Snedvriden konkurrens!

År 2016 var drygt 228 000 personer som var 65 år eller äldre beviljade hemtjänst, och ytterligare nära 88 000 bodde permanent i särskilt boende för äldre. En stor del av denna omsorg tillhandahålls av privata utförare. Inom hemtjänsten handlar det om 23 procent av samtliga hemtjänsttimmar i landet.
Skillnaderna mellan länen är dock stora. Medan 62 procent av hemtjänsttimmarna i Stockholms län utförs i privat regi rör det sig endast om 2 procent av timmarna i Norrbottens län. I Västerbotten är det ca 17 procent av den hemtjänst som utförs som erbjuds av andra aktörer. I Umeå, som är Västerbottens största stad, är siffran helt annorlunda: där utförs 60 procent av alla utförda hemtjänsttimmar av andra driftsformer än kommunen själv. Den stora skillnaden beror till stor del på kommunernas välvilja att anamma lagen om valfrihet och ge sina kommunmedborgare en möjlighet att välja vem som ska komma hem till dem och utföra deras beviljade hemtjänstinsatser.
162 kommuner i Sverige har tagit beslut om att införa lagen om valfrihet, och här ser det väldigt olika ut i respektive kommun gällande ersättning, konkurrensneutralitet och kompetenskrav.
Om jag går tillbaka till Umeå, där en majoritet av hemtjänstinsatserna utförs av andra driftsformer, skiljer sig ersättningsnivåerna stort mellan den offentliga hemtjänsten och andra driftsformer. Kommunen tar ut 100 kronor mer per utförd hemtjänsttimme än vad alternativa driftsformer får i ersättning för samma utförda arbete. Det är inte konkurrens på lika villkor.

På grund av den ojämlikhet som råder inom ersättningssystem och den osäkerhet som råder på grund av Skatteverkets osakligt snäva tolkning av den så kallade vårdmomsen har IVO börjat säga nej till andra driftsformer.

I januariöverenskommelsen står det tydligt att vård och omsorg ska ges på lika villkor och ske konkurrensneutralt.
Mina frågor till socialminister Lena Hallengren är därför:

Anser ministern att det behövs en översyn av regelverket inom lagen om valfrihet så att vi kan leva upp till konkurrensneutralitet?
Vilka åtgärder avser ministern att vidta inom sitt ansvarsområde för att för att motverka att IVO säger nej till andra driftsformer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

 1. Oberoende Politisk Bedömare

  Det är oerhört viktigt att börja städa upp i en mycket smutsig bransch där vi dagligen får höra om mycket oseriösa utövare. Att regeringen nu tar krafttag mot detta är mycket viktigt och borde vara något även ni moderater ska stödja. Det kostar ofantliga summor skattemedel att dessa oseriösa utövare tillåts vara verksamma. Det blir alltså billigare för oss skattebetalare om vi kan städa upp i LOV-djungeln. Vilket vi såklart måste. Det samma gäller för övrigt privata vårdgivare, men det är en annan fråga som vi kan ta en annan gång.

  Mina frågor till dig:

  Anser du att det behövs en översyn av regelverket inom lagen om valfrihet så att vi kan städa upp bland de oerhört många oseriösa utövare som finns i branschen?
  Hur ska denna för svenska skattebetalare mycket viktiga översyn kunna se ut?

  Vilka åtgärder avser du ta för att påverka IVO att fortsätta våga säga nej till andra driftsformer när driftsformen kan tänkas vara oseriös?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Det är kommunen som ställer krav på hur en verksamhet ska fungera om man antagit LOV, det är även kommunen som har uppsiktsplikt över dessa företag. Om det finns oseriösa företag så är det kommunens ansvar att frånta dessa företag sitt uppdrag.
   Våra skattepengar ska användas så effektivt som möjligt då är det kvalitet istället för driftsform som är viktigt.
   IVO säger nej till oseriösa företag som inte lever upp till kommunens krav

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.