Sluta hacka på Anders Tegnell!

Av , , Bli först att kommentera 7

Statsepidemiologen Anders Tegnell får utstå mycket hat och hot. Människor anklagar honom på allvar för att vilja ta livet av folk med sina uttalanden och rekommendationer i kampen mot Covid-19. Jag har inte hans utbildning och kunskap men en sak är jag övertygad om och det är att han gör sitt bästa för för den svenska befolkningen. Något vi ska ha klart för oss är att detta till stor del är okänd mark och experterna lär sig under resans gång. Det finns nästan lika många strategier som länder hur detta ska tacklas. Det beror säkert på att länderna har olika samhällsstrukturer och kulturer så jag tror inte att det finns en ”fix for all” för detta. Dessutom är det nog bra att lite olika tillvägagångssätt prövas. Då kan vi använda det bästa från alla modeller när nästa våg kommer. För det är nog ganska säkert att den gör.

Jag väljer att lita på våra experter. Vilka ska vi annars lita på? TV-predikanter som säljer koloidalt silvervatten för 2000 kronor flarran? Det är det här vi har forskning och vetenskap för. Låt dem göra sitt jobb. Att så split och osäkerhet är bara farligt. Kritiskt tänkande och ifrågasättande som bygger på underbyggda argument är en sak och det är bra men hat och hot hjälper inte någon.

Bli först att kommentera

Nej! Riksdagsledamöter och andra högt uppsatta förtroendevalda ska INTE ha samma skydd som vanliga medborgare.

Av , , Bli först att kommentera 2

Vad i hela fridens namn sysslar Högsta domstolen med? Kent Ekeroth vann mot SVT i målet om upphovsrätten kring hans film från järnrörsskandalen. HD menar att rätten till ersättning för SVT:s användning av Ekeroths film trumfar informationsintresset för allmänheten. WHAT!?

Några dagar efter nämnda händelsen med järnrören blev Ekeroth m.fl. inblandade invalda som ledamöter av Sveriges riksdag. Om inte en sådan position sätter upphovsrätten för just ett sådant här bevismaterial på undantag så är vi ute på väldigt farliga vatten. En ledamot av Sveriges riksdag måste tåla en hårdare granskning än vilken vanlig Svensson som helst. Detta bör innebära att allting som en riksdagsledamot gör utöver det vanliga och som kan ha en inverkan på vederbörandes roll som förtroendevald, självklart ska privatlivet generellt sett vara skyddat, bör omfattas av allmänintresset och kunna rapporteras om av medier utan begränsning och skyddas genom tryckfriheten.

Att en riksdagsledamots medverkan i ett potentiellt brott förevigas genom att en av de misstänkta själva filmar det ska inte innebära att den misstänkte ska kunna hindra publicering av bevismaterialet genom att hävda upphovsrättsrätten. Detta är absurt. Riksdagen är vår lagstiftande församling och utövar en enorm makt över resten av medborgarna och ska därför kunna utstå en omfattande genomlysning och kontroll från medier och allmänhet. Jag går så långt som att hävda att de är på en och samma gång både våra mästare och tjänare. När du väl blivit invald som ledamot av Sveriges riksdag innebär det inte att du i samma stund undslipper ansvar för dina handlingar och uttalanden. Du sitter där för att tjäna folket. Inte dig själv. Inte ditt parti. Folket!

Det finns även andra positioner som jag anser borde undantas från vissa rättigheter. Rättigheten att inte behöva svara t.ex. Maktpositioner som högt uppsatta näringslivsledare, generaldirektörer, ministrar, kommunal- och regionråd bör inte ha rätt att vägra kommentera frågor från media som rör beslut och uttalanden som berör och påverkar samhället. Detta bör vara särskilt strikt när det kommer till misstankar om tjänstefel, brott eller andra etiska betänkligheter.

Bli först att kommentera

Nu är det bankernas tur att ”baila” oss

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur kommer det sig att det alltid är den vanliga arbetande befolkningen som ska lösa alla kriser som skapas av ekonomiska och politiska makthavare i samhället? Bankkriser, klimat- och miljöförstöring, kriminalitet, sjukvårdskriser, utbildningskriser, terrorism, totalt urusla affärer gjorda med medborgarnas surt förvärvade resurser som t.ex. Nya Karolinska, Nuon, Postnord m.m. m.m.

