Erik Bergkvist, Umeå

Resistance is futile.

Av , , Bli först att kommentera 0

Med anledning av dagens energiuppgörelse där KD och C lämnat sina gamla positioner och lagt sig platta i kärnkraftfrågan vill jag lyfta fram ett citat från Star Trek filmen "First Contact". Det uttalas av en angripande ras kallad "The Borg".
-"We are The Borg. Resistance is futile. You will all be assimilated."

Några tankar man kan leka med är huruvida de tre små I alliansen gjorde något motstånd eller lät sig assimileras motståndslöst. En annan tanke är hur långt det dröjer innan de deklarera att det bara kommer att finnas ett borgerligt parti att rösta på till 2010.

Bli först att kommentera

Rätt fokus?

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår presenterade Anders Borg ett kombinerat stöd och stimulanspaket för banksektorn. Förhoppningen sägs vara att att med detta öka bankernas ekonomiska bas och därmed deras kreditgivning. Vackert så. Erfarenheten från tidigare lågkonjunkturer är dock att banksystemen givetvis påverkar ekonomin men att deras påverkan är större som broms än som motor (de finansiella aktörerna brukar vara bland de sista som börjar "dra ekonomin framåt"). Detta då ökad sämre konjunktur gör att bankerna blir mer obenägna att låna ut pga av högre risker och företagen mindre intresserade av att låna till investeringar då framtiden ser dystrare ut. Min förhoppning är dock att vi nu kan lämna den fixering som rått vid banksystemet och äntligen få rätt fokus i denna lågkonjunktur. Får vi inte detta riskerar den att fördjupas och då kommer arbetslöshet och framtidspessimism ytterligare att öka och med detta kommer även banksystemet att börja gunga igen, och då vet nog ingen vad som hjälper.

Sedan är det förstås roligt för finansministern att till synes ta i med hårdhandskarna och knipa retoriska poäng på att angripa de orimliga bonussystemen. Han vet dock lika väl som jag att man inte kommer åt dem på detta sätt, därtill är kreativiteten för stor.

Rätt fokus nu är åtgärder som gör att pengarna kommer till arbete i ekonomin, det handlar bland annat om infrstrukturinvesteringar, bostadsbyggande och att klara kommuners och landstings ekonomi. Detta är beprövade och bra motorer i en lågkonjunktur. Börjar de dra kommer resten av ekonomin med. Låt oss hoppas att sådana åtgärder kommer i större omfattning innan det är för sent.

Dags att sluta prata om finanskris och börja prata om lågkonjunktur!

Idag är det Nationellt forum i Stockholm. Regeringen bjuder in de regionalt utvecklingsansvariga för att diskutera kompetensförsörjning, ett bra initiativ. Vi skall få ta del av deras tankar och förhoppningsvis kommer det även nya förslag. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är bland de viktigare sakerna för att stärka vår konkurrenskraft och särskilt viktigt att lyckas med i en lågkonjunktur.

Bli först att kommentera

Lågkonjunkturen

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår lämnade jag och landshövdingen över vår andra rapport till regeringen om konjunkturläget i Västerbotten och förslag att mildra krisen. Rapporten i sin helhet kan laddas ner från www.regionvasterbotten.se och hos länssstyrelsen.

"Kompetensutveckling
? Ytterligare statliga medel måste tillföras för att universiteten ska kunna erbjuda uppdrags¬utbildningar både vid universiteten och som distansutbildning.

? Komvux och Yrkesvux behöver få ytterligare statliga resurstillskott för att ha rimliga förut¬sättningar att svara upp mot efterfrågan på utbildningar.

? De ekonomiska förutsättningarna för arbetslösa att delta i utbildningar på olika nivåer måste förbättras.

? Att kunna möta ungdomars behov med kompletterande insatser tidigare än efter 90 dagarna är nödvändligt.

Tillväxtskapande
? Skattereduktionen för ROT måste utvidgas till att omfatta även kommunala bostadsföretag och till hyresrätter.

? Möjligheten för ungdomar under 25 år att få starta eget bidrag bör införas.

? Ett statligt merkostnadsbidrag för att kompensera företag som tar emot praktikanter bör införas.

? Den s k behovsmotiverade och industrinära forskningen bör prioriteras och att de sex strategiska forskningsprogram som lanserades år 2006/07 förlängas och kompletteras.

? Skatteincitament bör införas för utökade FoU-satsningar inom företag.

