Personangreppens drivkrafter…

Här nedan följer ett exempel från ”kommunalrådet berättar” av Åke Nilsson (s) på socialdemokraternas egen blogg (15 april 2013). Inlägget avslutas med ett par påståenden som är rena lögner. Vilka jag betraktar som falsk tillvitelse/ärekränkning. Att fara med osanning på detta vis borde vara oacceptabelt men när jag efterfrågande svar från Vilhelminas socialdemokrater blev svaret intet. Inte heller Nilsson svarade. Detta teg man gemensamt ihjäl på sin egen s-blogg

Att bära falsk vittnesbörd är allvarligt. Parantetiskt kan nämnas att Åke Nilsson var dåvarande Kyrkofullmäktiges ordförande. För att i sammanhanget lyfta kravet på ett visst mått av etik och moral, vilket kan vara på sin plats även för kommunens kommunalråd. Apropå Nilssons aktuella blogg (9 febr), är det här ett exempel på både personangrepp och partiangrepp. Som ledde till ryktespridning och rent förtal inom Vilhelmina, som vore jag en despot men även PA fick klä skott. På en privat VK-blogg (19 april) associerades jag till ett påstått ”nazigäng”. Då var botten nådd. För övrigt. Jag är inte ordförande i något parti, kommer aldrig bli det heller. Punkt.

Åke Nilsson (s) skrev igår på s-bloggen (9 febr): ”En sak har jag lärt mig i politiken. Det går inte bemöta någon som argumenterar med personangrepp. De personerna är inte intresserade av att diskutera sakfrågan. De har helt andra drivkrafter.”

Genom att det enligt Nilsson inte går att bemöta någon som argumenterar med personangrepp, så slipper Nilsson helt enkelt bemöta den som sysslar med personangrepp. Så bekvämt. Det räcker att ”döma” någon för personangrepp och förpassa dem ut i marginalen och sedan misskreditera angriparens eget parti som tolererar det intolerabla. Så har man nedvärderat och tryckt ner både angriparen och dess parti på en och samma gång. Verkligen ett politiskt ”hantverk”.

Vilka effekter det har på det politiska samtalet och kulturen tål att diskuteras. För i nedan redovisade fall, går det då (enligt Nilssons sätt att se saken) inte bemöta de två personangreppen, de två lögnerna. En sak är klar, det finns en funktion i misstänkliggörandet medelst ”personangrepp”; att kunna polarisera, distansera och skapa fiendeskap, då man inte kan nå eller argumentera med varandra. Dvs ett bränsle till konflikter och evig träta. Passande partipolitiken.Men kan även ses som en flyktväg ut ur en besvärlig sakargumentation. Verkligen ett hantverk. Anklaga någon för personangrepp så går vi vidare utan att reda ut ett vitten.

”De har helt andra drivkrafter” skriver Nilsson. Men vilka drivkrafter har då Nilsson som måste nyttja lögnen dubbelt upp, när man granskar bloggen nedan?

Som väl var har jag av en händelse sparat en mängd bloggar och kommentarstrådar från den numera nedlagda Vilhelminabloggen, vilken jag kommer återkomma till, med exempel på personangrepp, förolämpningar och falsk tillvitelse/ärekränkningar. Vilka kommer belysas med konkreta exempel.

Här är Åke Nilssons blogg från 15 april förra året:

”Politiskt alternativ- ett femte borgerligt parti i Vilhelmina???

2013-04-15. Publicerat av Åke Nilsson i kategorin Kommunalrådet berättar.

Tommy Streling har i sin blogg åter uppretat sitt mantra, återremiss. I edvanlig ordning skriver han spaltmeter efter spaltmeter utan att komma med egna förslag, förslag som är finansierade.

Det är enkelt att motsätta sig allt och begära fördjupad beredning när man inte med ett ord behöver kommentera hur det ska finansieras.

Dem ärendet som han nu relaterar till i sin blogg påstår han är dåligt beredda. Nonsens.

