LOV i Lycksele!

I går kväll hade pensionärsföreningarna i Lycksele bjudit in till debatt om Lagen om valfrihet (LOV). Det var många som slutit upp och det blev stundtals en het debatt. (S) har under en längre tid annonserat i det lokala annonsbladet och det har varit ren och skär skräckpropaganda som de använt. Jag tycker det är otroligt trist när man låter ideologi gå före fakta och det innebär att många (S) och (V) företrädare fortfarande målar upp en bild att alla små företag som etablerar sig i Lycksele och blir godkända att starta ett företag inom LOV kommer att göra enorma vinster som de stoppar i egen ficka. Inget kan vara mer fel. Vi har alla ett ansvar att vara varsamma om våra skattepengar och det gäller även kommunens egen verksamhet. Tyvärr är det inte så, här går man med stora underskott år efter år och det kallar jag inte att vara varsam med våra skattepengar. Ska vi höja skatten för att vissa verksamheter inte klarar av att hålla sin budget. Ett LOV företag får sin ersättning och måste förhålla sig till den ekonomi som de har, de kan inte visa upp underskott och förvänta sig att någon annan ska betala.
Jag har svårt att se den enorma rädsla som finns inom den röda politiken att öppna upp för konkurrensutsättning, att se fler företag på marknaden, att ge människor en valfrihet, att få välja vem som ska komma hem till mig och utföra biståndsbedömda tjänster.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

 1. BeO Åström

  Det finns ju en del forskning att relatera till bla. MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR
  Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten
  ANNETTE THÖRNQUIST

  Ett utdrag ur abstraktet:

  ” Resultaten visar bland annat att kundens valmodell, inklusive återbetalningssystemet som används för att betala leverantörerna, innebär strukturella risker för tillfällig anställning, minskad bemanning och stress. Eftersom systemet inte inkluderar någon priskonkurrens ska leverantörerna tävla om kvalitet. Men i själva verket tenderar de också att konkurrera genom att minska arbetskraftskostnaderna.”

  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:651556/FULLTEXT02

  Du skriver:
  ”Jag tycker det är otroligt trist när man låter ideologi gå före fakta och det innebär att många (S) och (V) företrädare fortfarande målar upp en bild att alla små företag som etablerar sig i Lycksele och blir godkända att starta ett företag inom LOV kommer att göra enorma vinster som de stoppar i egen ficka. Inget kan vara mer fel.
  Hur bemöter du resultatet i den forskning jag relaterar till och vilken forskning relaterar du till då du säger ”Inget kan vara mer fel”?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Ta Umeå som ett exempel där privata utförare har en betydligt lägre ersättning än den kommunala regin. Det innebär att de privata utförarna inte har pengar att investera för och satsa på annat. Det är inte vård på lika villkor och många företag i Umeå har fått kritik från IVO pga av sin dåliga ekonomi.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Det är väl ganska enkelt. Det ska vara ordning och reda i vår ekonomi och våra skattepengar ska användas på rätt sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.