Det (ny)liberala folkmordet

Vi borde ha fattat vinken och många av oss gör det men inte de borgerliga politikerna. På högerkanten verkar alla vilja tillbaka till business as usual så fort som möjligt. Antingen är de verkligen så korkade som detta ger intrycket av eller så är de bara cyniska och trångsynta. Jag skulle gissa på lite av både och. Redan innan virusutbrottet så hade politiken och näringslivet varnats, i decennier faktiskt, av klimat- och miljöforskningen att vi inte kan fortsätta på inslagen väg om vi ska undvika en ekologisk, ekonomisk och civilisatorisk katastrof. Coronapandemin är bara en försmak av vad som komma skall om vi inte ställer om samhället, både ekonomiskt och socialt.

Även om det inte går att säga att vårt ekonomiska system är helt och hållet ansvarigt för att Covid-19 uppstått så är det inte helt utan skuld och när det kommer till möjligheten för viruset att spridas så snabbt över hela världen så är det definitivt ansvarigt. Globaliseringen och den s.k. frihandeln har bäddat för detta. I decennier har dessa som ledstjärnor tillåtits sätta bankers, storföretags och riskkapitalisters vinster före människovärde, livskvalitet, livsviktiga och livskraftiga ekosystem, ja kort och gott det våra samhällen är helt beroende av för att fungera. Detta tillsammans med att man har tillåtit en explosiv befolkningsökning med enorm trängsel som följd kraftigt försvaga våra samhällens motståndskraft.

Det finns naturligtvis olika syn på vad livskvalitet är. Inom den politiska högern* är den likställd med att ha så mycket lyxprylar som möjligt. Det faller dock på sin egen orimlighet att alla kan befinna sig på samma materiella nivå om ett sådant samhälle ska ”fungera” efter de premisser som är uppsatta. Tanken är ju att inom ett sådant system måste det finnas en stor buffert med fattiga och utsatta som den finansiella eliten kan flytta runt och utnyttja efter behag. Om inte tillräckligt många människor var tillräckligt desperata så skulle du inte hitta tillräckligt många som var villiga att utföra själsdödande arbeten under otrygga anställningsvillkor. Är du inte rik och framgångsrik är det i detta system alltid ditt eget fel oavsett bakgrund. Även om du har ärvt din förmögenhet eller tillskansat dig den genom ljusskygga och oetiska metoder som skattflykt och rena olagligheter så lyfts du ändå fram som en förebild och ingen ska kunna ifrågasätta legitimiteten i din position i samhället. Det är dina pengar oavsett om du inte lyft ett finger för att göra dig förtjänt av dem. Du är self-made. Den ökande ojämlikheten i samhället är en tickande bomb. Den ökar inte bara risken för stort lidande bland stora mängder människor. Den ökar även risken för att extrema partier och ledare ska ta makten. USA är ett skyltfönster för en sådan utveckling. Att USA nu drabbas så hårt av Covid-19 är inte primärt Donald Trumps fel. Det grundar sig i decennier av vanstyre och ett förakt för den arbetande medelamerikanen. Man har under lång tid åsidosatt och monterat ner det välfärdssystem som man faktiskt en gång hade.

Vad gäller miljön och klimatet så har vi fått varningssignaler hur länge som helst, inte bara från forskarkåren utan från naturen själv, genom översvämningar, våldsamma skogsbränder, stormar, torka, massutrotning av djur och växter. Trots detta har våra makthavare, politiska som finansiella, ständigt skjutit de livsnödvändiga besluten framför sig. I princip inga politiker kommer undan ansvar i denna fråga men det finns grader i helvetet och allra skadligast har tveklöst högerpartiers inställning och beslut varit och fortsätter att vara. Rent fientlig och ovetenskaplig faktiskt. S.k. marknadsliberaler vill nu så snabbt som möjligt, utan några omvägar, tillbaka till exakt så som det såg ut innan pandemin. Samma misstag gjordes efter finanskrisen 2008-2009. Då löste man utan knussel ut alla de banker och institutioner som orsakat krisen och några år senare så var man tillbaka i samma spår igen. Man vill alltså fortsätta med samma nyliberala katastrofprojekt fullt medvetna om vad konsekvenserna blir. Jag ser det inte som något mindre än ett långt utdraget folkmord. Inte av etnisk karaktär utan grundat på klass för det är alltid de sämst bemedlade som drabbas hårdast i alla katastrofer, ekonomiska, ekologiska som virologiska. Jag säger utdraget för så kan det verka i början men när de s.k. positiva rundgångarna kickar in (som är allt annat än positiva) d.v.s. att t.ex. uppvärmningen gör att metangas frigörs från bl.a. den ryska tundran vilket i sin tur ökar på uppvärmningstakten ännu mer. Det finns många sådana här rundgångar och effekter. En annan känd effekt är den drastiska minskningen av pollinerande insekter vilket bl.a. hotar en stor del av vår livsmedelsproduktion i världen vilket i sin tur ökar riskerna för väpnade konflikter om de krympande resurserna. Vidare har vi utarmningen av dricksvattenresurser, utfiskning, skogsskövling o.s.v.

Allt detta är inte bara signum för det ekonomiska system som borgerliga partier nu så snabbt som möjligt vill återvända till utan det är dess ryggrad. Det är denna rovdrift som hela din vardag är uppbyggd kring. Om du, jag och en stor majoritet av befolkningen inte är beredda att ändra på detta på ett ordnat och planerat sätt så kommer naturens reaktioner på vår rovdrift ändå att se till att det sker, fast på ett mycket brutalare sätt. Naturen strävar efter balans. Om vi inte är beredda att spela på naturens villkor så kommer vi få betala dyrt och de dödssiffror som vi nu förfasar oss över under coronapandemin vara en knappt hörbar viskning i jämförelse. Det samhälle som du i så fall är så ovillig att ändra på kommer ändå att ryckas ifrån dig på ett totalt hänsynslöst vis.

* Till den politiska högern i Sverige räknar jag Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Rent praktiskt politiskt har även Socialdemokraterna med ökande grad efter år 2000 agerat högerpolitiskt med attacker på fackföreningsrörelsen, sjukskrivna, arbetslösa och med sin ovilja att faktiskt ens försöka rulla tillbaka de värsta avarterna från Alliansens regeringsår 2006-2014.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.