Demokratiska nyval [extra val] – inte seriöst?

Valmöjligheterna till en ny politisk ledning, i och med återgången till samma oklara parlamentariska läge som efter valet 2014, redovisar Max Fredriksson på ett bra sätt i sin blogg. För det är komplicerade regelverk och metoder, likaledes komplicerat att lösa. Hur kan man politiskt betrakta skeenden och lämpligast hantera dem?

I kommunvalet 2014 fick S&V 46,2% av rösterna, övriga partier 53,7%. Räknades de etablerade oppositionspartierna erhöll de 49,3% (Sd borträknat). Socialdemokraterna förlorade tydligast valet med ett stort tapp ( – 17 %-enheter). Vänstern stärkte dock sin position en aning.

Men genom en omoralisk politisk kupp och mandatstöld återtog S&V makten. Majoriteten har nu fallit, fulspelet är över. ”Får detta ingen tydlig konsekvens är fria val meningslösa”, skrev jag tillspetsat i VK:s tyck-till. Vem ska köpas nästa gång för att säkra makten? Hur ska väljarna kunna lita på partier och politiker?

Efter valet fanns det inte en chans att något alliansparti skulle liera sig med S&V. Efter den politiska kuppen och mandatstölden borde närmast ett avståndstagande föreligga, nu när majoriteten har fallit genom Bergstens utgång. Efter vad jag betecknar som politiskt maktmissbruk. Hårda ord, men det är så jag upplever saken. För förhistorien är varken glömd eller förlåten.

Kan man göra vad som helst i Vilhelminapolitiken, lägga sig i nomineringar (Kristoffersson, Jonzon) och degradera/utestänga ”skadliga” politiker? Nita politiker för fabricerade regnbågeskandaler (Kristoffersson, Kärkkäinen) eller köpslå med politiska vildar (Bergsten) – utan verklig politisk konsekvens? Räcker busfrölöftet igen: ”ska inte göra om det”. Ytterligare två allianspolitiker blev spelpjäser i detta cyniskt spel (2010). Partier tufsades till rejält, allianssamverkan ansattes hårt och folkpartiet dukade under i valet 2014. Den politiska hårdnackade praktiken har påverkat och skadat politiker i hjärta och själ. Det var en plåga att bevittna. Under år.

Så kom mandatstölden 2014 för ”Vilhelminas bästa” och mediautspelet att S/V/BB till och med skulle driva PA:s politik. Ett lågvattenmärke jag benämnde politisk sjöröveri. Hetsen och drevet mot PA chockade många med mig. Att åter styra kommunen, återta makten, överordnades det höga priset. Att använda en politisk vilde för att skapa majoritet, dessutom ge vilden höga poster i kommunstyrelsen, var Sverigeunikt – och en skandal. Att sopa bort partiväsendet som grund för den representativa demokratin – en sorg.

Med 2010 års manipulationer av alliansens nomineringar, förra mandatperiodens mörker i åminne och den politiska kuppen 2014, så kanske man kunde anta, att det är nu är dags för S&V att möta de politiska konsekvenserna. Att släppa majoriteten i nämnderna/styrelsen helt eller att gå till nyval, s.k. extra val. Förutsättningslösa samtal ska inledas mellan partierna, men hur är det med ingången?

Det är utmärkt att socialdemokraterna önskar fortsätta det goda samarbetet som hittills kännetecknat kommunpolitiken, men för ett parti har varken budgetförslag eller merparten initiativ bemöts med omfamningar eller vidare respekt. Den avgrund som S&V öppnade mot PA finns kvar på flera plan. Politiska konsekvenser borde inses, men utropstecknet reser (s) kring svåra och nödvändiga beslut och att alla hinder ännu inte är undanröjda. En underton av vädjan till samstyre förnimms.

Som ett svar på posten, skrev Göran Jonzon, för övrigt gruppledare Kd, på VK-Tyck-Till; att han inte trodde ”någon seriös politiker vill bidra till de jänkasteg bakåt ett ett nyval skulle innebära för den viktiga saneringsprocessen för vår ekonomi vi påbörjat och kommit en god bit på vägen med”. Kanske varje val ska betraktas som ett bakåtgående. Men när en majoritet faller tungt, så måste man ta ett steg framåt, i mitt tycke. Och ett blockpolitiskt kaos, som Jonzon förespegar efter ett nyval, skulle bevisa att inget under ytan förändrats. Jag tror annorlunda.

