Framtiden för de gamla i Storuman

De gamla anses ju ha framtiden bakom sig vilket nog framgår av de budgetramar kommunstyrelsens majoritet i Storuman tänker sig för omsorgsnämndens verksamhet. Den kända bakgrunden är att antalet äldre 80+ ökar och därmed vårdtyngden eftersom krämpor och demens ökar markant i högre åldrar. Stödet till anhörigvårdare ökar också kraftigt efter den tvingande lag som riksdagen antagit. Andelen dementa ökar i alla kommunala boenden och även för hemmaboende gamla. Fullmäktige beslöt i våras att snarast bygga ut vården med 8 nya platser i demensboende i östra kommundelen där behovet är störst för närvarande och eftersom situationen tidvis är akut. Mycket sannolikt kommer behovet av demensvårdplatser i Tärnaområdet att öka de närmaste åren så att en utbyggnad måste ske även där. Om vi antar att löneökningarna blir 2 % per år de närmaste åren och att övriga kostnader i omsorgsverksamheten ökar med 1 % per år får vi följande kostnadsökningar:

År 2010 =2 milj. År 2011 2+2 milj = 4 milj. År 2012 2+2+2 = 6 milj.

Om vi antar att ett nytt demensboende blir klar 1 okt 2010 får vi förlande sannolika kostnadsökningar:

År 2010  =1 milj. År 2011 =3 milj. År 2012 =3 milj.

I övrigt kan väntas kostnadsökningar för missbruksvård, institutionsplaceringar unga, försörjningsstöd, anhörigstöd, vårdtyngdsökning mm med ett okänt belopp. Jag räknar försiktigt med 1 milj per år under åren 2010 – 2012.

Nedanstående ramar är vad omsorgsnämnden tilldelats respektive vad som skulle behövas enligt ovan:

RAM                                                            Behov             Underskott.

År 2009    119,6 milj

År 2010    119 milj                                  123 milj            –  4 milj

År 2011    119 milj                                  127 milj            –  8 milj

År 2012    119 milj                                   129 milj           – 10 milj

Ges inga tillskott måste underskotten sparas in genom främst personalminskningar. I jämförelse kan nämnas att för att spara in underskottet för 2012 på – 10 milj motsvarar det nedläggning av både äldreboendena Vikbacka och Sibyllagården. En utökning av demensvården i Tärnaområdet är inte medräknad i ovanstående sammanställning till och med år 2012. Behövs en sådan försämras kalkylen ännu mer. Ett annat sätt att se på siffrorna är att varje miljon i besparing innebär uppsägning av 3 personer inom omsorgen. Fram till och med år 2012 blir det 30 st uppsagda (personalminskning).

Behovet av 8 – 11 miljoner per år till ett obehövligt flyg i Gunnarn kan kraftigt ifrågasättas mot bakgrund av ovanstående siffror. Inte ens en krona från de 4,7 miljoner kr som regeringen anslagit till välfärdens kärna har man tänkt avsätta till omsorgens ökade behov. De pengarna är tänkt att gå till kommunens likvida medel som, har man tänkt, obemärkt????  ska bekosta eget flyg i trots mot staten. Ett flyg som är så subventionerat på kommunens skattebetalares bekostnad att folk i Tärnaområdet åker 16 – 20 mil till Gunnarn i st f att flyga från kommunens flygfält i Hemavan.

Ett argument som används är att det skulle vara ramhöjande att ge någon allmosa av välfärdspengarna 4,7 milj till omsorgens  växande behov. Men att sprätta iväg 11 + 8 + 8 milj till en onödig flygsatsning anses inte vara ramhöjande. Självmål!  Konstigt att så många andra kommuner delar med sig av välfärdspengarna till skola och omsorg för att motverka personalminskningar utan att konstra.

Det blir intressant att se om morgondagens budgetberedning är beredd att fortsätta förstörelsen av kommunens ekonomi med miljonrullning till obehövligt flyg och att stoppa huvet i sanden inför den utveckling vi har på omsorgsnämndens område. Det verkar ibland som kommunens oförytterliga kärnverksamheter är något som stör friden i kommunstyrelsen.

3 kommentarer

 1. erold

  Håkan:
  Visst är det konstigt att folk (enl vissa)flyttar från denna kommun,fastän vi ligger bland de 13 bästa kommuner då det gäller omsorg och skola.
  Omsorgen har väl alltid dragit över de ramar med flera miljoner som demokratiskt har tagits i KF,även fastän Gunnarn flyg har gått + förrut,och vi har byggt upp dessa 2 flygfält.
  ”OM ” vi nu får full täckning 2012 från rikstrafiken för driften av båda,ser du det som en möjlighet ,eller?
  Att rapa upp denna negativa smörja gång på gång,då förstår jag varför folk flyttar,för de verkar ”tro” på att det inte finns nån framtid här i Storumans kommun.

 2. Erold

  Dessutom Håkan:
  Anser du det bra att dra över ramarna ,så att andra nämnders budgetar måste spara,då vi nu har antagit dessa ramar?
  Dessutom kommer det att redovisas fel i budgeten imorgon,som kommer att glädja oss,men kanske inte de som njuter av att se kommunens budget raseras.
  Olyckskorpar lever,som dig, på andras oro,men är som gökungar,de skall ha av andra ,och klarar inte av att hitta mat åt sina egna!
  Det är roligt att du skriver så mycket negativt om flyget och kommunen,för då ser vi hur vi klarar oss i en mycket svår medial situation,men vi lär oss!

 3. Håkan Rombe

  Om jag skriver smörja på min blogg om hur det går till i politiken i Storuman? Ärligt talat är jag inte särskilt orolig. Att påstå att utveckling av Storumans kommun fås genom att förstöra kommunens ekonomi på ett onödigt flyg genom avveckling av skola och omsorg är inte särskilt imponerande som framtidsvision. Nu har ju också Leif-Göran Johansson nybliven ordförande för socialdemokraterna i östra kommundelen sällat sig till dem som anser sig vara i besittning av ljuset genom ett långt hyllningsepos till mångmiljonrullningen till Gunnarns flygplats i en insändare i V-K. Man blir tårögd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.