De har föregåtts av beredning från förvaltning med förslag från tjänstemännen. Det har hållits möten med föräldrar där de har fått komma med synpunkter.

Vi har politiker som varit med i diskussionerna.

Vad gör politiskt alternativ? Är det någon som sett att de haft ett offentligt möte där de uppmanat allmänheten att komma med synpunkter.

De har närmare 70 000 kr/år i parti- oh mandat stöd från kommunen för att stärka det politiska arbetet. Vad har vi sett av detta?

När vi hade en offentlig debatt mellan alla partier förra året uteblev Politiskt alternativ. Varför? Jo Tommy Streling kunde inte delta. Politiskt alternativ i Vilhelmina består av en person, Tommy Streling. När han är borta får ingen annan debattera.

Politiskt alternativ borde byta namn till långbänkspartiet.

Åke Nilsson

—————————————————————————————

Tommy Streling2013-05-02 22:46

Några kommentarer kring detta inlägg som inte kan stå oemotsagt. Ingenstans har någon kostnadsanalys presenterats. Inte heller fullödiga konsekvensanalyser. När man har en risk- och konsekvensbedömning, då kan man väga det mot eventuella besparingar som definitivt inte långsiktigt behöver innebära just besparingar. I en sådan situation av oklarheter och brister kan en återremiss närmast vara det mest givna. Men att göra återremissbegreppet negativt laddat är återkommande.

Att blanda in offentliga enpartimöten i denna fråga pekar precis på problematiken när (s) besöker Nästansjö. Två icke s-medlemmar dyker upp. Vilken bredd och representativitet återges här i diskussionerna?
Föräldramötet (Volgsjö) uppfattade många främst som information kring ett beslut som redan var spikat. Eleverna i 1-6 verkar inte fått ge sin syn på saken, precis lika lite som föräldrarna till barnen 1-4. En öppen hearing med alla föräldrar, lärare, politiker från alla partier hade varit lämpligt. Liksom en skolutredning av mer seriöst slag. Se hur Ragunda nu jobbat fram en exemplarisk utredning för ett långsiktigt beslut i skolfrågan i kommunen.

Så vad har partistödet med denna fråga att göra? Ska vi diskutera alla partiers insatser och hur de är värda dessa slantar som räcker till en månadslön till ett kommunalråd? Ska vi diskutera om cirka 550000 kr är vad kommunalrådet förtjänar och gör rätt för? Nej, det här är en förtroendefråga som inte bör användas för att misstänkliggöra eller misskreditera enskilda partier.

Vad beträffar den offentliga debatten är det en paradox att det var Åke Nilsson som tog initiativ till denna. Sittande majoritet vill ha debatt när partiöverläggningar pågår samtidigt som slutfilandet av budgeten. Vid ett tillfälle när man ska vända och vrida på allt, gemensamt, som för att mjölka ur varenda droppe av idéer och eventuell kritik, inför budgetfullmäktige. Helt olämpligt med debatt då, och att Alliansen gick med på detta är deras sak. PA tog beslut att inte deltaga, utan rekommenderade en debatt i början av 2013, när vi både hade kunnat se hur budget som helhet togs, och hur årsresultatet för 2012 kunde skönjas. Ingen i PA skulle delta, det var ett enigt partibeslut.

Att sedan påstå att PA består av en person är en lögn.
Att påstå att ingen i PA får debattera mer än undertecknad är en lögn.
Att påskina att undertecknad är partiet och styr detta med fast hand (ingen tillåts säga något) förminskar PA och gör mig till en despot, vilket är förtal/falsk tillvitelse.

Det förtal, den ryktesspridning, det skitsnack, som sedan förekommit efter blogginlägget ovan, på tätorten och på diverse bloggar, som tagit Åke Nilssons ord för sanning, har lett till undertecknad liknats vid en nazist eller fascist.
Lögnen som sprids är att PA inte är demokratiskt och inte har några förtroendevalda som kan eller ens får debattera.

