Vad svenska medier inte berättar om USA

Av , , Bli först att kommentera 3

Politiken och samhällsutvecklingen i USA är viktig att följa för den påverkar hela världen. USA har sedan andra världskriget påverkat hela världen inte bara genom sin militärmakt utan på alla tänkbara kulturella nivåer på ett sätt som hittills inget annat land har gjort. Svenska medier och politiker följer inte bara vad som händer i USA utan ofta även i dess ledband. Det är skrämmande hur enkelriktad rapporteringen om politik och samhällsskeenden i USA är i svenska medier. Man köper helhjärtat den propaganda som pumpas ut från deras amerikanska motsvarigheter. De stora dominerande mediebolagen i USA låter som om de kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati men gör det ytterst selektivt.

När kinesiska myndigheter slår ner på protester och demonstranter i Hongkong så skriker alla stora medier, Demokraterna och Republikanerna högljutt om brott mot yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. När ryska myndigheter agerar på liknande vis mot sina egna medborgare så reagerar man likadant och svenska medier och politiker följer lojalt i dessa fotspår. Ryssland och Kina är två väldigt repressiva stater och jag står bakom den mesta av kritiken mot dem. De respekterar inte mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Men världen är inte svartvit. Världen är inte en Hollywoodfilm.

När USA beter sig på samma vis så är reaktionerna däremot väldigt dämpade. Javisst rapporterar man om det och förfäras t.ex. över att Trump sätter in federala oidentifierbara paramilitära trupper som far runt och sliter in demonstranter i omärkta bilar på bästa Pinochet-manér. Men det har helt andra orsaker. Att Demokraterna kritiserar Trump är bara för att de själva vill ha makten. Samtidigt röstar de i kongressen för att ge honom stöd att göra detta. Den lag som gör det möjligt för Trump att sända sina omärkta anonyma paramilitära styrkor till olika städer drevs igenom av inga mindre än Obama och Biden. Det hör man inte så mycket om. Demokraterna är egentligen inte det minsta intresserade av att hjälpa sina medborgare. I alla fall inte alla medborgare. Definitivt inte de mest utsatta medborgarna och är du inte medborgare så hamnar du ännu längre ned på listan.

De stora ”stödpaketen” som röstats igenom har, inte minst i svenska medier, framställts som historiska och en stor hjälp för USA:s befolkning. Att de är historiska stämmer men att de skulle vara till mycket hjälp för vanligt folk och småföretagare stämmer inte. Aldrig har en så stor överföring av pengar och välstånd från fattiga och utsatta till de allra rikaste gjorts förut. Biljoner dollar i s.k. bailouts har skänkts till multinationella stormrika bolag, banker och individer samtidigt som en liten rännil av pengar har gått till de mest behövande. Siffrorna varierar hur många som är arbetslösa men enligt New York Times så har 30 miljoner personer registrerat sig som arbetslösa. Det är registrerade arbetslösa som får ersättning. Den totala siffran är säkert mycket högre inte minst med tanke på alla odokumenterade arbetare inom t.ex. jordbrukssektorn m.m. Tiotals miljoner hemlösa och när vräkningsmoratoriet går ut så riskerar ytterligare 25-30 miljoner att bli hemlösa, om inte ett etiskt mirakel inträffar i kongressen och de stoppar det.

I praktiken finns det bara ett parti i USA. Så har det varit ganska länge. Demokraterna och Republikanerna har alternerat på de olika maktposterna i Vita huset och kongressen men på det stora hela så jobbar de för samma uppdragsgivare – Wall Street och militärindustrin. Dessas lobbyister har köpt ledande politiker i båda partierna i decennier men nu bryr de sig inte ens om att dölja det längre. När Bernie Sanders gick mot en klar seger i Demokraternas primärval så blev de skräckslagna. De såg en ny F.D. Roosevelt framför sig. Eliten inom Demokratiska partiet samlade sig blixtsnabbt och såg till att ena i princip resten av de kvarvarande kandidaterna mot Sanders och för Biden. Det blev inte bättre av att Sanders bedrev en katastrofal kampanj där han hyllade sin motståndare Biden istället för att attackera honom och visa för det amerikanska folket och hela världen vilken fruktansvärd politiker han egentligen är och har varit i decennier. Nu har han och de så kallade progressiva inklusive ”The Squad” helt vikt ner sig och gör inte det minsta motstånd mot den politik som, inte bara Trump utan Pelosi, Schumer, Biden m.fl. bedriver och som kommer kasta ut miljontals fler människor i arbetslöshet och hemlöshet.

