Kommunfullmäktige 15/12

Av , , 25 kommentarer 40
Måndagens fullmäktige
En kort sammanfattning med det viktigaste händelseförloppet.
Vi börjar med  punkt 3 – remiss angående ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd till vindkraft vid Pauträsk, Storuman och Vilhelmina kommun.
Tommy Streling(PA) kom med en bra ställning mot ärendet. Att man skulle i förenklad form ta till försiktighetsprincipen att göra återremiss till beslutet vilket jag ställde mig bakom.
Detta var i respekt av både de boende i det tänkta området samt att de jag själv har fått erfara med jobbet jag hade på Ramsele vindkraftpark att detta kräver en otrolig stort område för att dessa skall få plats, 9 mil väg skulle brytas och förstöra den fina natur som finns.
Det finns en fördel att byggnad av vindkraftparker genererar mycket jobbtillfällen vilket Vilhelmina och de berörande kommuner behöver vilket jag även nämnde.
Men detta väger inte upp de negativa nackdelarna.
Punkt 13 Allmänpolitisk Debatt på måndagens ärendelista är väl punkten då det hettade till rejält.
Åke Nilsson inledde med anförande om framtiden i Vilhelmina utmaningar, ekonomi, mm
I mitten av anförandet kom då det jag förstod att han skulle ta upp, att jag hade fått komma in i fullmäktige vilket var bara ve och fasa.
Orden och argumenten tog slut och drog upp både att vi skulle minsann skicka hem invandrare och misstolkar även Björn Söders uttalande.
Förklaringen från Björn själv hittar ni i länken.
https://www.youtube.com/watch?v=5hmRz4BAPuo
Jag tycker att jag som kommunpolitiker inte skall behöva förklara mig om just en rikspolitiker säger till en tidning när jag inte själv visste hur hans egna citat löd.
Här finns en intressant artikel från en same som inte tycker samer är svenskar.
Men jag tycker det är viktigt att påpeka att det är upp till var och en att identifiera sin nationalitet.
Frågeställningen från mej till majoriteten (S) (V) (BB)
löd- Hur ser det ut med bostäder har vi nog med bostäder för att kunna ge dom bostad?
Med 40 till 50 personer kommer tas emot årligen enligt migrationsavtalet som majoriteten har antagit.
Kan vi ge dom ett värdigt mottagande då de kommer till oss? Kan vi ge de resurserna vården, skolan kräver med de specialkompetenser som krävs i och med det ökade trycket?
Senaste prognosen från Migrationsverket sade oss till att 95 000 till 105 000 står på tröskeln på väg in till landet.
Jag lyfte även frågan när och hur skall vi politiker sätta oss ner för att diskutera och ta tag i drog problemen bland ungdomar som vi har här i Vilhelmina där fick jag inte alls någon respons.
Bloggaren Magnus Johansson (S) tog upp lite budget från (SD) och gör ett snabbt svar tillbaka.
Jag ställde mig som kandidat på SD kommunlistan bara någon månad före valet.
Hur skall jag som ensam ordning-ställa en budget utan tidigare politiska erfarenheter ?,
Jag kommer framöver att utbildas att för det skall vara möjligt i framtiden.

För övrigt vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

MVH// Eric Axelsson (SD)

 

25 kommentarer

SM i smutskastning!

Av , , 76 kommentarer 62

Efter budget nederlaget så meddelade Statsministern Stefan Löfven genast att han planerar att utlysa nyval när konstitutionen tillåter den 29:de december.

Media, politiker och diverse proffstyckare tar sig nöjet att dra upp det ena och det andra i ren desperation utan att diskutera sakfrågan och de problem som finns på riktigt.

Jag vill uppmana alla er som brukar detta lågvatten tillvägagångssätt, kom upp ur sandlådan och börja respektera politiska motståndare med värdighet. Begreppet ”alla människors lika värde” bör rimligen också tillämpas på oss Sverigedemokrater.

Jag tror på allas människors lika värde !
Jag förstår inte varför jag inte skulle tycka det bara för att jag är Sverigedemokrat.
Detta är inget argument för att behålla den ansvarslösa massinvandringen.

Men jag låter dom hålla på jag kommer istället med sakliga faktabaserade mot-argument.
Jag tänker inte heller delta i ”SM i smutskastning” och inte heller kalla andra partier för något dom inte är.

