Bra jobbat Vänsterpartiet – fortsätt på det här spåret

Det ser verkligen ut som om Vänsterpartiet har tuffat till sig sedan partiledarbytet. Jag gillar verkligen Dadgostars stil. Inget mer mjukisspel. Det har inte fungerat. Då blir man bara illa behandlad och överkörd. Ställ krav och förverkliga hoten om kraven inte uppfylls och vägra acceptera att skuldbeläggas för en eventuell borgerlig valseger 2022. It takes two to tango.

Det är märkligt att när Vänsterpartiet gör det så hörs röster om hur oansvariga de är men Centerpartiet har kört den hårda stilen i åratal och de bemöts med hyllningar och imponerade uttalanden om hur smarta och starka de är. En anledning kan möjligen vara att Vänsterpartiet oftare tvingas ställa sina krav öppet via media, delvis beroende på att Centerpartiet krävt att de inte släpps in i förhandlingsrummen med regeringen. Där kan Centerpartiet i lugn och ro kan lägga fram sina krav, utan större motstånd, och inte framstå som lika konfrontativa som Vänsterpartiet när de sedan proklameras i media.

Det finns en hel del problem med det svenska partisystemet och den svenska ”demokratin” men Vänsterpartiet är helt klart det minst dåliga alternativet i svensk politik. Det är det enda partiet kvar i riksdagen som verkligen kämpar för hela befolkningen. Några kanske reagerar och säger att de inte kämpar för, eller rent av är fiender till, de rika och finansiellt framgångsrika. Huruvida det ska tolkas beror nog på vad man ser som ett gott och helt fungerande samhälle. Om man anser att ett fåtal ska kunna bemäktiga sig alla finansiella, materiella och politiska resurser på bekostnad av den resterande stora majoriteten så förstår jag att man ser ökad jämlikhet i samhället som ett hot och den som förespråkar det som en fiende. Men ojämlika samhällen är mycket sårbara. Det slutar för eller senare i sönderfall, konfrontationer och våldsamheter. USA är ett tydligt exempel på det.

Socialdemokraterna har för länge sedan slagit genom golvet och till största delen blivit ett borgerligt parti, till och med med nyliberala inslag. Tyvärr är det inte unikt för socialdemokratiska partier eller partier som tidigare varit förkämpar även för de lägre inkomstgrupperna. Vi har sett det med Demokraterna i USA, Labour i UK och en rad av socialdemokratiska partier runtom i Europa. I Frankrike blev de helt utraderade. Naturligtvis behöver alla partier uppdateras och följa med i utvecklingen, inte minst på miljöområdet. Socialdemokratin har traditionellt byggt och stött sin framgång på teorin om ständigt ökande tillväxt. Detta är ohållbart och behöver kastas över bord. Även Vänsterpartiet lider till viss del av denna villfarelse men hos dem förs ändå diskussionen om ett annat sätt att se på utveckling.

Behovet av uppdatering betyder inte att grundtanken om hög grad av jämlikhet, politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt, är omodern eller inte passar in i dagens samhälle. Snarare tvärtom. De tankarna och värderingarna är nu viktigare än någonsin om vi ska kunna minimera skadeverkningarna av de enorma skador vi orsakat och fortsätter orsaka det globala ekosystemet.

Alla samhällen och politiska system har sina för- och nackdelar men hög jämlikhetsgrad, en bildad och välmående befolkning är den bästa medicinen mot alla former av extremism och fanatism. Med en jämlik utbildningsnivå menar jag inte att alla ska ha universitetsutbildning utan att alla måste ha samma tillgång till kunskap och information i samhället och kunna tillgodogöra sig den. Alla invånare ska få kunskap om både sin egen och andras kulturer och ges en bred förståelse om människans plats, beroende av och påverkan på vårt gemensamma ekologiska system. Det är helt avgörande för att vi ska kunna ta informerade och långsiktigt hållbara beslut.

Vänsterpartiet i Sverige är långt ifrån perfekt men det parti som faktiskt verkar ta dessa frågor på allvar och nu med den nya ledningen även verkar vara beredda att utmana status quo. Vis av erfarenheten så är jag alltid beredd på att bli besviken men jag är öppen för motsatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.