Ett hårt samhälle skapar hårda människor

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är fascinerande hur vi som samhälle och individer ständigt lyckas lura oss själva. Det märkligaste är att vi privat både lär ut och praktiserar raka motsatsen till vad vi samtidigt ger det gemensamma i uppdrag att göra. De flesta får som barn lära sig att hämnd och våld är dåliga svar på oförrätter. Det inympas tidigt i oss att förlåtelse och förståelse är nyckeln till framgång vid konflikter.

Naturligtvis finns det tillfällen då vissa individer har begått sådana handlingar och är för långt ifrån möjligheten till återanpassning att de måste hållas avskilda från resten av samhället. Men det är undantag och bör inte ses som regel. Dessutom är det intressant vilka handlingar vi har valt att se som så allvarliga och vilka vi inte valt. Det är svårt och moraliskt vanskligt att ställa olika brott mot varandra men om fängelsedom ses som ett legitimt och rimligt straff för t.ex. mord eller våldtäkt på en enskild person så borde väl handlingar som orsakar tusentals människors död och misär också vara det? Men så är inte fallet i vårt samhälle.

Människor och företag som placerar i och gör stora vinster på vapenhandel eller genom att kringgå och strunta i miljö- och arbetsrättslagstiftning kommer oftast undan väldigt lindrigt. Om de får några straff överhuvudtaget vill säga. Men det kanske är rätt att vara förlåtande och överseende mot de personer som begår dessa brott. Frågan är varför samhället inte har samma attityd mot alla brottslingar? Varför ses människorättsbrott och brott mot mänskligheten som brott där vi måste utöva försiktighet, förståelse och förlåtelse i vår dom men en gänguppgörelse på gatan där någon blir mördad ska ses som något oförlåtligt och bestraffas stenhårt?

Vi vet genom forskning att hårdare straff inte minskar kriminalitet och våldsbrott. Det är bara att se på ett land som USA, där man i flera delstater dessutom har återinfört dödsstraff för olika former av brott. Trots det så är det ett av de våldsammaste länderna i världen och helt klart det våldsammaste bland rika västländer. Med den hårda attityd mot våldsbrott som man har i USA så borde de i det närmaste ha utrotat den formen av kriminalitet.

När det kommer till enorma miljöbrott, som inte sällan är kopplade till grov korruption, som orsakar tusentals dödsfall varje år så är däremot straffpåföljderna obefintliga.

Jag är inte en förespråkare av generellt hårdare tag och straff men om vi ska få till någon form av logik och öka förtroendet för myndigheter och rättsväsende så behöver vi se över och ändra vår syn på hur olika brott ska hanteras. En parameter som absolut borde finnas med är hur omfattande påverkan brottet har på sin omgivning. Hur många människor som drabbas och på vilket sätt. Hur stort lidande brottet har vållat både människor och djur. Har brottet skadat ekosystem som vi som samhälle är beroende av? Personligen anser jag att skador på miljö och ekosystem inte enbart ska bedömas i relation till mänskligt lidande utan att ekosystemen själva ska ha juridiska rättigheter och därmed ett starkare skydd. Kan företag bedömas som människor juridiskt så ser jag inga hinder för att även ekosystem kan göra detsamma.

Det kan inte fortsätta att ses som allvarligare att mörda en enskild person än att för t.ex. finansiellt vinstsyfte förstöra vattendrag och skogar som får negativa hälsoeffekter både för många människor, djur- och växtliv i närtid utan även långt in i framtiden. Inte sällan irreparabla.

Som sagt, meningen ska inte vara att ställa olika brotts moraliska dimensioner mot varandra men proportionerna måste vara rimliga.

Ett hårt samhälle skapar hårda människor som i sin tur skapar ett ännu hårdare samhälle vilket i sin tur…

Bli först att kommentera