Flyg i Storuman tvångsmässigt beteende

Av , , 3 kommentarer 11

Gårdagens fullmäktige bekräftade mina värsta farhågor. Det finns politiker som fullständigt skiter i att de håller på att ruinera kommunen vilket kommer att slå hårt mot precis allting annat. Det hål i kommunens ekonomi de skapat genom tokbeslutet i oktober 2008 om att trotsa staten och betala eget flyg i Gunnarn  är hittills minus 11 miljoner. Nu vill de öka på med 8 miljoner till nästa år och 8 miljoner år 2011. Summa summarum 27 miljoner rakt upp i det blå, som en jättelik nyårsraket som bara lämnar en strimma avgaser efter sig. Och pengarna finns inte. Det vore i jämförelse som om Umeå skulle fatta beslut som skulle medföra förluster på 250 miljoner per år i tre år. De politikerna skulle inte sitta kvar särskilt länge. Men i Storuman…

Både i fjol och nu säger de flygfrälsta att "vi tar pengarna ur likvida medel". En kommun ska ha budget och i den ska samtliga kända utgifter och inkomster budgeteras. Att sätta sprätt på  8 miljoner på flyg är en känd utgift och skall budgeteras. Vad säger revisorerna om detta? Okända utgifter under ett verksamhetsår kan vara underskott som inte kunnat förutses, t ex att socialbidrag eller institutionsvård av unga och missbrukare ökar.

Vi har tack vare ekonomiska krisen mycket smärtsamma besparingar att göra de närmaste åren. De flygfrälstas 11 miljoner i år och 8 miljoner nästa år gör att det blir en ekonomisk härdsmälta. Maken till brist på ansvar inför skattebetalarna har jag inte upplevt sedan jag född vart. Årets underskott i kommunen på kanske 13 miljoner och nästa år minst 8 miljoner ska tas igen på 3 år enligt lagen om en kommunal ekonomi i balans. Samtidigt som inkomsterna minskar pga den ekonomiska krisen! Lever de flygfrälsta i en världsrymd långt ovanför verkligheten? Deras agerande tillsammans med den ekonomiska krisen riskerar att minskning av personal inom övriga kommunala verksamheter kan börja röra sig om 40 – 50 anställda.

Omvärlden börjar ifrågasätta vårt förstånd i Storuman. Jag ska inom de närmaste dagarna presentera hur fullmäktigeledamöterna röstade i flygärendet i oktober 2008. Och hur fullmäktigeledamöterna röstar nu i november ska jag också presentera för skattebetalarna. När uppsägningsvågorna kommer inom kommunens kärnverksamheter ska jag också påminna om hur enskilda fullmäktigeledamöter röstat. Politiken ska inte vara en skyddad verkstad längre i dessa internettider.

Och allt detta för att tjäna en halv lunchrast till närmaste flyg. Allt detta för att vi ska ha 4 st flygplatser som nås inom 1½ timme. Övriga Sverige skakar på sina huvuden.

 

3 kommentarer

Nedläggning av flyget – ett skämt.

Av , , 6 kommentarer 10

Utflyttade storumanbor runt om i Sverige börjar tycka att flygnojan i Storuman skämmer ut kommunen i omvärlden. Att ha eget flyg från Gunnarn är för en del så allvarligt att det är fråga om man vågar sig på att skämta om det. Flyg från Gunnarn är en så allvarlig fråga att behoven i åldringsvård och skola inte nämns överhuvud taget trots att vargatider stundar för dessa sektorer som en följd av mångmiljonrullningen till ett flyg som inte löser något kommunalt problem. Att säga upp personal på flygfältet är naturligtvis tråkigt och tragiskt men att säga upp personal inom vård och skola åstadkommer inte ens en axelryckning. Den personalen är väl till för att offras för flygnojan. Och vad värre är, elever och åldringars behov offras på flygets altare. Eftersom rationella argument inte biter måste det vara något heligt över detta flyg.