? Samverkan mellan kommuner, fastighetsaktörer och bostadssektorns leverantörer i syfte att utveckla ett kostnadseffektivt och anpassat boende som skapar förutsättningar för ett ökat byggande i hela landet bör stimuleras.

? Inventeringar av fornlämningar och kulturlämningar, framför allt i skogen, bör stimuleras.

Infrastruktursatsningar
? Statliga infrastrukturinvesteringar bör ges ekonomiska resurser så att de kan tidigareläggas och åtgärder måste vidtas så att bostadsbyggandet ska kunna komma igång.

Energiomställning
? En förenklade tillståndsprocess för utbyggnad av vindkraft bör införas.

? Energieffektivisering och utbyggnad av biobaserad fjärr- och närvärmesystem bör stimu¬leras liksom byggande av ’lågenergi’- och passivhus i trä.

Kommunernas situation
? Statligt stöd i form av generella och/eller riktade bidrag till kommunerna måste snarast beslutas. De negativa ekonomiska konsekvenser som uppstår för berörda kommuner vid ändrat ansvar för flygplatser bör även beaktas.

Förutom ovan föreslagna insatser anser vi att ytterligare åtgärder behövs för att dämpa antalet varsel och hjälpa livskraftiga företag att "övervintra"."

Gå gärna in och läs hela rapporten, synpunkter och idéer mottages tacksamt.

Jag får i samband med detta uppdrag ofta frågan hur arbetet med krisbekämpningen går. Svaret är att vi gör vad vi kan på regional nivå för att kartlägga läget och föra vidare detta med våra förslag till regeringen. (De åtgärder vi kan besluta på regional och lokal nivå gör vi givetvis.) Huruvida det gått bra vet jag dock först när regeringen lägger sina förslag, först då vet jag om de lyssnat och tagit oss på allvar.

Bli först att kommentera

Kris, kolonialism och framtidsdagar

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag skickar jag och landshövdingen in vårt andra PM om läget i Västerbotten till regeringen. Det är en redovisning av det nuvarande läget och den senaste utvecklingen. Vi visar också på de saker som måste lösas omgående på kort sikt och de mer långsiktiga frågorna. Senare idag kl 14, håller vi även en presskonferens.

I fredags hade NUTEK tillsammans med Region Västerbotten och länsstyrelsen i Norrbotten en konferens för de båda länen i Skellefteå. Temat var den aktuella krisen och vad som kan göras. Medverkande var bland annat Roger Mörtvik från TCO samt Lars Westin som är professor i regionalekonomi här i Umeå. De gav en intressant bild av läget och goda idéer inför framtiden. Mörtvik hade jämfört de båda länen och kunde konstatera att trots stora likheter finns det stora skillnader, bland annat har Västerbotten en betydligt yngre befolkning vilket gör läget ljusare inför framtiden. Westin konstaterade att Norrland måste bli bättre på att tillvarata sina naturresurser, att de finns i norr är till liten nytta om vi inte ser till att de vinster de skapar återinvesteras här. Norrland måste bli bättre på att bygga förmögenheter regionalt. Vi måste bryta oss ur det koloniala mönstren.

Partiets framtidsdagar i Västerås var en upplyftande tillställning. Förutom att det alltid är roligt att träffa partivänner så bjöds det även på framtidsinriktade seminarier och intressanta föredrag. Roligt även att se att de man en gång lärde känna i bland annat SSU fortfarande hänger med och är våra kandidater till både finansminister och borgarråd i Stockholm inför valen 2010. Tomas Östros var en gång i tiden kontaktombudsman förr SSU i Västerbotten, han var förbundets studentombudsman. Då liksom nu gick det mycket skrönor om tafatta och ohändiga studenter. Som den om hur studentutskotttet haft möte på förbundsexpeditionen och förstört kaffebryggaren genom att hälla kaffet på fel ställe? Om det var Tomas som var skyldig förtäljer dock inte historien.

Mona har nu suttit två år som partiledare och det märks hur mycket hon vuxit på den tiden, jag tycker att hon hittat en ton nu som känns väldigt bra inför framtiden. Obama är givetvis en förebild för oss socialdemokrater och det pratades mycket om hans kampanj och hur parollen "Yes, we can!" bör översättas. För oss i Västerbotten borde det bli ungefär " Det torde väl inte vara helt omöjligt!"

Bli först att kommentera