Joe Biden har varit en huvudperson i att omdana USA till en veritabel fångkoloni. Något som till en överväldigande del har drabbat afroamerikaner och latinamerikaner. Med hårdare straff för ickevåldsbrott som marijuanainnehav och småbrott har man fyllt fängelserna till bredden. USA har ca fem procent av världens befolkning men ca 25 procent av alla fångar. Det till stora delar privatiserade fängelsesystemet har tjänat mycket pengar på detta genom att bedriva ett mer eller mindre modernt slaveri. Fångar används som gratis, i bästa fall billig, arbetskraft för allt möjligt. Bland annat har interner använts vid bekämpningen av de enorma bränderna i Kalifornien, utan samma nivå på skyddsutrustning och säkerhet som ordinarie brandsoldater har, med en spottstyver i ersättning. De hyrs ut till företag och kommuner som sparar multum då de slipper anställa folk. När Kina gör sådant så går vi i väst i taket. Slaveri och omänsklig behandling skriker vi då. Inte med USA.

Vill du ha en bredare bild av vad som händer i USA så går det inte att nöja sig med standardmedia. Svensk media återger främst det som bolagsmedia i USA rapporterar. Jag säger inte att du ska lita på det som jag länkar till. Bilda din egen uppfattning. Men plocka inte alla ägg från samma korg. Vill du ha en både bred och djup förståelse av vad som händer och varför det händer så är det nödvändigt att inte bara lyssna på CNN och MSNBC.

 

Några användbara länkar:

Jimmy Dore

The Hill

Democracy Now

The Intercept

The Grayzone

Empire Files

Rational National

Bli först att kommentera

Borgerlig politik gav oss pandemin

Av , , 2 kommentarer 4

Många länder har både givit och fått skulden för Covid-19-pandemin. Detta skuldbeläggande är bara politisk teater. Det finns naturligtvis säkert flera av de ledare som anklagar varandra, som verkligen tror på sina egna ord men skulden för pandemin är inte begränsad till nationsgränser. Ej heller går det att utse enskilda myndigheter, politiker eller ens regeringar som ansvariga nu när de försöker hantera och städa upp. De frukter som vi nu skördar världen över såddes för länge sedan och har vårdats ömt av mängder av tjänstepersoner, parlament, ministrar och presidenter genom åren. Det är ett politiskt ekonomiskt system som bär ansvaret.

Runtom i världen har borgerlig politik i lite skiftande varianter öppnat dammluckorna och gjort det möjligt för detta virus att sprida sig runt hela världen. Jag vill förtydliga att med borgerlig politik menar jag inte att det alltid måste vara uttalat borgerliga partier som genomfört och möjliggjort denna politik. Många till namnet socialdemokratiska partier har även en stor skuld. Så stirra er inte blinda på vad partierna kallar sig utan skärskåda vad de verkligen gör. Genom att i decennier monterat ned, privatiserat och avreglerat sjukvården, skurit ned på investeringar i beredskapslager och förebyggande hälsovård så har man gjort sig extra sårbar för en sjukdom som denna. För alla har vetat om att den skulle komma. Inte just Covid-19 men forskare har länge varnat för pandemier och att de kommer bli vanligare.

Nu räcker det tyvärr inte med att endast rätta till dessa små detaljer. Problemet är mycket större än så. Det är nämligen en hel väv av beslut och omständigheter som skapat och förstärkt förutsättningarna för en pandemi av den här sorten att både sprida sig, få grepp om och lamslå våra samhällen.

Coronapandemin är intimt förknippad med och beroende av vårt sätt att leva och (miss)bruka naturen. Den industriella köttproduktionen är ett område där trängsel mellan djur och människor skapar ultimata förutsättningar för virus att fortplanta och sprida sig inte bara inom en djurart utan även mellan arter. Den kapitalistiska vinstmaximeringsmekanismen driver även fram praktiker som skapar sjukliga djur som man i sin tur försöker motverka med överanvändning av bl.a. antibiotika.

Skogsskövling ger oss ökade utsläpp av växthusgaser, artutrotning och monokulturer inom t.ex. spannmåls-, grönsaks- och fruktodling ger oss känsligare ekosystem som kräver mer bekämpningsmedel och är känsligare för angrepp av olika slag.