Besparingar och omstrukturering har f.ö. varit på tapeten sedan 2008. Den grundliga genomlysning kommunen gjort under 2015 och  som under vårvintern kommer avslutas med beredningen ”kultur och fritid”, vars förslag torde läggas in i budgetremissen, har varit djuplodande och skapat ett bra underlag. I egentlig mening återstår främst de politiska prioriteringarna och avvägningarna. Budgetremissen arbetar partierna igenom under april/maj. I egentlig mening finns inga hinder varken för styrelseskifte eller nyval. Det sistnämnda behöver två fullmäktigepassager, en bordläggning och ett beslut. Ytterligare ett skäl för extra val, är att det är 2½ år till ordinarie val. Ett år vore något annat.

Som ansvarstagande partier måste alla partier arbeta vidare som tidigare. Oavsett vad man sinsemellan anser om hela smörgåsbordet av ärenden, lösningar och besparingar. Eller hur mandatfördelningen ser ut mellan partierna efter ett extra val.

Varje ordinarie val kan väl inte sägas vara ett hinder, till arbeta för Vilhelminas utveckling eller ta sig an de utmaningar som finns. Tänk hypotetiskt tanken om någon föreslagit idén om att låta 2010-års val vila fyra år, för att kommunens ekonomi var under hårt tryck, då skulle alliansen blivit sågade utmed fotknölarna. Att blåsa upp kris och ropa sanering, som alibi för ”låt stå”, kan snarare ses som populistiskt då man vädjar till folket om förståelse till att låta den diffusa ”ledningen” av idag stå intakt.

Komplikationen av en valteknik samverkan (med rådande mandatfördelningen13-13-1) skapar lottade majoriteter i nämnder och styrelser och en förmodat ofta hoppande majoritet i fullmäktige (hur många vågmästare finns inte!). Naturligvis kan man förlita sig på den goda samförståndsanda som förespeglas, bland partierna som ställde sig bakom budgeten, men jag undrar om någon verkligen önskar denna situation med lottad ledning. Fyllnadsval är dock helt oacceptabelt. Intressant är om något parti ändå möter upp S&V, för att återupprätta deras maktställning – en ny ”kupp”. Vilket sätter fokus på om oppositionspartierna i grunden anser att politiska konsekvenser för en gång skull borde utges.

Jag tycker faktiskt, att alliansen har ett stort ansvar, utifrån hur ”majoriteten” tagit makten och att allianspartierna gick till val som en fyrklöver ”Allians för Vilhelmina”. Ett nyval (extra val ) skulle ge alla chansen att börja på nytt, att rensa luften, och även markera möjligheterna uttryckligen för ett blocköverskridande samarbete, från de partier som så vill tillkännage. Det förtjänar väljarna. Vilhelminapolitiken behöver en nystart och revitalisering. Med början nu, inte om två år.

Klart att sittande, eller ska vi säga fallande, majoritet nu försöker samla sig och klara livhanken, i Vilhelminafallet finns en stark självbevarelsedrift, rentav för stark. Att behålla makten eller dela makten, för att behålla makten, är i dagläget urtypen av ett partipolitiskt egoistiskt beteende. Vilket Göran Jonzon istället befarar vid ett nyval (enligt Tyck-Till). Men jag tror ett nyval verkligen skulle sätta fokus på sakpolitiken, med luppen på vad partierna gått till val på, och vad partierna genomfört i politiken. En sansad och vänlig valkampanj, blir kvittot på att inte bara ord finns bakom samförståndsandan utan politisk vilja i handling. Nyval, extra val, är något jag tycker de politiska partierna i Vilhelmina faktiskt bör överväga på allvar.

5 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Eftersom jag apostroferas ett antal gånger, ser jag mig nästan tvungen att gå i svaromål i några specifika frågor.
  Om lite drygt 2 år stundar nästa ordinarie val. Min förhoppning är att vi då kan se en annan mandatfördelning, där huvudparten av mandaten hamnar inom Alliansens kärna, eller åtminstone på ett sätt som utgör tillräckligt stadigt underlag, för att vi ska kunna ställa upp ett trovärdigt alternativ.
  Det lag som nu skulle utgöra alternativet skulle behöva bygga på total enighet inom 5 olika oppositionspartier, där PA genom Åsa Össbo uppenbarligen valt att under hela samverkansfasen 2015 likt SD profilera sig som det enda oppositionsalternativet och drar därigenom partipolitisk fördel av att alla vi andra offrar oss en smula, för att guida en bred samförståndskompromiss genom fullmäktige.. Vi har dessutom ett ”track-rekord” från (M) som vittnar om egensinnigt röstande i fullmäktige och till råga på detta en SD-ledamot som fortfarande tror sig kunna utgöra en vågmästare i den nya parlamentariska situationen. Den som inbillar sig kunna genomföra en stadig alternativ politik under dessa grunder vittnar om särdeles svag verklighetsuppfattning.