Vill socialdemokraterna i Vilhelmina ha en offentlig debatt, kring i vilken utsträckning de är toppstyrda av despoter och diktatorer? Med Nilssons angreppssätt borde det vara självklart, när endast en eller två personer debatterat under ett helt fullmäktige. Men hur S arbetar och debatterar måste vara deras sak att avgöra.

Min fråga till socialdemokraterna i Vilhelmina om detta sätt att ”argumentera” som Åke Nilsson gör, stärker öppenhet och demokratin i Vilhelmina?

Om man sakligt kritiserar något, då kan helt uppenbart politiker/medborgare demoniseras bortom all rimlighet.
Ska vi få människor att deltaga, närvara och engagera sig i samhällsfrågor och politik, då krävs en respektfull hållning och saklighet. Lögner och förtal hör icke till politiken.
Tyvärr måste jag säga, var detta vanligt förekommande när PA bildades och under valkampanjen. Att människors idéer, förändringsvilja och engagemang görs till hot och fiendeskap, betjänar dock ingen. En utsatt inlandskommun som Vilhelmina , måste ta vara på varenda människa, varenda politikers idéer och mål, för att klara av de omfattande utmaningar vi står för. Eniga vi stå, handlar om någonting bortom partiväsendet. Om vi ska överleva långsiktigt

/ Tommy Streling 2013-05-02

11 kommentarer

 1. Max Fredriksson

  Bara ett liten rättelse. Åke är inte kyrkofullmäktiges ordförande längre. Han satt som detta till kyrkovalet som var nu i höst.

 2. Mirakulix

  Är inte politiskt engagerad. Som utomstående betraktare och läsare av bloggen uppkommer två frågor i anledning av Ditt inlägg: Alla tidigare kommentarer i denna blogg riktad mot en viss M K, är det personangrepp eller politisk argumentering? Ang kallelse till KS, kan man tro att det har någon betydelse på besluten? Tror att majoriteten redan har bestämt vad som skall gälla.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Är inte helt på det klara med vem du menar med ”M K” och vilka blogginlägg och kommentarer du avser. Förtydliga gärna så ska jag ge en kommentar.

   Till och med ett inlägg som kallas ”personangrepp i politiken”, vilket inte ger ett enda exempel på konkret personangrepp utan hänvisar i svepande och svävande formuleringar, kan ju tolkas som ett personangrepp i sig, då en saklig argumentation helt frånvarar.

   När det gäller en kallelsetiden till KS är det fyra dagar. Men datumen är spikade långt i förväg för ordinarie sammanträden. Det extrainsatta blir därför extra viktigt att i god tid underrätta. Nu sägs det ha varit gjort, men någonstans har vissa försändelser kommit bort.
   Självklart kan det göra att man vid ett sammanträde inte upplever fullt ut att kallelsen har sänts i god ordning, dvs att ledamöter och partier på så sätt får kort tid att sätta sig i ett ärende respektive förankra partiinternet, om det senare är nödvändigt. Sammantaget kan det minska sammanträdets legitimitet.

   Nu behöver vi inte bekymra oss längre, då extra-KS ställdes in. Det gjordes förmodligen för att VIBO AB:s styrelsemöte i måndags beslöt att inte förvärva hyresfastigheten. Huruvida den politiska ledningen i majoriteten eller majoriteten bestämt detta, är bortom min horisont. Men vad som är bestämt är bestämt. Varken kommun eller VIBO köper fastigheten i nuläget. Men ärendet kan naturligtvis återkomma i en annan dager.

 3. Göran Jonzon

  Kommunen har en intecknad fordran på Malgoviksfastigheterna genom panten för Cloudberrylånet.
  Hade Åke Nilsson fått VIBO AB att förvärva fastigheterna till överpris, så hade förlusten för lånet kunnat döljas genom att kommunen via VIBO AB köpt sin egen fordran, inbakad i en köpeskilling vars marknadsanpassning ingen kunnat fastställa !
  Men då tydligen inte VIBO AB:s styrelse kunnat enas, vågade tydligen inte majoriteten genomföra det spektakulära dubbelspelet fullt ut (Valår ?).

