Bra jobbat Vänsterpartiet – fortsätt på det här spåret

Av , , Bli först att kommentera 7

Det ser verkligen ut som om Vänsterpartiet har tuffat till sig sedan partiledarbytet. Jag gillar verkligen Dadgostars stil. Inget mer mjukisspel. Det har inte fungerat. Då blir man bara illa behandlad och överkörd. Ställ krav och förverkliga hoten om kraven inte uppfylls och vägra acceptera att skuldbeläggas för en eventuell borgerlig valseger 2022. It takes two to tango.

Det är märkligt att när Vänsterpartiet gör det så hörs röster om hur oansvariga de är men Centerpartiet har kört den hårda stilen i åratal och de bemöts med hyllningar och imponerade uttalanden om hur smarta och starka de är. En anledning kan möjligen vara att Vänsterpartiet oftare tvingas ställa sina krav öppet via media, delvis beroende på att Centerpartiet krävt att de inte släpps in i förhandlingsrummen med regeringen. Där kan Centerpartiet i lugn och ro kan lägga fram sina krav, utan större motstånd, och inte framstå som lika konfrontativa som Vänsterpartiet när de sedan proklameras i media.

Det finns en hel del problem med det svenska partisystemet och den svenska ”demokratin” men Vänsterpartiet är helt klart det minst dåliga alternativet i svensk politik. Det är det enda partiet kvar i riksdagen som verkligen kämpar för hela befolkningen. Några kanske reagerar och säger att de inte kämpar för, eller rent av är fiender till, de rika och finansiellt framgångsrika. Huruvida det ska tolkas beror nog på vad man ser som ett gott och helt fungerande samhälle. Om man anser att ett fåtal ska kunna bemäktiga sig alla finansiella, materiella och politiska resurser på bekostnad av den resterande stora majoriteten så förstår jag att man ser ökad jämlikhet i samhället som ett hot och den som förespråkar det som en fiende. Men ojämlika samhällen är mycket sårbara. Det slutar för eller senare i sönderfall, konfrontationer och våldsamheter. USA är ett tydligt exempel på det.

Socialdemokraterna har för länge sedan slagit genom golvet och till största delen blivit ett borgerligt parti, till och med med nyliberala inslag. Tyvärr är det inte unikt för socialdemokratiska partier eller partier som tidigare varit förkämpar även för de lägre inkomstgrupperna. Vi har sett det med Demokraterna i USA, Labour i UK och en rad av socialdemokratiska partier runtom i Europa. I Frankrike blev de helt utraderade. Naturligtvis behöver alla partier uppdateras och följa med i utvecklingen, inte minst på miljöområdet. Socialdemokratin har traditionellt byggt och stött sin framgång på teorin om ständigt ökande tillväxt. Detta är ohållbart och behöver kastas över bord. Även Vänsterpartiet lider till viss del av denna villfarelse men hos dem förs ändå diskussionen om ett annat sätt att se på utveckling.

Behovet av uppdatering betyder inte att grundtanken om hög grad av jämlikhet, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt, är omodern eller inte passar in i dagens samhälle. Snarare tvärtom. De tankarna och värderingarna är nu viktigare än någonsin om vi ska kunna minimera skadeverkningarna av de enorma skador vi orsakat och fortsätter orsaka det globala ekosystemet.

Alla samhällen och politiska system har sina för- och nackdelar men hög jämlikhetsgrad, en bildad och välmående befolkning är den bästa medicinen mot alla former av extremism och fanatism. Med en jämlik utbildningsnivå menar jag inte att alla ska ha universitetsutbildning utan att alla måste ha samma tillgång till kunskap och information i samhället och kunna tillgodogöra sig den. Alla invånare ska få kunskap om både sin egen och andras kulturer och ges en bred förståelse om människans plats, beroende av och påverkan på vårt gemensamma ekologiska system. Det är helt avgörande för att vi ska kunna ta informerade och långsiktigt hållbara beslut.

Vänsterpartiet i Sverige är långt ifrån perfekt men det parti som faktiskt verkar ta dessa frågor på allvar och nu med den nya ledningen även verkar vara beredda att utmana status quo. Vis av erfarenheten så är jag alltid beredd på att bli besviken men jag är öppen för motsatsen.

