Kaliningrads sak är vår sak – mer än en skitsak

En korsriddarorden grundade Königsberg år 1255. Hansastaden blev tids nog huvudstad för hertigdömet Preussen och senare residensstad för Ostpreussen. En blomstrande stad under århundranden. Under andra världskriget bombade Storbritannien Königsberg till ruiner. I januari 1945 började slaget om staden, som föll i april, därefter ockuperad av Sovjetunionen. Potsdamkonferensen beslöt att norra Ostpreussen skulle tillfalla Sovjet och södra delen Polen. Två år efter krigslutet fördrevs hela den tyska befolkning på två miljoner människor. Nästan alla av dessa, tyskar och litauer, mördades eller deporterades till Gulag. Ett fåtal lyckades efter stora umbäranden fly till Tyskland. När man läser en broschyr från Världsnaturfonden (WWF) om östersjögrannen Kaliningrad, står det bara att tyskarna fick ge sig av. Fick ge sig av. Historieförfalskningen lever i högsta välmåga.

Väl tömt på tysk befolkning koloniserade Sovjetunionen norra Ostpreussen och Königsberg bytte 1947 namn till Kaliningrad efter Michail Kalinin som dog 1946 men aldrig satt sin fot i Königsberg. Kalinin stod Josef Stalin nära och är känd som den som formellt undertecknade ordern till Katynmassakern 1940, en sovjetisk massavrättning av 4421 polska officerare. Men totalt sett avrättades 21857 polska medborgare i sovjetiska läger i samband med ordern. Att Kaliningrad fick behålla sitt namn efter Sovjetunionens sönderfall kanske kan te sig märkligt. Kanske inte. Huvudgatan heter fortfarande Leninski Prospekt.

Exklaven Kaliningrad har ett strategisk läge, dess hamn är som regel isfri året runt och var huvudbas för den sovjetiska Östersjöflottan. Kuriöst nog ägde Sverige fästningen Pillau, idag Baltijsk, mellan 1627-1636. Men ”ägarbyten” skedde historiskt främst mellan Preussen och Ryssland, i spåren av krig och fred. En viss ubåt U-137 lämnade en gång flottbasen för en tur till den svenska skärgården. Men det finns mer skabrösa saker som utflyter från denna exklav, dock utan kärnvapen men ändå som en tickande bomb. Fast på ett vis har miljöbomben briserat för länge sedan. Omfattande bottendöd i innanhavet, allvarlig kealgblomning 2005mikaliepåverkan och en vida spridd giftalgsblomning är några av följderna. Som i sin tur slår hårt på växt- och djurliv. I decennier har nämligen orenat avloppsvatten från Kaliningrad, idag med cirka 450 000 invånare, gått rakt ut i Östersjön. Enligt miljöorganisationen Ecodefense strömmar 250 000 m3 avloppsvatten ut – om dagen.

Men lika fritt strömmar orenat vatten från industriell verksamhet. Utsläpp av fosfor från en enda fabrik har befunnits vara större än Finlands och Sveriges årliga utsläpp tillsammans (då talar vi om mänsklig påverkan, inte naturlig tillförsel). Övergödningen, eutrofieringen, av Östersjön är ett av de allvarligaste miljöproblem Sverige har i sin absoluta närhet. Kring millennieskiftet andades förhoppningar om ett färdigställt reningsverk i Kaliningrad, påbörjat på 70-talet, men något färdigt verk stod aldrig klart ens 2003. Tio år senare rapporteras åter om projektets tillkortakommande. Orsaker nämnda över tid är; Sovjetunionens sönderfall, rysk byråkrati och ett rent ointresse. Det sistnämnda borde nagelfaras. Sverige har stöttat projektet och bistått med utvecklingsmedel, inledningsvis drygt 20 miljoner, senare med ram på 140 miljoner kronor, till viss del infrusna på grund av förseningarna men medlen finns där. Parallellt sker finansiering från Europeiska utvecklingsbanken om 10 miljoner euro. Det är verkligen anmärkningsvärt att närmare en kvarts miljard finns i potten och att projektet inte har slutförts.

Efter en nystart 2010 skulle allt varit klart 2012. I början av 2013 lovade Ryssland att det skulle vara klart för invigning i juni samma år. Ett år då Ryssland avslutade ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd, men i maj 2013 grusas förhoppningarna igen och utvecklingsbanken hoppades på september. Då, enligt det svenska biståndsorganet SIDA, berodde det på byggförseningar, designfrågor och byråkrati. Samtidigt blev det känt att Kaliningrad varken hade utbildad personal eller avsatt medel för driften för reningsverket. Sveriges miljöminister Lena Ek tog upp frågan med Rysslands premiärminister Medvedev på miljötoppmötet i St. Petersburg i april 2013. Omedveten kan ingen i högsta politiska ledning vara, inte ens Vladimir Putin. Lena Ek hade skäl att vara djupt bekymrad då, så väl som miljöminister Åsa Romson har det idag. Orenat avloppsvatten från närmare en halv miljon människor fortsätter strömma rakt ut i Östersjön.