  Du vill nu ge sken av att PA hela tiden varit beredda att gå samman med Alliansen, men det praktiska agerandet i KS och fullmäktige har varit något helt annat.
  I alltför många omröstningar har utfallet efter noggrannt debatterade kompromisser varit ALLA mot EN och denna EN har då varit PA:s ledamot Åsa Össbo.

  Den förespeglade beredvilligheten att komma borgerliga politiken till mötes, klingar därför för mig väldigt falskt:
  Min förhoppning är att vi efter valet 2018 kan se en mandatfördelning i stil med 6-7 KD-mandat och att Centern minst bibehåller eller helst utökar sitt väljarförtroende, då ska du få se ett reellt alternativ till vänsterblocket.
  Jag sticker inte under stol med att KD idag står närmare Centern än PA och SD.
  Med en stabil mandatbas i stil med 12-14 mandat kan vi däremot hålla dörren öppen för både ett återuppväckt Fp eller (L) liksom SD och PA, men idag kan jag inte se en tydlig laguppställning inom en fragmenterad opposition.

  Att bekosta ett nyval mitt under den 4-års period där vi har att brottas med den största reforminsatsen kommunen haft att genomleva på mycket lång tid, vore oansvarigt enligt min och mina allianskollegors bestämda uppfattningar. Vi kommer att tillsätta en ny person att fylla tomrummet efter Bergsten och vi kommer att göra detta i samförstånd eller genom omröstningar, men det är inget stort tomrum som måste fyllas, då Bergsten aldrig fått möjligheten att agera vågmästare och därför inte haft större inflytande på politiken än någon annan ledamot.

  Viktigare än att drunkna i partipolitiskt kattrakande, är att den nya ledamoten i KS och KSau har erfarenhet och samverkansförmåga, samt ett fritt tänkande och förmåga att argumentera i sakfrågorna. Du ska se att vi kommer att lyckas genomföra även detta inom ramen för den nya politiska kultur vi tillsammans mejslat fram och göra detta utan pekpinnar från PA:s Tommy Streling.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Göran Jonzon! (SVAR DEL 1, 20 febr)

   Du avslutar med att det ska bli skönt att slippa pekpinnar från undertecknad. Huvudskälet till mitt inlägg var dina rader på Tyck-Till. Du startade vad nu kallar en ”belastande” diskussion.

   I samma stund då fallande majoritet bjuder in till förutsättningslösa samtal, då Bergsten lämnat rövarskeppet, så bjuder du på några rader att nyval kan associeras med oseriösa politiker, populism, blockpolitiskt kaos, partipolitisk egoism och jänkasteg bakåt.

   Alla dessa negativa stämplar får nog många att tveka innan man går i svaromål. Orden ger en väldigt tydlig signal till partier och politiker i Vilhelmina. Men man kan väl inte kalla det för pekpinnar, bara ett normativt tungt fotnedsättande. Beaktat ett antal skriftväxlingar på diverse trådar, undrar jag över vad som förändrats (frammejslats) till en ny politisk kultur.

   Vad du kallar samverkansfasen ser jag som en process där inget alliansparti varken arbetat fram ett budgetremissvar (trots vice ordförandearvodering i totalt halvmiljonklassen och 8 heldagars träffar per år) eller senare presenterat en budget, men framför allt, inga egna tydliga förslag eller korrigeringar.
   Var är allianspolitiken eller enskilda borgerligas partiers politik? Du återkommer ständigt till talet om kompromisser men ger inte ett exempel på resultat, de guldstjärnor du visat fram är för nedläggningen av Latikberg skola och musikskolan.

   Beredningen som tillsattes var inget som nödvändigtvis behövde innebära en gemensam budget. Men det valde allianspartierna. Socialdemokraternas repskap lade till och tog bort inte oväsentliga delar, dagen före Ks, men verkar inte lett till några krav, förhandlingar eller ens ajourneringar, ens vad gäller strategitexten, vilket förvånade väldigt. Som jag ser saken har alliansen gått S till mötes närmast ograverat.