Mina damer och herrar det är högst sannolikt att det blir nyval eftersom de två blocken inte har någon vilja att komma överens överhuvudtaget.

Därför behöver SD Vilhelmina fler händer i valrörelsen alla behövs och kommer att behövas.

Bli medlem och bli en av oss i ett härligt gäng!

https://formular.sverigedemokraterna.se/sd/medlemsansokan/

EVA 20130411_test

76 kommentarer

Nyval !

Av , , 18 kommentarer 37

Stefan Löfven gav oss idag besked att ett extra val kommer att ske den 22 mars.
Han lägger skuld på Alliansen att de inte ger med sig och att SD använder Riksdagen som en lekstuga.
Detta kunde undvikas om han hade bara tagit sig an och läst SD öppna brev och ta Sverigedemokraternas utsträckta hand till (S/Mp regeringen)

Öppet brev från Vikarierande partiledare/gruppledare Mattias Karlsson Till Stefan Löfven.

Hej Stefan!
Jag ber om ursäkt för detta oortodoxa sätt att kontakta dig på. Men eftersom det är mycket som står på spel tycker jag att det är av stor vikt att du nås av den information jag vill förmedla. Inte minst då du har gjort klart att du vägrar att föra några direkta samtal eller förhandlingar med mig och mitt parti.
Det är just frågan om ansvar som står i centrum för det här brevet. Den senaste tiden har jag gång på gång hört dig vädja till andra om att vara ansvarsfulla och hört dig uttrycka oro över det parlamentariska läget och riskerna med en regeringskris.

Med anledning av detta vill jag för det första påminna dig om att det huvudsakliga ansvaret för att skapa parlamentarisk stabilitet åligger dig som regeringsbildare och att den enda anledningen till att så många nu talar om en potentiell regeringskris är att du har misslyckats med att skapa en majoritet för din politik. För det andra vill jag påminna dig om att det faktiskt finns ett parti som är berett att ta ansvar och att du inom loppet av bara ett par dagar skulle kunna försäkra dig om att ditt budgetförslag går igenom i kammaren.

Trots att Sverigedemokraterna – som enda parti – gick framåt i årets val, trots att fler än 800 000 väljare valde att göra oss till landets tredje största parti, har du konsekvent vägrat att samtala med oss. Jag kan till viss del förstå detta. Det finns mycket som skiljer våra partier åt. Det finns också en stark misstro mot mitt parti. En misstro som jag erkänner att vi själva, genom vissa historiska misstag, har bidragit till att skapa.

Att låta historiska misstag och klavertramp av vissa enskilda individer stå i vägen för en konstruktiv dialog om landets framtid mellan två stora folkrörelser är dock inte ett exempel på ansvarstagande. För egen del väljer jag att utgå ifrån att Socialdemokraterna ångrar och har dragit lärdom av sitt tidigare stöd för rashygien, tvångssteriliseringar och diverse kommunistdiktaturer. Jag förutsätter också att beteendet och det tveksamma förhållningssättet till rasism och antisemitism hos högt uppsatta socialdemokrater såsom Anna Sjödin och Omar Mustafa, inte är något som är talande för hela den socialdemokratiska rörelsen.

Sverigedemokraterna vill se stora och genomgripande reformer i det svenska samhället. Vi är dock samtidigt ett pragmatiskt, kompromissvänligt och ansvarstagande parti. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi än så länge bara har stöd av 13 procent av befolkningen och att vi därmed inte kan förvänta oss att få genomslag för hela vår politik på en gång. Att vinna vårt förtroende för din regering skulle således inte behöva innebära några dramatiska eller kostsamma eftergifter från din sida. Du behöver inte ens förhandla eller samtala direkt med mig och mitt parti. Meddela bara under den här veckan att du har för avsikt att förändra regeringens politik i nedanstående riktning.
I vårt valmanifest lanserade vi långt över 100 förslag, men vi är tills vidare beredda att nöja oss med en positiv utveckling inom följande tio områden.