  Därmed försvann Nilssons möjlighet att undandra fullmäktige ärendet. Han kan visserligen göra som han gjort tidigare och nyttja sina partikamraters röstövervikt i kommunstyrelsen till att överskrida dess delegerade investeringsgräns om 1 million, och sedan hoppas på att det ska finnas majoritet i fullmäktige för att ge KS ansvarsfrihet i efterskott, men det torde i dagsläget innebära en rätt stor risk för honom och hans gäng i KS.

  Ett annat alternativ, jag inte skulle förvånas över vore ifall han lyckas övertala någon av sina företagarvänner utanför etablissemanget att genomföra, vore att gå in och köpa loss Malgoviksfastigheterna till överpris, kanske med löfte om långsiktig kompensation via hyresavtal och kommande upphandlingar (mygelvägen) ?

  Bäst för kommunen vore emellertid att förhandla med prioriterade fordringsägarna om utlösen av deras fordran, vilket då inte skulle dränera fastigheterna på arvoden till konkursförvaltare.
  Begär man fastigheterna i konkurs, kommer ju konkursförvaltaren att ta en beskärd del av kakan och därefter blir det banken som tar resten och trollet blifver utan.

  Hyresavtalet med dagiset är ett förmånligt avtal, medan avtalsreglerad återställning till hyrelägenheter som blir fallet vid en upplösning av hyresavtalet, torde bli en kostsam historia för skattebetalarna även det.
  Återigen ser vi exempel på exempel på oskickligt formulerade avtalskonstruktioner som låser kommunen vid långsiktiga åtaganden som är svårt eller orimligt att dra sig ur.

  Sammantaget ser jag det som bäst för kommunen att inleda förhandling om utlösen av andra fordringsägare, trots att det blir svårt att motivera varför kommunen ska köpa fler fastigheter alldenstund man samtidigt vräker folk ur befintliga (Fjällgatan 21A) eller river befintliga bestånd (Storgatan 4, m.fl.)
  Utifrån förefintligt läge gäller det dock att handla logiskt och eftertänksamt och lägga prestigen åt sidan.
  Åtminstone om jag får råda.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Har ingen kännedom om styrelsen inte kunde enas, vet bara ett enigt beslut avslog köp utifrån ett tämligen knapphändigt protokollet.

   Visst var upplägget från grunden att besluta förvärvet i kommunstyrelsen och inte med adress fullmäktige. Anser att det både överskrider delegation och att ärendet är av principiell art med sin komplicerade bakgrundshistoria.

   När det gäller ansvarsfriheten är det kommunstyrelsen som blir föremål för ansvarsprövning (där ingick jag den gången och är ansvarig genom min oförmåga att yrka återremiss, vilket bemöttes med att det går inte, det måste avgöras nu och idag), men självklart kan ett särskilt fokus läggas på ordförande som plockar upp ärendet inom ramen för att detaljplansärende och hävdar att, gör vi inte det här riskerar vi hela utveckling i Kittelfjäll och lite till. När väl denna ”kortfristiga” fordran inte längre är en fordran då måste kommunrevisionen granska detta ytterst nogsamt. Blir intressant.

   Att förhandla med prioriterade fordringsägare om utlösen låter som en intressant lösning. Men ibland återstår ingen annan lösning att försätta fastigheterna i konkurs. Kommunen var oerhört generös som öppnade för en avbetalningsplan och där anser jag att man gjort tillräckligt, för att inte sätta fastighetägaren i sjön utan verkligen ge en chans. Som uppenbarligen inte tillmötesgåtts. Synd.

   Hyresavtalen har jag inte insyn i men självklart påverkas utgången vem som äger fastigheten i framtiden. Har för mig att konstruktionen baserades på att dåvarande fastighetsägare stod för ombyggnationerna och att investeringen slogs ut på hyran, enligt ”känd” modell. Den som vet får rätta mig om jag har fel. Men avtalsjuridik har vi inte kompetens för, enligt mitt förmenande, vi skulle verkligen behöva en kommunjurist anställd inom ramen för tex trekommunsamarbetet.

