Rättelse om bygglov mm

Det uteblivna bygglovet i förra inlägget är beviljat. Byggherren hade fått felaktig information om att ansökan inte behandlats före semestern. Kritik kvarstår dock mot att en dryg månads försening av byggstarten är följden av en orimligt lång handläggningstid. Kommuner som behöver okt-juni på sig för ett enkelt okomplicerat bygglov på en stuga har anledning att se över sin bemanning på tekniska enheten.

Jag såg att FRA skulle öka bemanningen från ca 700 anställda till uppåt 900 anställda. Det låter lite. Jag försökte räkna ut hur många anställda de skulle behöva för att lyssna på alla mina telefonsamtal och läsa mina mail och dito för alla övriga svenskar. Jag kom fram till siffran uppåt en halv miljon anställda. Jag känner mig alltså ganska trygg. FRA har inte en chans att lusläsa allt och lyssna på allt. Det är väl som med övervakningakamerorna. Bryr man sig inte om dem har man inga problem med dem. Om man inte är kriminell förstås.

2 kommentarer

  1. L-E Sundqvist

    Rombe har i många år varit politiker i Storumans kommun. Det är märkligt att han ändå är så dåligt insatt i sakförhållanden. De långa handläggningstiderna beror på en extremt stor ärendemängd som ska hanteras av alldeles för få personer. Denna obalans har jag ett flertal gånger påtalat men den koalition där Rombes eget parti ingick, har varje gång nekat de nödvändiga personalförstärkningarna. Skärpning Rombe, ta ditt politiska ansvar för den rådande situationen istället för att gnälla!!

    Håkan Rombe har också varit med om att besluta om en förvaltningsorganisation där bygglov sedan 2007 sköts av Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen, inte Tekniska enheten som han påstår i sin blogg. Hur står det egentligen till med kunskaperna i samhällskunskap hos den samhällsintresserade fd. läraren?

    L-E Sundqvist, förvaltningschef MSBF

  2. Håkan Rombe

    Det är helt riktigt L-E Sundqvist att gamla alliansen ansvarar för de resurser som tekniska avd haft för handläggning av byggnadslov mm och jag vet att Sundqvist beskrivit det prekära läget gällande behandlingen av bygglovsansökningar inför politikerna. Sundqvist är alltså inte någon som ska ha minsta kritik. Huvudansvaret ligger på politikerna som fördelar resurserna, ej på tjänstemännen. Nu har jag haft ansvaret för omsorgsnämnden och inte varit helt insatt i tekniska frågorna förrän man ser effekterna på nära håll. Resursbristen för bygglov har nog politikerna inte tagit på tillräckligt allvar och det är där huvudansvaret ligger som sagt. Inte minsta tvekan om det. Tjänstemännen har gjort vad de kunnat och förmodligen mer än det. Ska naturligtvis göra vad jag kan i fortsättningen i politiken för att byggnadsloven ska kunna behandlas i rimlig tid vilket är viktigt för kommunborna men även för vårt rykte utåt. Det är glädjande många andra än kommunbor som vill bygga här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.