Den mänskliga civilisationens utbredning gör att många vilda djur (de som finns kvar) får allt mindre ytor att röra sig på och konfrontationer och konflikter med människor ökar. Den ständiga och ökande närheten mellan människor och vilda djur skapar även den i sin tur förutsättningar för sjukdomar att hoppa från djur till människa. Med denna mänskliga utbredning så stressas många ekosystem till bristningsgränsen och även kollaps. Det orsakar översvämningar, torka, jordskred, utarmning av odlingsmark, förgiftning m.m. som i sin tur bl.a. får negativa effekter på livsmedelsproduktionen och ger därmed ökad risk för näringsbrist och svält vilket gör människor mindre motståndskraftiga mot sjukdomar.

Våra resvanor med snabba förflyttningar över stora avstånd med många interaktioner mellan människor och kulturer som geografiskt lever vitt åtskilda gör att sjukdomar som Covid-19 kan sprida sig blixtsnabbt över hela jordklotet. Visst är det trevligt med kulturellt och socialt utbyte över gränserna på detta vis men det är förenat med stora risker. Den kapitalistiska modellen att tillverka saker där det är som billigast gör oss beroende av massvis av transporter av råmaterial och färdiga produkter fram och tillbaka över hela jordklotet. Ett bisarrt exempel är fisk som fångas i Norge, skickas till Kina för rensning och förpackning för att sedan fraktas tillbaka till Europa för försäljning. Ingen normal människa kan tycka att det är en vettig praktik.

Vi måste vänja oss vid att leva betydligt långsammare. Företag måste tvingas producera produkter av högsta kvalitet som kan repareras, återanvändas och återvinnas. Producera och konsumera billgt skräp som slängs nästan direkt för att ersättas med annat billigt skräp är absolut inte hållbart. Detsamma måste gälla livsmedelsbranschen. Billig mat betyder alltid lägre kvalitet och helt säkert att människor, djur och miljö utnyttjats och tagit skada på vägen. Samma sak med resenäringen. Bättre med tåg istället för flyg. Rädda inte flygbolagen. Rädda de anställda. Ett långsammare samhälle kräver att människovärdet uppgraderas. Att rätt till goda arbetsförhållanden, rätt till semester, god hälsa m.m. tryggas. Och fundamentet som allt detta står på är våra ekosystem.

Så vad som måste till är en global politik, ett nytt system där våra livgivande och livsuppehållande system sätts före krassa kortsiktiga vinster. De senare eroderar våra möjligheter till goda och njutbara liv. De förintar våra barns och barnbarns framtid.

2 kommentarer

Lööfs och Sabunis våta dröm

Av , , Bli först att kommentera 6

De hårda orden mot regeringens hantering av LAS-frågan haglar från Centerpartiet och Liberalerna. Man hotar med att ta sitt stöd från regeringen och fälla den om man inte får som man vill. Missförstå mig inte. Jag är ingen stor supporter av Stefan Löfven eller hans regering. Särskilt inte i den här frågan. Även jag anser att regeringen har misskött inte bara LAS utan hela den fackliga frågan. Men det som Annie Lööf, Nyamko Sabuni och deras partier eftersträvar är så uppenbart horribelt att jag har svårt att förstå hur de kommer undan med det. Deras förakt för förvärvsarbetande människor som försöker få livet att gå ihop är chockerande. Jo, de upprepar visserligen ständigt mantrat om hur de kämpar för att människor ska komma i arbete men de går aldrig in på djupet om vilken sorts arbeten och framförallt inte vilka villkor dessa arbeten är förenade med.

De nyliberala rötterna går både djupt och brett i dagens Centerpartiet och Liberalerna. De regler som dessa två partier vill ska råda i samhället, inte bara på arbetsmarknaden, är så få regler som möjligt. Åtminstone för företagare och makthavare. Främst storföretag, för det är en väl spridd myt att borgerligheten kämpar för småföretagare. Det syns lika tydligt nu under pandemin som det gjorde under bankkrisen 2008-2009. Vilka var det vi medborgare fick skänka mest pengar till? Storföretag och storbanker. Dessa ska skyddas mot allting. De ska inte behöva planera eller ha någon framförhållning för eventuella kriser. De blir rent av kränkta av sådana tankegångar. Många företagare och makthavare planerar och har framförhållning för eventuella kriser men enligt Lööf och Sabuni & Co så ska de inte behöva det. Allt ansvar ska ligga på någon annan. Ju längre ned du befinner dig på den sociala och hierarkiska samhällsstegen, enligt dessa två, desto större del av samhällsansvaret ska du belastas med.

