Äldreomsorg i inlandet, rekrytering, politiskt uttåg

Inlandskommunernas social-omsorgsnämnders politiska ledning träffades i Storuman 22 april för den årliga konferensen. Deltagare är södra Lapplands sju kommuner.

Alla kunde rapportera ett årligt ökande antal äldre som behöver boende och omsorg och att t ex demensproblemen ökar. Många kommuner har också svårt att hinna omstrukturera kommunbudgeten med hänsyn till de demografiska förändringarna.

Lycksele har en bra modell med en långsiktig analysgrupp som förutspår nödvändiga framtida omfördelningar i budgheten. De har också ett strategiskt utskott i kommunstyrelsen som spanar in i framtiden. Mycket bra. Utan spaning ingen aning, som vi sa på Västerbottens regemente.

I södra Lapplands kommuner, som har en befolkning på 38 000 invånare, är rekryteringsbehovet inom soc-omsorgsnämndernas verksamhetsområde minst 500 personer fram till 2015, förutsatt att alla anställda pensionerar sig precis vid 65 år och att inte ett ökat antal anställda behövs för de allt fler äldre. Det kan alltså snarare röra sig om 600 nyanställningar. De flesta finns inom kategorin undersköterskor.

Alla, staten, länstyrelsen, arbetsförmedlingen, forskare m fl förståsigpåare, förutspår att tillkommande arbetskraft från det geografiska området inte kommer att räcka till och att vi om ett par årtionden har minst 20 procent utlandsfödda bland anställda inom omsorgerna. Det tar 1 – 4 år för invandrare att lära sig svenska och de yrkeskunskaper som behövs varför en framförhållning är nödvändig.

Gör vi inget förrän vi står i det akuta problemet är det för sent och vi står inför stora problem. Redan idag ökar svårigheterna att hitta vikarier vid semester och annan frånvaro. Börja handla redan nu!!!

Eftersom kommunstyrelserna är ansvariga för personalförsörjningen beslöt vi att skriva till respektive kommunstyrelse och till 10-kommungruppen som består av respektive kommuns kommunstyrelseordförande och meddela det rekryteringsbehov vi ser fram till 2015. Tittar vi bortom 2015 ser det likadant ut. Massor av pensionsavgångar som skall ersättas med nytt folk. Förslaget är att kommunerna upprättar rekryteringsplaner i samverkan med varandra. I övrigt diskuterades samverkan mellan kommunerna om personal med hög kompetens inom specialområden, flyktingmottagning, sjukvårdsinsatser för landstingets räkning mm mm.

Den 23 april hade jag mitt sista sammanträde som ordförande i omsorgsnämnden och sammanträdet var förlagt till vårt största äldreboende Tranan. Vi kunde konstatera att boendet håller mycket hög klass med fina 1- och 2-rumslägenheter och engagerad personal.

Tråkigt att lämna ett mycket stimulerande och intressant uppdrag som ordförande för en trevlig och effektiv nämnd och en verksamhet med över 300 anställda som dagligen utför ett fantastiskt arbete för alla som behöver omsorg i någon form. Jag har blivit alltmer imponerad över engagemanget och professionaliteten. Tisdag 29 april är det fullmäktige och den nya alliansen s-kd-vänsterutbrytarna tar vid. Förhoppningsvis får jag efter denna stora händelse i Storumans historia mer tid till att bygga hus, vårda skogen och läsa och skriva. Oppositionsrollen kan dock bli riktigt stimulerande. Vem vet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.