Skogsdebatten lösning?

Sista åren har det ju pratats så mycket om miljön och skogsbrukets påverkan, här har jag skrivit ihop en motion som jag skickat in för behandling så får vi se om jag kan få den uppåt i hierarkin. Som det är idag klivs det på äganderätten och enskilda markägare! Här har jag ett förslag som skulle göra det hela vettigare för alla parter och beslutsfattare skulle få en annan känsla för vad dom gör. Läs min motion och kommentera gärna. Jag har skrivit en liknande som rör markinlösen vid väg och ledningslagen.

Motion angående ersättning biotoper

Med anledning av att motionären anser att det är fel värderingssätt på avsatt mark för nyckelbiotoper skrivs denna motion.

När en Biotop avsätts görs det ofta av skogsstyrelsen i samråd med markägaren, vilket är som det ska vara. Skogsstyrelsen och Kommunerna kan besluta om biotoper i skogsmark.

När en biotop avsätts får markägaren ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen motsvarande markvärdet plus 25 procent. Tidigare (före 1 Augusti 2010) var ersättningen markvärdet minus 10 procent vilket var helt åt skogen.
Fortfarande avser motionären få till en högre ersättning som betalas ut årligen eller med jämna mellanrum för att kompensera för den tillväxten som markägaren går miste om.

Om riksdagen tagit beslut om att man ska avsätta visst många hektar inom en viss tid får man anse att en majoritet av befolkningen vill ha det så, men anser man verkligen också att enskilda markägare ska drabbas ekonomiskt och med sin egen företagstillväxt som största förlorare på lång sikt när en biotop begränsar markanvändning på ett sätt som gör marken värdelös i all framtid?

I sydöstra Västerbotten kan man som exempel ha en årlig tillväxt under en omloppstid på 4 m³sk per hektar. Vilket motsvarar en tillväxt på 1200 kr per år. Den smällen får markägaren ta medan majoriteten av folket enligt Riksdagens beslut kan besluta om biotop utan att ta det ekonomiska ansvaret för det.

Därför anser motionären att enskilda markägare får ta rikets kostnad löpande i all framtid från och med den dag dom 25 procenten som överstiger marknadsvärdet passerats.

1. Således ber jag stämman att bifalla en ändring av ersättningen från markvärdet plus 25 % till en löpande ersättning i all framtid som motsvarar markens produktionsförmåga i antal kronor efter opartisk kontroll.

2. Således ber jag stämman att skicka vidare motionen till MUF:s förbundsstämma för behandling.

Sen ser jag gärna en av våra riksdagsledamöter ta med sig ärendet till riksdagen.

Fredrik Jakobsson Hällfors Vännäs (m)

Tomas Nilsson Ekodalen (m)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.