Öppet brev från musiklärarna vid Vilhelmina Musikskola

Vilhelmina kommun har informerat oss musiklärare om att de i juni 2015 kommer att ta beslut om eventuell nedläggning av Musikskolan. Detta med bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen. Musikskolan är ingen obligatorisk kommunal verksamhet som kommunen är skyldig att bedriva.

 

Musikskolan har sedan mitten av 1970-talet bedrivit musikundervisning för barn och ungdomar vilket har uppskattats vid avslutningar, kulturdagar samt övriga arrangemang både inom skolan och kommunen. Samarbetet med närliggande kommuner har genererat berikande samspelsmöjligheter för Musikskolans elever. Ett exempel att nämna är de årligen återkommande ”samspelsdagarna” tillsamman med Storuman, Lycksele, Umeå med flera.

 

I nuläget har 284 av 290 kommuner en musik- eller kulturskola. Vilhelmina blir väldigt unik i negativ bemärkelse ifall man inte kan erbjuda elever en musikskoleverksamhet.

http://www.kulturskoleradet.se/nyheter/den-kommunala-kulturskolan-utvecklas-och-breddar-sin-verksamhet

 

Elever som spelar instrument i skolåldern ökar måluppfyllelsen i skolan. Forskning visar tydligt att instrumentalt spel ökar förmågan till lärande. http://www.kulturellahjarnan.se/forskning-2/forskning/

För att en kommun ska bli attraktiv att bo i, och vilja stanna kvar i, måste flertalet intressen tillgodoses. Musikskolan har i dagsläget 160 barn och ungdomar inskrivna. En eventuell nedläggning skulle innebära att dessa elevers musikintresse riskerar att försvinna. Musicerande med musiklärare ger eleven utmaningar för fortsatt progression. Att en kommun bedriver musikskoleverksamhet anses attraktivt och är ofta något som efterfrågas av familjer som funderar på att flytta in till kommunen.

Blir nedläggningen av Vilhelmina Musikskola ett faktum blir kommunen fattigare på kultur och ingen vill väl leva i en tyst kommun utan musik?

Med hopp om att Musikskolan får leva kvar/

Musiklärarna vid Vilhelmina Musikskola, april 2015

 

Musiken och sången har alltid stått mig nära och kommer alltid att stå mig närmast hjärtat!
Att fundera ens på en sådan här lösning att lägga ner en sådan stor verksamhet ser jag verkligen ingen anledning till.
Musikskolan/musiken i allmänhet bidrar till mycket. Det förenar människor oavsett vars man kommer ifrån, tjej som pojke ,man som kvinna , ung som gammal.
Genom alla mina 11 år som sångare så har jag mött så otroligt många fina personer, Jag har fått upplevt oerhört mycket från en liten spelning på fritidsgården till uppträdande WMC där mitt bidrag spelades på radion i radioprogrammet hembränt.

Så som både flerårig sångare och politiker så säger jag bara en sak låt inte musiken tystna i vår kommun! och jag kommer att kämpa för er musiklärare och alla 160 elever den dagen beslutet skall fattas!
MVH // Eric Axelsson (SD) kommunfullmäktige ledamot Vilhelmina

376606_10150999443541325_155010633_n

9 kommentarer

 1. Åke Nilsson

  Eric, de flesta tycker att musikskolan är bra och viktig men frågan är vad vi ska prioritera när pengarna inte räcker till allt. vad har du för förslag till besparingar för att skolan, omsorgen och socialtjänsten ska få de pengar de behöver för sina verksamheter?

  • Eric Axelsson (SD) (inläggsförfattare)

   Hej Åke Nilsson tack för din kommentar!
   Ja självklart förstår jag det men tycker du inte Åke Nilsson att skolan har fått nog med stryk?
   tror du inte att det måsta finnas en annan väg visst absolut att besparingar måste ske men det finns väl andra vägar och ställen att gå..
   Det första ni kan göra är att säga upp migrationsavtalet.. Sedan Kolla på kanske som lösning att titta över den kommunala tjänstemanna sektorn eller kanske dra ner på partistödet en aning ?
   Jag sitter ensam på min post medan du har ett stort kommunhus att springa på du har undermän som kan springa ärenden och jobbar för dig något mer måste väl det ändå finnas ,
   Men om man nu förbise till exempel nedläggning av musikskolan vad kan du annars tänka dig Åke Nilsson att använda som kassa ko.. Titta bort från den offentliga sektorn , skolan, Någon annanstans må det du finna en spene att mjölka ur samma peng som ni kommer att bespara 1.4 miljoner för musikskolans kostnad ?