   Helt avgörande för PA:s vägval var två fenomen, ständigt ökande pensionskostnader och en underbudgeterad socialnämnd. Där en tilläggsfinansiering var och är nödvändigt. Vilket S och faktiskt övriga partier vägrar. SN hade och har kommit till punkten där verksamheter måste avvecklas.

   Prioritetet i budget, gav (PA) verksamheter i SN och en antal tjänster inom KS. Museet och musikskolan, samt smärre åtgärder för att stärka veckopendling och dalgångarna. Det här var inget val att profilera sig, men alliansens kollektiva U-sväng ställde ett parti PA, ensamma i opposition – med eget budgetförslag. Helt ert eget ansvar. PA:s val, var att verka för att ta ansvar för verksamheter OCH ekonomi, och driva den politik PA tror på och gått till val på. Vad ni offrar, är din syn.

   Ni skar hårdare, vägrade tilläggsfinansiera och socialnämnden stod åter hårt ansatt. Sett till senkomna generella besparingar (orealistiska) och ofinansierade Svalan så var budgeten varken i balans eller trovärdig (eg. – 6½ mkr) . Att framhärda balansuppfyllelse ekar ihåligt. Vilka är det som försöker lura vem ute bland kommuninvånarna? Att gömma sig bakom ”kommunens bästa”, ”saneringsprocess” och ”samförståndsanda” är snarare alibin som en kvalificerad majoritet nu gjort, för att få acceptans bland väljare och allmänhet. Kan precis likaväl ses som populism, om man vill grotta ner sig i din diskurs av upprepning till sanning av ”populistisk profilering”.

   Det intressanta är att socialnämnden varit enig i sina äskanden och att Ks sopat bort flera. Detta har skett under flera år. Än mer intressant är att oppositionen i SN har varit helt samlad och jag skulle vilja påstå att den varit det i UN också. I KS är det ett mindre antal frågor det tvistas om, men jag ser inget större skillnader. Förrän alliansen gjorde u-svängen.

   Sedan ska ingen sticka under stol med att mandatstölden öppnade en avgrund mellan S/BB och PA. Där förhållandet sedan tidigare mandatperiod redan var inflammerat. En varböld S gjort föga för att råda bot på. Konfliktnivån var så hög, att det var uteslutet… forts.

   • Tommy Streling (inläggsförfattare)

    DEL 2 (20 febr)
    …att det var uteslutet med samarbete inledningsvis, vilket även är och var ett skäl till självständighet. Fram till dess att politiskt ansvar utkrävs. Vilket många partier nu verkar oförmögna till.

    Vad gäller track-record så har du också egensinnigt röstande i fullmäktige och kommunstyrelsen, inte lika omfattande, men visst är det många potentiella vågmästare, däribland du. Så när du säger att det är svårt att samla ett antal partier så ligger även du i den vågskålen.

    Det har alltid stått en dörr öppen till Alliansen. PA har ofta aviserade förslag tidigt och många överläggningar har förekommit. Stötestenenarna är nu är att Alliansen vägrat tilläggsfinansiera SN och att man sommaren 2015 sällade sig till S/V/BB. Hur kan resultat bli annat än att PA driver sin egen linje och i Ks och fullmäktige? En annan avgörande förtroendeskada kvarstod även efter förhandlingarna kring en valteknisk samverkan 2014, vilket inte genomfördes med partierna som jämbördiga parter.

    Du skriver ”Den förespeglade beredvilligheten att komma borgerliga politiken till mötes, klingar därför för mig väldigt falskt”. För mig är den borgerliga politiken helt bortblåst. Ni har utraderat er själva genom att ta S/V/BB:s budget med hull och hår. Så vad klingar falskt, Göran Jonzon? Ni sysslar med självutplåning och ska nu samregera er fram till en valseger 2018.

    Dina förhoppningar om 6-7 KD-mandat blir därför intressant att följa upp. Liksom centerns uppåtgående. Och allt som du skriver om svårsamlad och fragmenterisad opposition, i dag, är ett av huvudskälen till att två alternativ nu är de enda tänkbara, omval av nämnder/styrelse och politisk ledning eller i yttersta fallet nyval (extra val).

