Lite försmak på klimatförändringarna

Av , , 3 kommentarer 3

Översvämningar, omkullblåsta träd, elavbrott, omdragna busslinjer m.m. Stormbyar på 25 sekundmeter och konstant regn. När jag flyttade upp hit till Umeå 2000 så berättade en kompis från Norrland för mig att här kommer vintern i oktober och så ligger snön kvar fram till maj. Nu är vi inne i november och det känns mer som dansk eller engelsk ”vinter”.

En kan inte koppla enskilda väderhändelser till klimatförändringarna är ett vanligt argument för att stoppa alla diskussioner om effekterna av vår slösaktiga kultur. Visst ligger det något i det men det börjar bli lite väl många ”enskilda” väderhändelser för att de enbart ska kunna ses som just enskilda. Det här är naturliga variationer är ett annat argument. Det är ett bedrägligt begrepp ”naturliga variationer”. För när en bara säger det utan kontext så kan det vara både sant och falskt samtidigt. Extrema väderhändelser är självklart naturliga. Men hur ofta och hur extrema? Är det varje sekel, varje decennium eller varje år? Hur många träd blåser omkull? Hur stora blir översvämningarna?

Dessutom, om detta var naturliga variationer för våra breddgrader så skulle t.ex. Umeå kommun vara mycket bättre anpassat för dem. Det är tydligt att stora delar av kommunen inte är planerade för att hantera ens ett dygns regn och storm. Till och med nyanlagda områden och punkter i staden stod under vatten efter ovädret.

Forskarvärlden har varnat för den här utvecklingen i decennier. Men våra ansvariga politiker och makthavare inom näringslivet har i bästa fall skjutit det framför sig, om de nu inte tillhör den kategori som helt och hållet avfärdar detta som klimatalarmism och motarbetar alla försök till förändringar.

Det är avgörande att ta dessa mer omfattande, kraftiga och oftare förekommande väderhändelser som en fingervisning och varning att vi är på fel spår. Glöm inte att det var bara en månad sedan den senaste översvämningen p.g.a. ihållande regn. Då hade vi inte ens någon storm. För samtidigt som detta händer gång på gång så fortsätter flera lokala politiker att förespråka mer flygtrafik, mer bilism, fler köpcentrum och ökad ekonomisk och konsumtionsdriven tillväxt av traditionell art. Med traditionell tillväxt så menar jag obegränsad produktion och konsumtion av billiga och lågkvalitativa prylar.

Vi skulle kunna styra över och satsa mer på exempelvis kulturell och intellektuell tillväxt. Ett kunnigt och konverserande folk som utbyter tankar och idéer i större utsträckning än pengar och prylar ger ett mycket mer motståndskraftigt och stabilt samhälle.

3 kommentarer