Har lämnat in en motion

Under den här valperioden har jag hittills inte lämnat in någon motion till fullmäktige. Orsaken är att jag funnit bättre och snabbare vägar genom personlig påverkan i andra sammanhang t ex i nämnder och styrelser. I en fråga har jag dock inte lyckats och det är i frågan om kommunens långsiktiga planering. Vi har ett visionsarbete som sträcker sig bort till 2015 men det är alltså visioner och kanske i vissa fall rena önskedrömmar. När dagens beslut skall fattas finns inte den realistiska långtidsplan jag önskar.

Jag motionerar alltså om inrättande av en parlamentarisk långtidsplaneringsgrupp som ska ta reda på förändringar vi vet kommer att inträffa och förändringar vi kan bedöma kommer att inträffa. Exempelvis vet vi ganska exakt den kommande åldersammansättningen på befolkningen utom antalet nyfödda under kommande år där man får nöja sig med en realistisk bedömning. Utvecklingen inom näringslivet och arbetslivet är svårare men här kan man stödja sig på Länsstyrelsens och Arbetsförmedlingens prognoser och den glesbygdsforskning som pågår på våra universitet. Egna undersökningar kan också göras genom enkäter och liknande. Vi vet också ganska väl våra näringsförutsättningar i en globaliserad värld. Den föreslagna långtidsplaneringsgruppen skulle kunna förse fullmäktige, styrelser, budgetberedning och nämnder med beslutsunderlag så att inte dyra felsatsningar kommer till stånd. Här är det inte svårt att räkna upp ett antal mycket dyra lärpenningar under de senaste årtiondena som kunde ha undvikits om man använt sig av expertis. En långtidsgrupp skulle också vara till stor nytta för kommunens invånare genom att framtida nödvändiga strukturförändringar kan bli kända långt i förväg och att diskussionerna kan föras under lång tid och i lugnare former. Nedläggning av ett boende eller en skolenhet ska inte behöva komma som en blixt från klar himmel för att klara hem oväntade och ovälkomna besparingar i en nämnds årsbudget.

Jag tror att den här föreslagna gruppen bör ha personer från alla partierna i fullmäktige. Frågan är också vilken status gruppen ska ha. Utskott under kommunstyrelsen begränsar vilka personer som kan vara med så jag föreslår att gruppen ska ha en rådgivande funktion men överlåter till kommunstyrelse och fullmäktige att bestämma sådant OM man nu finner värde i min motion.

Jag tvekar att ta Lycksele som exempel med tanke på hur det ser ut i den kommunen idag men de har ett strategiskt utskott under kommunstyrelsen som ganska väl har förutsagt de problem inom t ex skola och äldreomsorg som de nu står mitt uppe i. Ett sådant strategiskt utskott är också vad jag och folkpartiet föreslog í Storuman vid den senaste omorganisationen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.