   Om någon form av bulvanköp spekulerar jag definitivt inte i. Eller om det i sin förlängning vore i ett upplägg med nya hyresavtal etc. Tycker man ska vara oerhört försiktig med ordet ”mygelvägen” om de inte finns fog för det. Här är det ju inbäddat i ett hypotetiskt tillika spekulativt resonemang.

   Du har rätt kring fastighetsbestånden, jag ser svårligen motiv till att förvärva samtidigt som ett försök med förhandling om utlösen är en sista utväg innan konkurs, och ja, om nivån för utlösen är acceptabel (och ånyo, hur vet vi det, marknadspriset och inte värdering), så det är ett delikat ärende. Kanske bäst att just låta det ha sin gilla gång. Och sedan laga efter lägenhet.

   • Göran Jonzon

    Hej Tommy Streling och tack för ditt svar !
    Förvisso är det en berättigad anmaning du ger beträffande det du kallar ”mygelvägen”, men med utgångspunkt i mina granskningar av tidigare genomförda upphandlingar i skydd av bolagsordningen för VIBO Ab, där släktingar och vänner till vice ordförande via ombud givits feta kontrakt på löpande räkning och genom helt olagliga avsteg från LOU (Lagen om offentlig upphandling), dristar jag mig likväl till att vara förberedd på alla alternativ i denna fråga.

    Vidare ser jag nog att man vid en utlösen av övriga fordringsägare gott skulle kunna nöja sig med en s.k. cash-flow analys och utgå från rörelseomslutningen för att utifrån kommunens sida bestämma investeringsramen. Sannolikheten för att kommunen vräker sig själv som hyresgäst från dagiset som inryms torde väl vara begränsad ?
    Till detta måste man ju även beakta vilken hyreskostnad som skulle bli följden av en vräkning, ifall en ny hyresvärd säger upp avtalet. Då skulle kommunen dels tvingas bekosta återställningen till hyresfastigheter, samt hitta och upprätta hyresavtal för nya lokaler i området.

    Så här blir det lätt följden när kommunpolitiker med begränsade affärskunskaper ska leka affärsjurister och ger sig ut i djupa mörka vatten på den öppna marknaden. Blåsta på konfettin och sedan bli sittande med allehanda bisarra kontrakt, som dränerar skattemedel hur man än vänder och vrider på saken.
    En gemensam kommunjurist alternativt att man köper tjänsten i varje enskilt behov, skulle definitivt bespara oss mycken vedermöda och mycket pengar skulle gå att rädda till det som skattebetalarna förväntar sig i form av kärnverksamheterna.

    • Tommy Streling (inläggsförfattare)

     Hej,

     i fallet upphandlingen Regnbågen så är den verkligen under all kritik, kanske ska den benämnas skandal rentav. Men det är historia nu. Ja, det är väl möjligen ett överklagningsvarv kvar!

     När vi kommer in på den här typen av lösningar som du nämner, så är det alternativen som borde utredas och genomlysas parallellt. Dvs kommunstyrelsen måste ha fler förslag att ta ställning till, vilket är en sällsynthet som jag ser det. Istället brådska, bristande underlag eller bristande sammanställning/sammanfattning av underlag, ofta bifogat av frånvaro av föredragande tjänstemän – i för stor omfattning. Där ordförande främst föredrar ärendet och dess detaljer. I dagsläget är det en väldigt stor kulturskillnad mot SN och UBN. Man måste se över arbetsmetoden helt enkelt, det är min åsikt i alla fall.

     Medelstora och större kommuner har sin/sina kommunjurister eller juridiska kontor. Det är underskattat vad närvaron av en jurist i ett kommunhus skapar. För kompetensen och förhållningssättet får alla ta del av, politiker som tjänstemän. Idag köper kommunen tjänster när den behöver, möjligen i en större utsträckning än tidigare, för SKL har börjat ta betalt av medlemskommunerna. En bra jurist vet som regel också vägen till rätt ämnesjuridiskt område och har ett nätverk och god kännedom om ”marknaden”. Den kunskapen är svår att tillgodogöra sig när man köper tjänster sporadiskt. Men det finns alla åsikter om detta, helt klart.