 2. Göran Jonzon

  Hej Eric !
  Skillnaden mellan att vara väljare och att vara politiker är ju att man i det senare fallet måste ta hela ansvaret för hur ens ideér ska finansieras.
  Att prioritera är aldrig enkelt och att stå till svars för sina ställningstaganden är än mer krävande.

  Om du tar del av mitt förslag, så går det ut på att man särskiljer hela den frivilliga sektorn, där kommunen påtagit sig ekonomiskt ansvar som saknar lagtvång som orsak.
  Sedan kan man försöka skapa en ekonomisk ombalansering mellan denna frivilliga sektor kontra våra lagbundna kärnverksamheter.
  Musikskolan hamnar i det fallet i den förra sektorn.

  Men istället för att kapa livlinan till just musikskolan i ett enda Alexanderhugg, ser jag det som mer rättvist att man hämtar igen de saknade medlen genom att belägga hela frivilligsektorn med en lindrigare procentuell nedskärning, vilket skulle ge möjlighet för musikskolan och även andra verksamheter att finna annat ekonomisk stöd eller finasieringsformer än enbart via kommunens skatteuttag.
  En mindre reduktion av stödet till kommunala musikskolan skulle i det fallet bli möjligt, genom att även andra aktörer inom samma sektor får var med och axla den ökande bördan.

  Nu vet vi inte om ens det kommer att räcka, utan det kan nog bli troligt att vi tvingas till strukturella nedskärningar även inom adminsitrationen och andra stödtjänster kopplade till de lagtvungna verksamheterna. Vi vet tyvärr ännu inte om ens det kan räcka och i så fall ser jag ingen annan lösning än en form av värnskatt under ett eller två år, till dess vi fått upp skutan på rätt köl igen.

  Mot bakgrund av detta tror jag du bättre kan ha förståelse för att man förväntar sig mer från oss alla i fullmäktige, inklusive dig, än att vi ska sälla oss till den grupp som nöjer sig med att skriva önskelistor.
  Jag antar att även du är kallad till partiöverläggningen nu på måndag, där vi får pröva vilka konkreta nödåtgärder vi alla kan ställa oss bakom för att ta just detta ansvar för kommunen före ev. popularitetsvinster som kritiker vid sidan av.
  Tuffa tider kräver tuffa beslut, men låt oss försöka använda både hjärna och hjärta, så kanske vi tillsammans kan klara av det ingen ensam har chans att mäkta med nu.

  • Tommy Streling

   Hej Göran!

   Partiöverläggningarna du talar om, är det ett beslutsfora eller förhandlingsfora?
   Är partiöverläggningar med gruppledare den plats som de stora och svåra framtidsfrågorna diskuteras och avgörs? För det låter så – om ni kan vara överens.

   För mig påminner det bara om att beslutsfattandet INTE verkar fungerar i Vilhelmina så fort det kommer till skarpa lägen eller känsliga frågor. Det påminner mig om att man sällan eller aldrig i kommunstyrelsen kan gemensamt, över alla partigränser, föra en förutsättningslös diskussion/debatt som också kan leda till förslag till beslut, till fullmäktige.

   Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde efter helgen, då torde alla remissvaren vara sammanställda. Ks-au bereder och föreslår kommunstyrelsen, vilken sammanträder om 2 veckor. Varför partiöverläggningar nu, innan alla partier hunnit titta på och analysera övriga partiers och konstellationers förslag? Om partierna inte sett förslagen, hur ska partierna då kunna ge mandat till en gruppledare för partiöverläggningar och något som verkligen liknar förhandlingar? (om man nu anser förfarandet i sig legitimt).

   Den partidemokratiska och kommundemokratiska processen riskerar att sättas på undantag, genom det upplägg som är vid handen. Varför inte lägga ett antal förslag, i ks-au, i ks, vill man inhämta och/eller fördjupa beredningarna så finns tid till fullmäktige (och ett extra-ks kan alltid läggas in före fullmäktige).

