägnar sig åt gymnastik eller idrott har de egenskaperna. Det finns inte många sådana personer i Sverige, men de finns. Problemet är att varken berörda arbetsgivare eller den totalt inkompetenta arbetsförmedlingen inte hittar dem. Arbetsförmedlingen borde kanske ersätta terapisamtalen med gymnastik och idrott för arbetslösa?

    Lennart Holmlund skriver idag att vi behöver arbetsinvandringen för att det svenska ”samhället” inte klarar sin uppgift. Det är något fel på ”strukturen”. Varför? Därför att det före detta arbetarpartiet Socialdemokraterna inte längre är något arbetarparti. Vi har S-politiker, som inte längre vet vad arbete är. Holmlund, som är en f.d. byggnadsarbetare borde veta, men byggjobben var kanske för mekaniserade under redan under hans tid som arbetare.

    Vi behöver ingen arbetskraftinvandring till jobb, som kräver ingen eller bara kort utbildning. Det kanske behövs ett gästarbetarsystem för oförutsebar och akut arbetskraftbrist i yrken, som kräver långvarig utbildning och /eller erfarenhet. Vi behöver ett utbildningssystem som tillgodoser behovet av arbetskraft, även bristyrkesutbildningar, som innebär att alla tar ett steg uppåt på karriärstegen. Det går fortar att utbilda sjuksköterskor till läkare, och undersköterskor till sjuksköterskor än för en helt okunnig att gå en hel läkarutbildning.

    Vi behöver ingen särskild arbetskraftinvandring, möjligen med undantag av synnerligen kvalificerade specialister om vi tillvaratar de resurser som redan finns i landet. Vi behöver alltså en synnerligen kraftig begränsning av arbetskraftinvandringen .Detta för att skydda den inhemska arbetskraften från lönedumpning, utslagning och arbetslöshet och för att skydda det svenska samhället mot att alltför många måste försörjas av socialtjänsten. Men även för att skydda utvandrarländerna från förlust av kompetens, s.k. brain drain.

    Om utvandrarländerna fråntas de experter, som behöv för att även de mindre kvalificerade ska få jobb och försörjning i sina hemländer, kommer Europa och Sverige att översköljas av illegal invandring av lågkvalificerade personer, som griper varje chans, även de direkt livsfarliga, för att komma hit.

 2. Bergis

  Arbetskraftsinvandring, Ett exempel på fusk som nämns är att personer med funktionshinder hämtas till Sverige för att deras anhöriga ska få arbetstillstånd som assistenter. Det ska svenska skattebetalare stå för alltså?

 3. erot

  Bärplockarna är ju inga arbetskraftsinvandrare, dom far ju hem direkt sen, dom gör skitjobbet” som inga svenskar ids/vill/orkar, Jag besökte Tandläkaren idag och han är ensam på sin inrättning i en inlandskommun,Jag frågade varför inga invandrande tandläkare från Syrien anmält sitt intresse, Svaret är att dom har för låg kompetens med svenska ögon sett,och måste utbilda sig här i flera år(i Bästa fall) för att uppnå laglig kompetens,språket etc,.Det är fakta, detsamma gäller många flera yrken, Löfven yrade definitivt i nattmössan när han såg fram emot ”kompetensregnet” över sverige jag tror han helt enkelt ljög,men å andra sidan har han själv inte så hög kompetens!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.