Kommunfullmäktige 15/12

Av , , 25 kommentarer 40
Måndagens fullmäktige
En kort sammanfattning med det viktigaste händelseförloppet.
Vi börjar med  punkt 3 – remiss angående ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd till vindkraft vid Pauträsk, Storuman och Vilhelmina kommun.
Tommy Streling(PA) kom med en bra ställning mot ärendet. Att man skulle i förenklad form ta till försiktighetsprincipen att göra återremiss till beslutet vilket jag ställde mig bakom.
Detta var i respekt av både de boende i det tänkta området samt att de jag själv har fått erfara med jobbet jag hade på Ramsele vindkraftpark att detta kräver en otrolig stort område för att dessa skall få plats, 9 mil väg skulle brytas och förstöra den fina natur som finns.
Det finns en fördel att byggnad av vindkraftparker genererar mycket jobbtillfällen vilket Vilhelmina och de berörande kommuner behöver vilket jag även nämnde.
Men detta väger inte upp de negativa nackdelarna.
Punkt 13 Allmänpolitisk Debatt på måndagens ärendelista är väl punkten då det hettade till rejält.
Åke Nilsson inledde med anförande om framtiden i Vilhelmina utmaningar, ekonomi, mm
I mitten av anförandet kom då det jag förstod att han skulle ta upp, att jag hade fått komma in i fullmäktige vilket var bara ve och fasa.
Orden och argumenten tog slut och drog upp både att vi skulle minsann skicka hem invandrare och misstolkar även Björn Söders uttalande.
Förklaringen från Björn själv hittar ni i länken.
https://www.youtube.com/watch?v=5hmRz4BAPuo
Jag tycker att jag som kommunpolitiker inte skall behöva förklara mig om just en rikspolitiker säger till en tidning när jag inte själv visste hur hans egna citat löd.
Här finns en intressant artikel från en same som inte tycker samer är svenskar.
Men jag tycker det är viktigt att påpeka att det är upp till var och en att identifiera sin nationalitet.
Frågeställningen från mej till majoriteten (S) (V) (BB)
löd- Hur ser det ut med bostäder har vi nog med bostäder för att kunna ge dom bostad?
Med 40 till 50 personer kommer tas emot årligen enligt migrationsavtalet som majoriteten har antagit.
Kan vi ge dom ett värdigt mottagande då de kommer till oss? Kan vi ge de resurserna vården, skolan kräver med de specialkompetenser som krävs i och med det ökade trycket?
Senaste prognosen från Migrationsverket sade oss till att 95 000 till 105 000 står på tröskeln på väg in till landet.
Jag lyfte även frågan när och hur skall vi politiker sätta oss ner för att diskutera och ta tag i drog problemen bland ungdomar som vi har här i Vilhelmina där fick jag inte alls någon respons.
Bloggaren Magnus Johansson (S) tog upp lite budget från (SD) och gör ett snabbt svar tillbaka.
Jag ställde mig som kandidat på SD kommunlistan bara någon månad före valet.
Hur skall jag som ensam ordning-ställa en budget utan tidigare politiska erfarenheter ?,
Jag kommer framöver att utbildas att för det skall vara möjligt i framtiden.

För övrigt vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

MVH// Eric Axelsson (SD)

 

25 kommentarer
Senaste kommentarer