1. I flera decennier har en majoritet av det svenska folket velat frysa eller minska invandringen. Detta har de styrande valt att ignorera. Massinvandringen har istället tillåtits att gradvis öka till nivåer som är mycket extrema i förhållande till vår befolkningsmängd, våra grannländer, vår historia och vår mottagningskapacitet. Många enskilda invandrare har gjort stora insatser för vårt land, men den extrema invandringspolitiken som helhet underminerar välfärden och sliter isär vårt land politiskt, socialt och kulturellt. En rad kommuner och myndigheter har den senaste tiden varnat för att vi står inför en hotande systemkollaps. Vi tror att massinvandringen skulle behöva minska med minst 90 procent för att situationen skall bli fullt hanterbar. Ett slopande av migrationsöverenskommelsen och en återgång till de nivåer av invandring som var följden av den politik som Göran Perssons regering bedrev skulle dock vara ett steg i rätt riktning.
Jämfört med i dag skulle det motsvara en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med omkring 50 procent. Baserat på siffrorna i din egen budgetproposition skulle en halvering av asyl- och anhöriginvandringen resultera i en besparing på minst 78 miljarder kronor. Även om det är lågt räknat, skulle dessa pengar kunna användas för att finansiera nedanstående reformer.

2. Öka stödet till de mest utsatta flyktingarna i världen. Utöka resurserna till UNHCR, World Food Program, UNICEF och världsbankens program för stöd till de värst drabbade människorna och de värst utsatta mottagarländerna.

3. Sätt barnperspektivet främst i familjepolitiken. Lyssna på och lita till landets föräldrar. Skapa inte en ordning där ännu fler barn tvingas börja på dagis i en alltför tidig ålder. Skrota planerna på en tredje pappamånad och ökad kvotering av föräldraförsäkringen.

4. Minska de generella löneskillnaderna mellan män och kvinnor, gör det lättare för våra välfärdshjältar att kunna leva på sin lön och tillför vården, skolan och omsorgen fler villiga och kompetenta händer genom att ge kommunerna och landstingen de ekonomiska resurser de behöver för att kunna erbjuda alla ofrivilligt deltidsarbetande inom den offentliga sektorn en rätt till heltid.

5. Förbättra livskvalitén för våra fattigpensionärer och visa uppskattning för de äldre som fortsätter att bidra med sin kompetens och erfarenhet. Höj garantipensionen och skrota planerna på att straffbeskatta äldre som stannar kvar i arbetslivet.

6. Ta ansvar för vår trygghet i ett förändrat och mer allvarligt säkerhetspolitiskt läge genom att substantiellt öka resurserna till försvaret.

7. Ge brottsoffer ökad upprättelse och respektera den folkliga rättsuppfattningen genom att låta staten ta över ansvaret för utbetalning av skadestånd och genom att slopa den automatiska
2/3-frigivningen och mängdrabatten på grova brott.

8. Underlätta tillvaron för våra småföretagare och bidra till ökad anställningsbenägenhet genom att helt slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda.

9. Att människor riskerar att dö i brist på vårdplatser och att fattiga äldre inte har råd att hämta ut sina mediciner är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Ge landstingen ökat stöd för att skapa fler vårdplatser och förstärk högkostnadsskyddet.

10. Förbättra förutsättningarna för att leva, arbeta och driva företag i landsbygd och glesbygd genom att slopa planerna på en kilometerskatt och genom att höja milersättningen vid arbetspendling.

För ett par veckor sedan sade du i Dagens Nyheter att ”För Sveriges del ska vi tänka efter hur vi agerar i Sveriges riksdag”. Detta är jag fullständigt enig med dig om. Jag är övertygad om att samtliga ovan listade förslag skulle vara bra för Sverige och för de allra mest nödställda människorna i världen. Vi är beredda att ansvar och att kompromissa.
Vi har ännu inte landat i hur vi ska agera budgetomröstningen utan vi avser att presentera vårt ställningstagande efter att partiets riksdagsgrupp fattat beslut i frågan på gruppmötet tisdagen den 2 december. En signal i rätt riktning från dig, Stefan Löfven, skulle göra det mycket enklare för oss när vi ska fatta detta beslut.

Mattias Karlsson (SD)
Gruppledare

18 kommentarer

Sverigedemokraterna tillkännager

Av , , 18 kommentarer 23

Hur de bland annat hur de skall sköta voteringen i morgondagens riksdagsmöte 3/12.
Till er som missade själva presskonferensen eller inte hörde allt som sas på den konferensen.
klicka på länken nedan

Budgetpresentation Sverigedemokraterna

OBS!
Det sprakar lite då och då i ljudet så ni inte tror att det är fel på datorn.

18 kommentarer
Senaste kommentarer