Vad är det som händer?

Frågorna är många om vad som händer i vårt demokratiska samhälle. Har riksdagen stängt ned allt arbete? Vad händer med vår demokrati? Är den i fara? Det som händer i vårt samhälle är något som vi som inte är födda före 1957 upplevt då den så kallade Asiaten härjade i Sverige och resten av världen. Under Asiaten dog 5 miljoner människor, företrädesvis yngre personer. Det vi nu ser framför oss har vi inte så stor aning om även om vi tittar på andra länder om hur spridning och hantering av Covid-19 har varit. Jag försöker att vara verklighetsnära och se till det jag kan påverka och även hur vi i vårt land kan göra det bästa av situationen. Jag sitter just nu verkligen med fingrarna i två Coronaburkar. Dels via mitt uppdrag som riksdagsledamot dels via mitt civila uppdrag
som verksamhetschef för en vårdcentral som ska hantera alla dessa smittade patienter. Det är två verkligheter som ska försöka mötas på något sätt. Den lagstiftande arbetsuppgiften och den mer vårdnära uppgiften på vårdcentralen. Det stiftas nya lagar, förordningar, stödprogram och andra initiativ just nu för att försöka mildra den stora påverkan Covid-19 kommer att få på hela vårt samhälle under lång tid. I riksdagen är det ett märkligt tillstånd. I veckan tog vi beslut om att alla partier skulle rösta in alla ledamöter som extra suppleanter i alla riksdagens utskott. Det innebar att 4600 personval skulle förrättas. Det får till följd att jag nu får tjänstgöra i riksdagens alla utskott om så behövs. Alla gruppledare har tillsammans med talmannen beslutat om att endast 55 ledamöter ska vara närvarande vid varje omröstning i kammaren och det är nu procentuellt uträknar hur många från varje parti som ska vara närvarande. För vårt parti Moderaterna så krävs det att 11 ledamöter är närvarande. för Socialdemokraterna krävs 16 ledamöter. Varje vecka så kommer vår gruppledning att skicka ut mail till alla och fråga vilka ledamöter som har möjlighet att tjänstgöra. Dessa ledamöter ska även vara tillgängliga att tjänstgöra i alla de utskott som ska justera betänkande eller fatta beslut i en fråga, detta ställer höga krav på mig som ansvarig för mitt område inom sjukförsäkringen att förmedla vad vi tycker om jag inte blir utvald att vara en av de 55 stycken som ska närvara i riksdagen den veckan. Det är en overklig känsla. Alla möten sker via telefon, Skype eller andra digitala mötesformer. Corovid-19 har verkligen fått hela Sverige att stanna upp och kommer att få förödande konsekvenser om vi inte tar detta på allvar och hanterar det på rätt sätt så att smittan kan hanteras och passera så smärtfritt och hanterbart som möjligt. Men den viktigaste frågan kvarstår, vad ska alla människor göra med allt toalettpapper som de har hamstrat? .

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.