Centerpartiet och Liberalerna har en ingrodd misstro mot alla arbetare. De tror att de fuskar och ljuger så fort de får chansen. Därför anser de att det måste bli lättare för arbetsköpare att sparka sina anställda, utan att krävas på någon förklaring eller orsak. Detta är för övrigt en attityd som i allt större och ökande utsträckning även spridit sig gentemot medelklassen. De ska inte tro att de är säkra på något vis. Den stora förebilden är USA och dess arbetsmarknad där en stor del av alla anställda är mer eller mindre livegna. Det gäller inte bara själva anställningen utan även basala saker som tillgång till sjukvård. För i USA är, för de som har tillgång till det överhuvudtaget, sjukvården oftast knuten till anställningen via en försäkring. Om du får sparken eller blir uppsagd så förlorar du även din sjukvårdsförsäkring. Inte nog med det. För även om du har en anställning med sjukvårdsförsäkring så är det många som ändå inte har råd att nyttja den. Detta beror på dyra premier och att försäkringsbolagen har arméer av jurister vars enda uppgift är att spara försäkringsbolaget så mycket pengar som möjligt genom att hålla ned kostnaderna, med andra ord leta efter så många skäl som möjligt för att slippa betala ut försäkringspengar för olika former av behandlingar. Det är en snårskog med regler och förbehåll medvetet krångligt formulerade med det enda syftet att förhindra att försäkringstagaren ska kunna kräva sin rätt och få sina behandlingar täckta. Och i USA kostar sjukvård multum för den enskilde. Är du inte förmögen eller har lyckats spara undan pengar i förväg så har du helt enkelt inte tillgång till någon sjukvård.

Detta är det samhälle som Annie Lööf och Nyamko Sabuni ser som Sveriges förebild. Ett land där nu enligt officiella siffror arbetslösheten ligger på mellan 13-15%. Som sagt, de officiella siffrorna. För USA har en enorm grå/svart arbetsmarknad med migrantarbetare som städar, passar barn, tvättar, plockar frukt och grönsaker m.m. Vidare har väldigt få någon arbetslöshetsersättning. För i ”the land of the free” förtäljer myten att förlorar du ditt enkla lågbetalda jobb över dagen så finns det 1000 andra enkla lågbetalda jobb att ta istället. Samma sak om du är missnöjd med din arbetsköpare så slutar du bara och tar ett annat arbete. Då behövs inga fackföreningar och skydd för de anställda resonerar man. En effekt som svaga fackliga rättigheter har fått i USA är att det har förvärrat pandemins spridning och effekter då många anställda tvingas gå till arbetet trots att de är smittade. De har inget val. De får sparken annars. Direkt på dagen. Eller blir åtminstone helt utan lön. Inget skyddsnät där inte. På flera snabbmatsrestauranger förbjöds anställda att bära ansiktsmask för att det kunde ”skrämma bort kunder”. Många är även hemlösa vilket gör att de inte kan skydda sig lika bra mot smitta eller isolera sig om de skulle bli smittade. Detta samhälle är alltså förebilden för Lööf och Sabuni. Ett samhälle där du inte får kritisera misshälligheter på din arbetsplats. Ett tystare samhälle. Ett otryggare samhälle. Det skulle de naturligtvis inte hålla med om men det blir effekten av deras politik.

Parat med obefintliga rättigheter och skydd på arbetsmarknaden så vill dessa två även göra det svårare för människor att komma in på bostadsmarknaden. Det är därför de förespråkar att ersätta hyresrätter med bostadsrätter. Argumentet är alltid att man vill ”hjälpa” människor att ”äga” sitt eget boende. Även detta är en myt. För det första innebär det att fler människor sätts i djup ekonomisk skuld, ofta från tidig ålder. En skuld de flesta aldrig kommer kunna betala igen, om de inte har förmögna föräldrar. För det andra är det väldigt många som inte är kvalificerade för att ta miljonlån på en bostad så de stängs effektivt ute från bostadsmarknaden. För det tredje leder detta till stor ökad segregation vilket är dåligt om man vill ha ett stabilt och sammansvetsat samhälle.

Jag ska avsluta med att tillägga att naturligtvis så hyser även resten av de borgerliga partierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna dessa eller närbesläktade åsikter men de är inte stödpartier till regeringen så därför koncentrerade jag mig på Centerpartiet och Liberalerna.

Bli först att kommentera