   • Åke Nilsson

    Det är helt öppet för varje parti att avgöra om man vill delta i gruppledarträffen på måndag kväll.
    Politik bygger på samtal och överläggningar för att hitta bra samförståndslösningar.
    Alla partier som finns i fullmäktige är inbjudna.
    Jag tycker det är en styrka om vi kan träffas över partigränserna och diskutera.

    • Tommy Streling

     Hej Åke,
     jag ställde frågan till Göran Jonzon. Går du in som talesperson för honom? Har du hoppat över till Kd? Ska du bli politisk vilde? Vad tror du socialdemokraterna säger om det? Vad tycker socialdemokraterna om politiska vildar? Tänk om en eller två socialdemokrater hoppar av efter nästa val och påverkar majoritetsförhållandena. Kommer arbetarkommunen bara nicka förstående, ja ja det är en öppen avreglerad politisk marknad och de kan säkert driva lite sund s-politik i den nya majoriteten… ännu bättre att de fick presidieplatser… då kanske vår s-politik verkligen slår igenom…

     Men tack för ditt svar Åke, jag tycker själv tidpunkten ur budgetberedningsperspektiv är illa och tidigt valt. I PA:s remissyttranden (och i beslutfora påtalat), under flera år, har vi pekat på ett behov av genomlysning av all ej lagpliktig verksamhet och att både årsredovisning och budgetremiss varit mycket undermåliga, för att inte säga odugliga i att kunna ge politiken möjlighet och vägledning att värdera respektive prioritera. Det underlaget har Ks-au och Ks kunnat beställa fram under snart fem år. Då, med en fullödig redovisning och förvaltningens förslag (istället för att spara 340 tkr på utv.enh) kan ks-au, ks, och fullmäktige verkligen ta ställning. Ks-au och Ks är beställare, av beredningar och förslag, har ni tappat initiativ- och beslutförmågan helt? Därför är det obegripligt vad en överläggning nu ska ge.

   • Göran Jonzon

    Mitt förslag som ingång till en samling där man försöker finna alternativ till remissförslaget till budget 2016, var att begära att förvaltningen sammanställer kostnadsbilden för hela den sektor som inrymmer icke-lagstadgade åtgärder. Den sammanställningen förväntar vi oss få i morgon kväll.
    Det finns inget egenvärde i att vara oense, bara för att man står i olika politiska läger !
    Jag kan lika lite som någon annan lova att vi hittar en samsyn som gynnar den ekonomiska utväxlingen för kommunen, men jag menar att vi alla är skyldiga att göra vårt yttersta för att uppnå så stor samsyn som möjligt kring hur vi bäst ska nyttja de skattemedel och den finansieraing vi har att hantera.

    Naturligtvis utgår jag från att vardera partier bibehåller och utgår från sina politiska programstrukturer.
    Därmed blir frågan om demokratiskt underskott obegripligt ?
    Vi närmar oss den kritiska punkt där vi inte längre kommer att kunna klara av att hämta in de växande underskotten och därmer en succesiv urholkning av likviditeten.
    Gör vi inget drastiskt kommer vi så småningom att sakna likvida medel att betala de anställdas löner med. Jag kan inte se att någon vinner på att leta efter skäl att undandra sig ansvaret ens fast vi nu hamnat i opposition. (S) har en svag majoritet, vilken även bygger på ett stulet mandat via en politisk vilde. Men även om vi hade haft ett omvänt läge där vi i nuvarande opposition hade bildat styret, hade vi behövt söka samförstånd för att de drastiska åtgärder som krävs, hade blitiv trovärdiga.

    Som oppositionspolitiker anser jag att jag bör vara aktiv och ta initiativ på samma premisser som om jag suttit med i en majoritet. Kan vi inte enas kring någon form av åtgärdspaket, återstår bara att vart och ett parti lägger fram sina egna remissvar vid kommande KS.
    Personligen har jag enhälligt mandat från KD:s styrelse att driva förhandlingar i enlighet med vårt principförslag och utifrån så brett samförstånd som möjligt ochdet är precis vad jag tänker försöka göra i morgon kväll.

    Jag förutsätter att samtliga partier inbjudits till partiöverläggningen i morgon kväll.

 3. Åke Nilsson

  Men andra ord har du inga egna sparförslag som du kan redovisa.
  På vilket vis och hur mycket anser du att vi sparar på att säga upp avtalet med Migrationsverket? Redovisa gärna för oss läsare.

Lämna ett svar till Göran Jonzon Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Senaste kommentarer