    Den reforminsats du talar om, betraktar jag som i sitt slutskede (kultur och fritid). För strukturella framtida förändringar måste framgent arbetas in grundligt och genomtänkt i budgetarbetet. Det akuta arbetet är genomfört, idogt arbete återstår, men inget som hindra varken omval eller nyval. Och demokrati och massmaktmissbruk har sitt pris. Det måste få kosta. Skicka fakturan till Bergsten och S.
    forts…

    • Tommy Streling (inläggsförfattare)

     DEL 3, forts.

     Du talar tydligen för dig och dina allianskollegor. Intressant. Du skriver ”Vi kommer tillsätta en ny person efter tomrummet efter Bergsten…” Då har den tidigare valtekniska samverkan fallit. Det ser jag väldigt allvarligt på. De som ingick valteknisk samverkan borde haft överläggningar om detta.

     För mig betyder ett nytt val av en Ks-ledamot en ny gruppering av valteknisk samverkan. Det implicerar för mig att nämnder och styrelsen väljs om. Är det ännu en kupp, för ”Vilhelmina bästa” som förbereds nu med alliansen och S/V?

     I övrigt förespeglar du en fullständig absurditet. Bengt Bergsten var majoritetens garanti, vad som skapade ”majoritetens diktatur”. Det vet varenda politiker som sitter i en kommunstyrelse, att alla vet vem som har ”makten” med stort M.

     Bergsten var en del av styret fram till dess att han verkligen ställdes inför vågmästarvalet. Då, då avgjorde Jonzon i Ks. Och Hahlin och Jonzon i fullmäktige, inte sant? Du omskriver Bergsten inflytande till vem som helst i Ks, för att göra majoritetens tunga fall till ett smärre fyllnadsval, en formell petitess. Och den förnyande starka kraft som där ämnas lyftas in, är det räddaren eller en ny Judas?

     Men absurditeten hyvlas sakta ner, snilledraget av S var att öppna för en gemensam budget, då började oskadliggörandet av Bergsten. Samtidig nödvändigt för sjöröveriet var moraliskt förkastligt i längden. Samtidigt, när Bergsten uttalade att avhoppet var planerat länge, så sätter det fokus på det förskastliga och oansvariga i att utsätta hela Vilhelminapolitiken för detta politiska och sociologiska experiment. Fortfarande är så många partier och politiker brickor i ett maktspel, att bara ett omval eller nyval, är enda vägen ut.

     Samstyret har uppenbarligen redan slagit ut i full blom, sett till dig och dina allianskollegor, som du talar för, samtidigt som S/V behåller majoriteten i socialnämnden, utbildningsnämnden och MBN. Det som oroar mig, är att som vanligt sker något märkligt (i Vilhelminapolitiken) efter förutsättningslösa samtal som förvisso kan benämna som partiöverläggningar men näppeligen kan renderat förhandlingar eller inriktningsbeslut.

     Du skriver om vikten att inte drunkna i ”politiskt kattrakande”, jag förstår precis vem och vilket parti det är adresserat till. Kravspecifikationen pekar på ett kommunalrådsämne med extraordinära egenskaper. Som ger ett alibi för den utlysta tävlingen; Att nu kära kamrater och partier, nu börjar tävlingen att hitta en frälsare, fri öppen nominering, må bäste man vinna. Eller kommer ni kvotera in en jämbördig kvinna, beaktat den traditionella ”gubbdominansen” i politiken? Ks-au behöver inte en man till. Ooopss, där pekpinnade jag visst.

     Men att den digra kravspecifikationen skulle vara ett pekpinnande till alla partier, att inte vem som helst accepteras i Ks, kan väl ingen tro. Du skriver att ni kommer att lyckas genomföra detta inom ramen för den politiska kultur ni tillsammans mejslat fram. Den kulturen, sett från din massmediala angreppspraktik mot PA och dess förtroendevalda och medlemmar, är precis som du benämner om nyval, proportionslöst dagdrömmeri. Sett till din personomdömesliturgi där minsta politiska alternativ, även utanför maktmarginalen, ska förvridas, skambeläggas och naglas fast på de digitala anslagstavlorna.

     När ”oppositionen” hårdnackat ska granska den minsta oppositionen minutiöst, så spelar du verkligen socialdemokraterna helt i händerna. Du har verkligen blivit deras gudagåva. Tänk vad tio år går fort.

 2. Pingback: Sluggerfajten | En fjällbos funderingar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.