Nu görs en stor sak av att flygplatsens avveckling skulle kosta så mycket att vi absolut måste fortsätta resan mot den kommunalekonomiska avgrunden. För en avgrund är det som väntar. Martin Ljungs sketch om hypokondrikern "Viking" är en bra illustration. Han bar omkring en stor sten på scenen och frågade på slutet publiken om de inte undrade över varför han bar omkring på den stora stenen, varpå han själv svarade: "Det är för att jag är så svag att jag inte orkar kasta bort den".

Ingen tvingar kommunen att riva flygplatsen och plantera skog. Det finns många alternativa möjligheter. S k malpåse eller att hyra ut den för andra aktiviteter. Eller sälja den till Vilhelmina och kalla den för "Sagadal". Eller sälja den till Lycksele och därmed rädda friden på kyrkogården i Lycksele.

En annan liknelse. Du är ensam och har fastnat med handen i ett valsverk. Du har två möjligheter. Hugga av handen eller ingenting göra och valsas till döds. Kommunen har samma typ av val. Fortsätta mot  den kommunalekonomiska avgrunden eller hugga av den del som orsakar allt elände, flyget i Gunnarn.

På morgondagens fullmäktige kommer med säkerhet  ledamöterna att utsättas för en kampanj utan like om nödvändigheten av att fortsätta miljonrullningen till flyg för Storumanbor. Och Kramforsbor. Däremot kommer kommunens ledning förmodligen inte att informera om behoven i skola, fritid, kultur och omsorg och hur de ska klaras under 2010 och 2011. Det underskott på minst 11 miljoner flyget orsakat ska tas igen samtidigt som vi har minskade inkomster p g a lågkonjunkturen, ökade behov inom omsorgen och så detta JÄTTEBEHOV för några att tjäna en halv lunchrast till flyg som kommer att kosta mångmiljonbelopp varje år. Hugg in den kommunalekonomiska ekvationen i en sten utanför kommunalhuset.

Eller res ett monument utanför kommunalhuset över de (hittills) förlorade 11 miljonerna.

6 kommentarer

Bilister som kör ihjäl barn som springer ut bakom bussar

Av , , 1 kommentar 5

Återigen har detta hänt och återigen kommer detta att hända. Igen och igen och igen…. Bilister blåser förbi bussar som stannat som om de vore födda med halv hjärna. I många länder har man stopplikt för bilar när bussar står för att släppa av passagerare. I Sverige slog man ett kraftfullt slag i luften och startade ett försök med 30 km/tim förbi stannade bussar i någon enstaka kommun. Sådant irriterar förstås Collin i Aftonbladet och andra som vill ha en värld med fri fart för bilar överallt.  Vad blev det av dessa 30 km förbi stannade bussar?

Skulle vi kunna tänka oss att höja värdet av barnens liv till åtminstone i jämnhöjd med bilistens behov av att slippa anpassa farten? Inför snarast stopplikt för bilar vid bussar som stannat för att släppa av passagerare. Det behöver inte utredas. Kopiera andra länders regler på området. Man behöver inte uppfinna hjulet 2 gånger.

1 kommentar

Finanskrisen har hanterats väl

Av , , Bli först att kommentera 1

Finanskrisen har hanterats väl av den svenska regeringen, EU och USA m fl. EU har varit en välsignelse för oss och för Europa.  Nationalismen som ödelade Europa 1935 – 1945 har hållits borta från dagordningen. I jämförelse med 1930-talskrisen har vi hittills inte behövt uppleva scenerna med dåvarande massarbetslöshet och hopplöshet. En av lärdomarna från då är att finanssystemet måste stöttas. Man kan gilla det eller inte men har inte staterna gått in med massiva stöd och garantier hade vi fått uppleva en ekonomisk härdsmälta som varit betydligt värre. En fungerande samhällsekonomi är viktigare än att få chansen att tvåla till slarviga och giriga bankirer och finansvalpar.