Parallellt har undersökningsarbetet motarbetats invid ryska gödselfabriker, som misstänkts för massiva fosforutsläpp. En forskare från Finlands miljöcentral greps 2012 vid ett officiellt provtagningsuppdrag. Man krävde i samband med detta att säkerheten skulle garanteras för finska forskare utanför Finlands gränser. Störningar, eller snarast obstruktion, av detta slag liknar mest sabotage. Med tanke på att konstgödselfabriker, främst i Polen och Ryssland, misstänks släppa ut tusentalet ton fosfor, är det tyvärr så att ”ingen” vill veta. Sveriges totala utsläpp av fosfor ligger runt årliga 400 ton. I förhandlingar av kvoter och krav på minskning, ligger verkliga utsläppsnivåer till grund, vilket vissa länder har riktigt dålig ”koll” på. Allt blir lätt en del i ett spel, att inte lägga korten på bordet.

Häromveckan skrev den finska tidningen Helsingi Sanomat, att vattenreningsverket inte ser ut att bli av i Kaliningrad. Byggandet har stött på svårigheter. Igen! Hela fjolåret stod arbetet stilla, och nu hotar de internationella finansiärerna att dra tillbaka sitt stöd för bygget. Mest sorgligt är att reningsverket nu är färdigt till 95%, men man börjar nu befara att en del av konstruktionerna förstörs när de står oanvända. Än värre hotar ryska staten att dra in budgetstödet, om inte reningsverket står klart före september. Man kan inte annat än undra, vem är egentlig huvudman för projektet när ryska staten hotar stänga dörren? Vad är det som inte fungerar i Kaliningrad Oblast? Kan Ryssland vänligen förklara? Liksom förklara det tidigare löftet från Ryssland om färdigställande, är det ett brytbart löfte?

Ibland undrar man om det borde finnas insatsstyrkor för miljöbrott. För internationellt miljöbrott är miljöförstöringen inget annat än, i mitt tycke. Finns fredsbevarande styrkor kan likväl en ambulerande ingenjörs- och byggnadstrupp rycka in och städa upp på världens havererade smutsiga bakgårdar och tvångsförvalta till dess rodret är lagt och driften rullar på. Lite tillspetsat – jovisst, men det krävs politiska om- och krafttag i hela Östersjöområdet och Helcom (Helsingforskommissionen). Varje kustkommun och residensstad borde samla sig, gemensamt med länsstyrelser, regering och riksdag, för att med alla medel pressa på och få en slutlig fungerande lösning av Kaliningrads utsläpp som är inte bara är Kaliningrads sak, utan Sveriges sak, och alla Östersjöländers sak. Och för Östersjöns sak, för den har ett egenvärde. Och det är inte vilken skitsak som helst.

Med politikernas räddningsplan för Östersjön tar det 50 år att få stopp på de massiva blomningarna av giftalger. Grundbulten till snabbare återhämtning är avsevärt minskade fosformängder i havsvattnet. Det finns metoder. En är att pumpa syre ner till döda bottnar för att stoppa processen som frigör fosfor. Dessvärre har vissa forskare kritiserat metoden, att man angriper symptomen och inte källan. Samma sak med metoden att sprida ett ämne som reagerar kemiskt med med fosforn och binder fast den i bottensedimentet, beprövat med aluminium i övergödda sjöar som Flaten och Långsjön i Stockholmstrakten. Poängen är: kombinerar man alla metoder (förutsatt vetenskapligt beprövade) och samtidigt reducerar fosforutsläpp kraftigt, så finns alla möjligheter till en snabbare återhämtning för innanhavet Östersjön. Sist men inte minst måste man beakta alla tänkbara sätt att öka mängden löst kisel utfört till Östersjön som annars hämmas pga regleringen av älvarna, vilket spär på effekterna av övergödningen. Politiken på riksnivå måste sätta klutarna till nu, Kaliningrads reningsverk är en av nycklarna som absolut inte får tappas på vägen.

