Motion om inlösen av mark.

Projekten löser av varandra nu, får se vad som blir något och inte, sitter i mitt nya kontor som jag stökat ihop på lediga stunder sista veckan. Blev helt ok!

Har inte bloggat något sista veckan men nu tar jag och stoppar in nästa motion jag fått ihop. Ersättning vid användande av väg och ledningslagen, i stort sätt samma sak som med biotoper mm men här finns fler intressen att väga in. Äganderätten är ju förstås ändå grunden till ämnet.

Motion angående ersättning vid markinlösen

Med anledning av att motionären anser att det är fel värderingssätt på inlöst mark vid nyttjande av väglagen, ledningslagen och järnvägslagen skrivs denna motion.

När en vägsträcka dras händer det ofta att enskilda markägare är emot detta, vilket är som det ska vara. Kommunerna kan besluta om inlösen av mark i samband med exploatering. Ofta med stöd av väglagen, ledningslagen eller järnvägslagen.

När en bit mark inlöses får markägaren ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen motsvarande markvärdet plus 25 procent. Tidigare (före 1 Augusti 2010) var ersättningen markvärdet minus 10 procent vilket var helt åt skogen.
Fortfarande avser motionären få till en högre ersättning som betalas ut årligen eller med jämna mellanrum för att kompensera för den tillväxten eller vinsten som markägaren går miste om när det rör produktionsmark.

Vi måste ha ett fungerande system för inlösen av mark i Sverige för att kunna exploatera vårt land och för att kunna ha en levande infrastruktur, det är nog alla överens om men många markägare känner sig nog ”kliven på fötterna” när ersättningen är att anse för låg.

Om riksdagen tagit beslut om att man ur rikets intresse ska kunna lösa in enskilda, privatägda markområden får man anse att en majoritet av befolkningen vill ha det så, men anser man verkligen också att enskilda markägare ska drabbas ekonomiskt och med sin egen företagstillväxt som största förlorare på lång sikt när en väg begränsar markanvändning på ett sätt som gör marken värdelös i all framtid?

I sydöstra Västerbotten kan man som exempel ha en årlig tillväxt under en omloppstid på 4 m³sk per hektar. Vilket motsvarar en tillväxt på 1200 kr per år. Den smällen får markägaren ta medan majoriteten av folket enligt Riksdagens beslut kan besluta om inlösen av mark utan att ta det ekonomiska ansvaret för det.

Därför anser motionären att enskilda markägare får ta rikets kostnad löpande i all framtid från och med den dag dom 25 procenten som överstiger marknadsvärdet passerats och att moderaterna som föregångare inom äganderätt och eget ansvar går i bräschen för att ändra detta.

1. Således ber jag stämman att bifalla en ändring av ersättningen från markvärdet plus 25 % till en löpande ersättning i all framtid som motsvarar markens produktionsförmåga i antal kronor efter opartisk kontroll.

2. Således ber jag stämman att skicka vidare motionen till MUF:s förbundsstämma för behandling.

Sen ser jag gärna en av våra riksdagsledamöter ta med sig ärendet till riksdagen.

Fredrik Jakobsson Hällfors Vännäs (m)

Tomas Nilsson Ekodalen (m)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.