Bli först att kommentera

ETC glömde två

Av , , Bli först att kommentera 8

Tidningen ETC har en liten fyndig och helt sann banner på sin sida. Men jag tycker den borde kompletteras med två personer och bedrifter.

Bli först att kommentera

Svenska myndigheters människoförakt – Det måste bli ett slut på detta

Av , , Bli först att kommentera 10

När människor blir saker

I Uppsala har Keolis vunnit upphandlingen för driften av regiontrafiken och tar över efter Nobina. När UL gjorde upphandlingen så ställde man inget krav på att personalen ska följa med över utan alla anställda tvingas söka om sina jobb. Johanna Bång, trafikchef på UL säger att de vill få ut så mycket som möjligt för skattepengarna. Vad betyder egentligen ”så mycket som möjligt för skattepengarna”? I det här fallet betyder det helt enkelt bara lägst pris. Hur personalen mår eller behandlas ses inte som något viktigt. De ses som lika utbytbara som en biljettmaskin, sittdyna, backspegel, stoppknapp o.dyl. Definitivt mindre värd en än fordonet de framför. Att lågt värderad personal riskerar högre grad av sjukskrivning, både kort- och långvarig eller utföra sina arbetsuppgifter mindre effektivt p.g.a. sämre psykisk och fysisk hälsa verkar inte bekomma de styrande alls.

Jag undrar om Johanna Bång själv sänker sin lön varje gång hon har löneförhandlingar med sin chef, för att skattebetalarna ska få så mycket som möjligt för pengarna. Min gissning är att så inte sker. Johanna Bång visar nämligen tydligt att hon är en sådan person som tycker att hon och hennes liv och välfärd är mycket mer värd än t.ex. en bussförares. Alla hennes studiepoäng och erfarenheter till trots så framträder hon som en särdeles empatilös och känslokall person.

Johanna Bång är dock långt ifrån ensam. Det här är ett tankesätt och ett beteende som verkligen har bitit sig fast och spridit sig som en cancer i myndighets-Sverige. Jag undrar hur dessa människor tänker. Hur kan samvetet hos en person tillåta att man så totalt kopplar bort människovärdet från verksamheten?

Den här människosynen måste det bli ett slut på. Ansvariga politiker och tjänstepersoner må lura sig själva att det här bara handlar om pengar men en sån här samhällsmodell får långt större skadeverkningar än så. Ett fungerande samhälle bygger på så många fler värderingsfaktorer än debit och kredit på årsredovisningar. Vi har helt klart förlorat förmågan att se och agera efter det.

Vi får det samhälle vi bäddar för. Tänk på det när ni sitter och läser morgontidningen och förfasar er över hur empatilösheten breder ut sig.

Bli först att kommentera

Detta evinnerliga gräsklippande

Av , , 2 kommentarer 9

Man kan snart inte vända blicken mot någon gräsplätt utan att se en stor åkgräsklippare fara fram över kort gulnat gräs. I många fall anser jag det onödigt att klippa vissa ytor även om gräset är högt men när det ”klipps” på redan korta och som sagt, ofta även gulnade gräsytor så blir det rent märkligt.

Vi läser ideligen larmrapporter om kraftigt decimerade och hotade pollinerande insektspopulationer, att det behövs mer ängsmarker och områden där de kan frodas. Vi vet dessutom att vi måste minska alla våra växthusgasutsläpp radikalt. Ändå låter Umeå kommun och även andra myndigheter som Trafikverket detta vansinne fortgå. Umeå må vara en liten spelare i det globala ekosystemet men alla kan göra något.

Umeå kommun borde genast inleda en inventering av alla sina gräsytor och se vilka som kan omvandlas till barnkammare och habitat för våra livsviktiga insekter. En dubbelvinst med att radikalt dra ner på motorgräsklippandet är att det samtidigt minskar växthusgasutsläppen. En inventering kan säkert också visa att vissa ytor skulle kunna klippas med gamla hederliga handförda mekaniska gräsklippare. Det skulle dessutom ge de som klipper bra med motion. Något som vi i Sverige får alldeles för lite av.

Även privata fastighetsägare borde uppmanas och uppmuntras att se över detta.

2 kommentarer