Etikett: kunskap hjärta och fingertoppskänsla

Dags för äldreomsorgens återupprättelse. Dags för de goda exemplen.

Av , , 11 kommentarer 0

Det är bra när äldreomsorgen debatteras. Visst skall tuvor vändas, oegentligheter fram i dagsljuset, missförhållanden utredas – det är min fasta ståndpunkt. Vi får aldrig sluta tänka framåt eller sluta utvecklas, eller sluta föra den ’lilla’ människans talan.

Istället bör vi ständigt söka nya rön och lära mera om hur man ska göra för att på bästa sätt nyttja sina egna och samhällets resurser i strävan att ge individen en god och säker vård och omsorg.

Däremot kan medias vinklingar ibland riskera att göra mer skada än nytta. En skandalartad artikel utan sakligt inhämtande av samtliga fakta leder inte alltid till konkreta förbättringar.

Jag skulle vilja angripa problemen från ett helt annat håll. Vända trenden. Smittas med hopp. Bombardera allmänheten med goda exempel och härliga vardagshjältar som faktiskt utträttar små mirakler mitt i vardagsslitet. I äldreboenden, hemtjänst, dagverksamheter och korttidsboenden.

Visa hur kreativa kommunanställda skapar fina träffpunkter, hur volontärer gör skillnad, hur ideella organisationer driver viktiga frågor och forum för information och stöd.

Jag vill skapa en fin och attraktiv bild av äldreomsorgen som arbetsplats. Höja dess status. Ge rättvisa och gripande skildringar av svårigheten i arbetet.

Berätta om betydelsen av kunskap, hjärta, fingertoppskänsla och mod. Om vårdbiträden undersköterskor, sjuksköterskor, rehabassistenter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen som utför små vardagsmirakler, dag ut och dag in. År ut och år in.

Detta är inte vilka jobb som helst. Det handlar om livet och döden. Om sorgen och glädjen som vandrar tillsammans.

Härmed utmanar jag medier – VK och VF i första hand – att våga gå mot strömmen och bidra till att vända den trista känslan, den sura smaken som debatten om äldreomsorgen hittillls gett. Starta en ny trend, en vårfrisk känsla av hopp och framtidstro kring äldreomsorgen. Skriv en artikelserie kring goda exempel, solskenshistorier och vardagshjältar.

Detta skulle kunna ge vind i seglen, hopp i människors hjärtan, bekräftelse för trötta jobbare och lust till ny frisk arbetskraft – våra värdefulla ungdomar – att ge äldreomsorgen en chans.

Skutan kan kännas vara på tvärsan…men vet ni vad…..det är för att den är på väg att vändas, och med lite vind i seglen från våra medier så går det mycket bättre.

Blås liv i framtidstron och fånga upp de krafter som är mogna att gå i spetsen för återupprättelse av äldreomsorgens skamfilade rykte.

Ge mig en kvart och jag kan ge dej flera exempel, namn på personalgrupper, personer och genombrottsarbeten som gjort skillnad för våra äldre. Är ni med på skutan?