 4. €dor

  Hej Tommy! Du nämnde i någon av dina senaste bloggar i stil med ” någon politiker har jag aldrig varit och kommer ej heller bli”. Visst var du politisk ledare för PA under den tid du då alliansen hade majoriteten i V-mina? Om du inte var politiker vad var du då när du talade i fullmäktige? Jag är bara intresserad om du tycker mera det är på skoj den roll du spelar som jag mer eller mindre gör, eller har du något annat syfte? Det vore intressant höra både för mig och även väljarna skulle jag tro vad du tänker dig med dina utspel?
  Jag har inget emot det du skriver, det står dig fritt, jag är bara nyfiken med ditt eventuella syfte?

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Edor,
   under allianstidens sista år vid ”makten” bildades PA vilket Thord Wikström tog initiativ till. Föreningen konstituerades på allvar vårvintern 2010. Har aldrig varit någon ledare eller ordförande men min pratsamhet och mitt skriftställande kan säkert uppfattas som framträdande. De senaste åren har jag för övrigt knappt varit med alls i politiken på grund av personliga omständigheter.
   Nu undrar jag verkligen om jag har skrivit detta i någon blogg, ens på sistone, men du kanske kan hjälpa mig med den uppgiften. Men jag sa något sådant vid ett tillfälle, det minns jag, när jag kände att jag var helt malplacerad utifrån hur jag försöker agera och arbeta för något jag tror på, men inte passar in i denna politiska kultur eller sättet att debattera (där två block ska träta och göra skillnader snarare än se varandras gemensamma linjer och drag). Jag har ifrågasatt mig själv, för jag känner mig inte alltid hemma i språk och kultur, i politiken i Vilhelmina. Det handlar inte om skoj. Det är snarare en så hårt uppskruvad konfliktnivå att väldigt få är särskilt bekväma i situationen. Det har det varit sedan förstudien beslutades februari 2006 och efter valfullmäktige 2010 samt alla turer med miljonlån och nyemissioner. Det har satt väldigt djupa spår i politiken. Jag kan känna att sällan duger man till eller kan förmedla vad man vill, för att man får på pälsen för det mesta. Det kommer jag beröra i framtida bloggar för jag är djupt bekymrad över Vilhelminapolitikens framtid. Utan livaktiga partier och engagerade människor, blir urvalet snävare, politikerna färre, nya ledande politiker färre. Vilhelmina behöver engagerade politiker och jag önskar att fler gick med, oavsett parti eller kulör.

   Syftet med merparten av mina bloggar och skrivningar är att ge ett perspektiv på hur det går till i kulisserna eller bakom de lyckta dörrarna. Jag är och har varit kritisk till hur man från majoritetens sida förhåller sig i debatt och beslutfattande. Det du benämner utspel är väl precis var det handlar om, att plocka upp den historiska politiska läderkickan och skicka in den på planen igen för att påminna om första fröet och hur bönstjälken växt långt bortom det politiska minnet.

   Någon roll har jag aldrig spelat i det vardagliga livet eller den tid jag engagerat mig. Det är därför jag inte kan vara en ”klassisk” politiker. För jag kan inte spela politisk teater. Jag är nog mig själv mest hela tiden. Vad jag skriver är något annat. Det betraktar jag inte som roller utan ett sätt att vrida på prismat och ge olika ljus och spektrum på. Men leker man friskt med orden, från och till, med andra stilgrepp, så kan man självklart få frågan vad syftet är. Kanske motivera folk till att sätta upp en revy, det var länge sedan man skrattade åt politiken och det kanske det man ska göra. Men i verkligheten tycker jag skrattet fastnar i halsen.

   • €dor

    Jomen lite klokare blev jag vad det handlar om eller vilken din roll är. Intressant veta att det Thord Wikström startade PA. Jag avslutar härmed min frågeställning/edor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.