Satellitfoto, ESA – European Space Agency, Algblomning 2005 i Östersjön

5 kommentarer

 1. Gunder Lindgren

  Hej Tommy och tack för din insändare.
  Tyvärr är det nog så att för Putin så obetydligt problem som övergödning av Östersjön får stå tillbaka för mer viktiga uppdrag. Ex. vis. hur Putin ska kunna utöka Rysslands gränser så att de motsvarar det gamla sovjetriket. Allt annat är nog av underordnad betydelse. Sedan att du pekar på en enorm miljöförstörelse är rätt och riktigt. Åtgärdas inte utsläppen till Östersjön från Ryssland och Polen kommer Östersjön att kollapsa och vi kommer få se en miljökatastrof av monumental dimension.
  Till denna problematik måste vi nog tillfoga ett visst mått av korruption som försenar färdigställandet av nyss nämnda reningsverk. Misstänker att den är inte kanske lika stor som vid byggandet av arenorna i Sotji men är nog så betydande att av den halva miljard som är avsatt till byggandet kanske det bara återstår en smula vilket inte räcker till att färdigställa något reningsverk för.
  Jag anser att det vore bättre att EU och länderna kring Östersjön sätter press på Polens och deras gödselfabriker. Att prata med Putin om Kaliningrad anser jag vara dödfött Han skiter högaktningsfullt i vad vi i Sverige och EU tycker. Se bara på hans agerande i Ukraina.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Gunder,
   jag funderar faktiskt på att ta kontakt med president Vladimir Putin och se vad han ger för svar i Östersjöfrågan och Kaliningrads reningsverk. Eftersom det var utrikesminister Medvedev som gav löften om färdigställande 2013.
   Vad beträffar projektets tillkortakommanden, huvudman, projektägare, stelbent byråkrati och ev. misstankar om korruption mm, så ber jag att få återkomma.
   Som du säger, det finns fler länder att sätta fokus på. Synnerligen Polen som dessutom är unionsmedlem. Ska fördjupa mig i gödselfabrikerna mellan två kaffekoppar nån kväll.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Thomas,
   helt korrekt, saltpulsen är inte bara en detalj utan ett betydelsefullt fenomen för vattenutbytet i Östersjön. Saltpulser anses vara enda sättet att ”byta ut” vattenmassorna på botten av Östersjön, då tyngre saltvattnet tränger undan ”gammalt” vattnet. Det var en viktigt och tämligen långvarig saltpuls i december då enorma mängder saltvatten vällde in. Vid det tillfället hade gått tio år sedan detta välbehövliga saltvatten trängt in i en sådan omfattning i innanhavets brackvatten. En saltpuls kräver ett antal sammanfallande faktorer, vattenståndet måste sjunka i Östersjön samtidigt som ett högre vattenstånd i Kattegatt och norröver påverkar trycket och volymerna in. Ytterligare en komponent är en ihållande långvarig västvind som motverkar återsug tillbaka till Nordsjön, om pulsens kraft avtar.

   För den som minns diskussionerna om Öresundsbron, var man rädd att konstgjorda rev och strukturer skulle skapa en mindre inströmning. Minns inte på rak arm om det kompenserades med muddring, någon minnesgod läsare får gärna kommentera.
   I vart fall ökar saltpulsen syrenivåerna och då även på de djupare bottennivåerna, vilket förbättrar situationen i Östersjön. Syrenivåerna har försämrats genom ökad förbrukning av syre samtidigt som saltpulser har varit sällsynta de sista tio åren. Fiskbestånden brukar återhämta sig just vid dessa saltpulser.

   Enligt Östersjöforskningsanstalten IOW flödade den tredje största saltpulsen någonsin från Nordsjön till Östersjön i slutet av december. En så stor saltpuls är som sagt ett sällsynt fenomen och väldigt viktig för ekosystemet i Östersjön, vilket blir intressant att följa upp. Andelen svavelväte brukar minska, vilket skedde under några mindre saltpulser 2013 i de södra bassängerna av Östersjön.

   Naturen själv hjälper till, från och till, som en tillfällig räddare i nöden, med gynnsam verkan dock alltför sporadiskt förekommande. Det ger lite respit. Men är de mänskliga utsläppen och föroreningarna som centrala att kraftigt stävja miljöförstöringen och bottendöden (stor som dubbla ytan av Danmark) i Östersjön. Ytterligare ett spår är alla rester av läkemedel och antibiotika som flödar ut i våra vatten, som dagens VA-reningverk inte är konstruerade att ta hand om. Resistenta bakterier följer i dess spår. Här är även akuta insatser på sin plats.

 2. Gunder Lindgren

  Hej Tommy.
  Nu när du beskriver saltpulserna funderar jag över något som du skriver att saltpulserna har varit sällsynta de sista 10 åren, då undrar jag om det är en naturlig variation över en 10 års cykel eller om det är klimatberoende. Är det klimatberoende kommer vi då få se en minskad mängd saltpulser framgent vilket ställer ännu högre krav på att utsläppen till Östersjön av orenat avloppsvatten upphör så fort som möjligt. Naturen har en fantastisk helande kraft men behöver ändå hjälp av människan och det är en hjälp som vi förnekar naturen. Jag anser att först måste Östersjöländerna lägga kraft på att hjälpa/övertyga Polen att de måste minska ordentligt på de föroreningar som deras konstgödselfabriker släpper ut, sedan kan vi börja diskutera med Putin, men jag tror att han kommer inte att bry sig förrän han har avslutat aggressionen i Ukraina. Putin har gång på gång visat att han bryr sig de saker som han väljer, resten skiter han i. Miljöproblemen kring Östersjön är ett stort problem som alla måste ta tag i, det krävs en bilateral lösning på problemen men hitintills har problemen diskuterats var för sig av staterna runt Östersjön utan en gemensam strategi och alla problem med bland annat överanvändningen av antibiotika i avloppsvattnet har inte tagits med i någon större omfattning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.