Allt detta kommer makthavarna och lastar över på den delen av befolkningen som:

1. Har minst del i ansvaret för.

2. Har minst resurser, per capita, att reda ut.

Hej hopp ropar säkert flera högerspöken nu. Hur kan svenska makthavare vara ansvariga för kriminalitet och terrorism? Jo, det ska jag tala om för er. Som det gamla talesättet säger: Ingen människa är en ö. Detta stämmer även in på hela samhällen och nationer. Alla former av ojämlikhet ökar risken för att människor ska hamna snett i samhället. De blir mer mottagliga för olika extrema åskådningar och att dras in i kriminalitet. Om man blundar för dessa fakta så kommer man aldrig att lösa några av de problem som har med t.ex. gängskjutningar och terrorism att göra, hur drakoniska regler och straff man än inför. Får man inte bukt med den misär som grundar sig i att människor förvägras möjligheter att skapa sig drägliga livsföreteelser genom god utbildning, trygga arbeten som det går att leva på, humana boendevillkor m.m. så hjälper det inte hur många övervakningskameror man sätter upp eller hur hårda straff man har. Har vi inte lärt oss någonting av Storbritannien (flest övervakningskameror per invånare i världen och ändå mycket kriminalitet) och USA (störst andel av sin befolkning i fängelse och likaväl en enorm brottslighet, dessutom med mycket hög dödlighet)? I båda dessa länder råder en förblindande ojämlikhet.

Detsamma gäller för terrorism. Med en mer ekonomiskt, politiskt och juridiskt jämlik värld så skulle dragningskraften till olika terrororganisationer minska radikalt. De allra flesta människor i världen vill kunna leva trygga och goda liv. De allra flesta människor bryr sig egentligen inte det minsta om vad deras grannar kommer ifrån, om de är religiösa eller inte. De vill bara leva, lära och umgås. Men när människors grundläggande tryggheter hotas och t.o.m. förstörs genom krig, storföretags rovdrift, miljöförstöring, korruption m.m. är det inte konstigt om medmänskligheten får sig en rejäl törn och ibland helt utraderas. Allt detta har svenska regeringar och företag varit och är fortfarande medskyldiga till. Sverige säljer vapen, vapensystem och övervakningssystem, som används mot civilbefolkningar, till krigförande länder, även diktaturer. Svenska företag medverkar till miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter på en global nivå. Svenska företag har varit inblandade i diverse stora korruptionsskandaler och vi har säkert inte sett den sista än.

Nu kämpar världssamfundet och mängder av regeringar runtom i världen med spridningen av coronaviruset Covid-19. Jag har personligen ingen aning om exakt hur allvarligt detta är men ska man tro den medicinska expertisen (vilket jag tycker att man ska göra istället för en massa charlataner i sociala medier) så är det inte en ny digerdöd, hur hemskt det än ser ut med hastigheten som spridningen har. Covid-19 kommer säkert att klinga av vartefter men även då måste vi inse att detta bara var en i mängden av sjukdomar som kommer explodera i vår globaliserade värld. Mänsklighetens livsstil och tryck på ekosystemen kommer ofelbart att trigga fler epidemier. Smittspridningen underlättas inte bara av vårt ständiga och snabba resande mellan olika världsdelar utan även av vår minskade motståndskraft på grund av förstörelsen av alla de ekotjänster som vår matproduktion är helt beroende av, spridning av gifter och kemikalier i naturen och vårt dricksvatten och sist men inte minst klimatförändringarna som ger oss mer ostadigt väder, högre temperaturer, mer bränder och översvämningar.

Det som de flesta politiska och ekonomiska makthavare världen över nu oroar sig mest över är hur börserna reagerar. Det finns naturligtvis en viss logik i det. Hela vårt samhälle är ju helt sammanflätat med och beroende av dessa ekonomiska enheter och organisationer. Allt vi är beroende av i vardagen är helt genomsyrat av det kapitalistiska synsättet med förmögenhetskoncentration och ständigt ökade vinster på bekostnad av alla andra värden. Så länge mjuka värden som t.ex. god arbetsmiljö och ökad vinst kan samsas så råder någon form av harmoni men ställs dessa två mot varandra och näringslivet och politikerna tvingas välja så drar alltid de mjuka värdena det kortaste strået. Kravet på ökad vinst för aktieägarna står alltid över allt annat, vare sig det är arbetsrätt, miljö eller mänskliga rättigheter. Detta måste upphöra.

I Sverige har man nu t.ex. från regeringshåll, ivrigt påhejade av näringslivet, sagt att för att möta en eventuell ekonomisk kris för företag i vissa branscher och för att undvika att behöva säga upp folk så införs kortare arbetstid och sänkta löner. Hmm? Under bankkrisen 2008-2009 så var det inga politiker eller näringslivstoppar som drev igenom lägre vinster och hårdare obligatoriska regleringar inom banksektorn. Nej nej! Vi alla skattebetalare fick ta den notan och så fort den var betald så började de om på ny kula igen med precis samma beteende. Nu tycker jag att det börjar bli dags för bankerna och näringslivet att betala tillbaka. De kostnader som eventuellt nu kommer uppstå p.g.a. Covid-19 ska storbankerna och näringslivet stå för. Om makthavarna kräver att vi ska stanna hemma från jobbet så ska det vara med full lön. Ska vår civilisation ha någon chans att fortsätt frodas och utvecklas så måste detta bara vara början. Det måste bli en jämnare fördelning på både input- och outputsidan. Annars har vi garanterat en framtid med ökade motsättningar och våldsamheter i samhället och det vinner ingen på.

Bli först att kommentera