Och ändå röstar de borgerligt

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag hamnar ofta och gärna i politiska diskussioner med människor. Samhällsfrågor intresserar mig. Jag är uppväxt i en borgerligt sinnad familj och de flesta av mina vänner från uppväxten hyser sådana politiska sympatier. När jag diskuterar sakfrågor med dessa släktingar och vänner så är vi nästan alltid överens. Detta kan låta självklart men jag har under de senaste 20 åren ständigt ifrågasatt och utmanat mina värderingar och långsamt men stadigt rört mig vänsterut på den ideologiska skalan. Så vi borde inte längre vara ense så ofta som vi ändå är. I sakfrågor alltså, för när det kommer till vad de röstar på så ligger de cementerat fast i det borgerliga blocket.

Fördelnings- och värderingsfrågor har de senaste månaderna seglat upp i samhällsdebatten. Det är både väntat och välkommet. Coronakrisen har tydligt blottat snedvridningen i samhället, ja jag skulle vilja kalla mycket av det som styrt inte minst det ekonomiska tänkandet de senaste 25-30 åren för rent människofientligt.

Nu blir det tydligt hur egoism och kortsiktighet har styrt väldigt många grundläggande beslut de senaste decennierna. Vi ser det inte endast inom sjukvården och de omdiskuterade ickeexisterande beredskapslagren utan på område efter område. Alla sektorer har drabbats av denna samhällsförstörelse.

När jag talar med mina släktingar och vänner så håller nästan alla av dem med om vikten av trygga anställningar, en trygg och säker arbetsmiljö, rätten till bostad, rätten till en likvärdig och kompensatorisk skola, vikten av att skydda ekosystem från kollaps genom att motverka utfiskning, avskogning, giftutsläpp, klimatförändringar orsakade av människan, artutrotning, problematiken och det sjuka i förmögenhetskoncentration hos ett fåtal individer i samhället på bekostnad av resten av befolkningen m.m.

Likväl fortsätter de att rösta borgerligt. Trots att detta går emot deras egna värderingar och intressen. Den äldre generationen kan jag förstå är svårt att få att ändra på sig. De har varit utsatta för en flodvåg av propaganda i decennier där vänsteridéer konstant har svartmålats. Man lever kvar i en partipolitisk föreställningsvärld från kalla kriget där man tror att högern och liberaler har utvecklats och blivit mer humana men vänstern bedömer man fortfarande utifrån ett 1960- och 1970-tals-perspektiv. Man vägrar acceptera att även vänstern har utvecklats och förändrats de senaste 40-50 åren och jag möts t.o.m. av synsätt som påstår att t.ex. Vänsterpartiet, ja t.o.m. Socialdemokraterna skulle ha sovjetryska tendenser och sympatier. Detta är en intränad bild som sitter väldigt djupt rotad och som försvårar för människor att faktiskt rösta efter sina värderingar. Det är tragiskt och faktiskt farligt för samhället.

Många ryser när de hör begrepp som kollektiva lösningar på samhällsproblem men för det första så bygger redan stora delar av vårt samhälle på kollektiva lösningar och de ses som självklara och har stöd av de allra flesta invånarna. Vi betalar t.ex. in skatt till sjukvård, brandkår, infrastruktur, försvar, rättsväsende m.m. För det andra så är det helt nödvändigt att vi går samman som en mer sammansvetsad, solidarisk och samarbetande enhet för ha den minsta chans att klara av de hot som vi står inför. Coronakrisen har visat att det är möjligt. Samtidigt är den ingenting mot de klimat- och miljöhot som vi måste ta itu med å det snaraste. Synsättet att privata vinstdrivna företag ska lösa de här enorma samhällsproblemen har kommit på skam gång på gång. Det är inte alls förvånande för om de som ska lösa våra stora gemensamma problem har inskrivet i sina direktiv och styrdokument att vinst och utdelning till aktieägarna ska gå före det som är moraliskt, etiskt och vetenskapligt rätt så förstår ju alla att det kommer bli mycket svårt om inte omöjligt att uppnå det gemensammas bästa. När skyddande av samhällsbärande ekosystem eller mänskliga rättigheter endast ses som en negativ kostnad för företagen som är tänkta att måna om dem så är naturligtvis risken överhängande att aktieägarnas intressen prioriteras över både miljö och mänskliga rättigheter.

Ta reda på vad partier och deras företrädare verkligen står för och driver för frågor istället för att gå på känsla, myter, tradition och ideologiskt arvegods. Visst finns det delar av det liberala tankegodset som är värt att ta med sig in i framtiden men det är tydligt att vår tanklösa konsumtion, tro på evig tillväxt och ständigt ökande uttag av naturresurser varje år, egoism och individuell självcentrering inte gynnar vår gemensamma framtida välfärd och civilisation.

Bli först att kommentera