Upprätthållande av köpkraft är en annan lärdom, staten måste tillåta sig att underbalansera budgeten under avvägd tid. Problemet är att om stimulanserna fortsätter för länge riskerar vi övehettning, höga räntor och stigande inflation. Inför nästa val lovar de rödgröna betydligt större stimulanser än nuvarande regering. I och för sig tänker de också höja skatterna rejält men på den medicinen är det svårt att vinna val. Det finns en risk för att överbudspolitik när det gäller statens utgifter innebär  att stimulanserna fortsätter för för mycket och för länge. 1930-talskrisen ger ingen större vägledning för i vilken takt stimulanserna skall avvecklas. Det enda vi säkert vet är att de en gång måste avvecklas.

Tack vare att regeringen haft is i magen har vi ett bra utgångsläge i Sverige.

Bli först att kommentera

Förtjänar Obama fredspriset?

Av , , Bli först att kommentera 4

Obama själv kanske inte direkt jublar i duschen. Priset riskerar att hämma Obama när beslut ska tas om mänsklighetens största hot för närvarande, den islamska terrorismen. Tuffa beslut kommer troligen att behöva tas. Skaffar t ex Iran kärnvapen är vi inte långt från Gehenna och ett återuppväckande av medeltiden. Norge är några år för tidigt ute.  Efter minst en presidentperiod kan en bedömning göras.

Däremot skulle jag gärna skicka ett pris till det amerikanska folket som lät mig upppleva undret att Obama blev president. Det förlängde säkert mit liv med månader. Det är stort att få uppleva en sådan positiv världshistorisk händelse under sin livstid. Vi i Sverige får aldrig uppleva något liknande ens i mikroformat eftersom vi utser statsöverhuvud genom genetisk tombola. Inte särskilt modernt, inte ett Sverige i tiden. Sverige ur tiden, skulle man kunna säga.

Bli först att kommentera

Sossarna i Storuman börjar fatta!

Av , , 10 kommentarer 7

Mycket glädjande att en socialdemokraterna tänker stoppa marschen mot kommunal konkurs på fullmäktige 13 oktober. Mindre glädjande är att det fortfarande finns (o-)ansvariga politiker som tycker att marschen mot avgrunden för den kommunala ekonomin ska fortsätta. En företagare som kör sitt företag i konkurs skulle knappast skryta med att han/hon i alla fall är positiv i jämförelse med andra företagare som inget begriper. De ansvarsfulla politikerna i Storuman som vill undvika kommunal kollaps påskrivs epitetet negativa politiker medan de politiker som orsakat  en 11 miljoners förlust anser sig vara positiva. Svenska Akademins ordbok måste skrivas om eftersom ordet positiv fått en helt annorlunda innebörd. Jag skulle ha mardrömmar om jag röstat för ett beslut som orsakat skattebetalarna denna jätteförlust.

Effekterna på näringslivet med att behålla denna fjärde flygplats i södra Lappland har ingen kunnat belägga med fakta. Bara tomma ord som att "läggs flyget i Gunnarn ned flyttar det eller det företaget". Eller att Bio Stor, gruvdrift, vindkraft, renskötsel mm mm hamnat just i Storuman pga flyget i Gunnarn. Rent ut sagt kvalificerat obevisat svammel. De hårda data som finns är t ex befolkningsutveckling och Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Trots befintligheten av Gunnarns flygplats har Storuman tappat minst lika många invånare som andra kommuner, med eller utan flygplats. Storuman har plats 284 av Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsklimatet. Betygsatt av Storuman kommuns egna företagare! Den usla kommunala ekonomin har inte åratal av flyg från Gunnarn ändrat på.

Ska vi klättra uppåt på rankingen måste kommunen analysera siffrorna och besluta sig för en handlingsplan hur vi ska klättra uppåt. I den planen måste ingå mera upphandling av tjänster i stället för att kommunen ska driva dessa i egen regi. Det föreslog jag redan 2006 inför mandatperioden 2007-2010. Inget tycks ha hänt än och nu är jag utanför den styrande makten. Flyg i Gunnarn lär inte betyda ett skvatt i det sammanhanget eftersom vi är i botten MED flyg. Tappet av invånare bör bekämpas med att göra kommunen attraktiv att leva i med trygg och bra åldrings- och sjukvård, bra skola och ungdomsverksamhet. Kultur och bildningsverksamhet är också viktigt. Bra planering och handläggning av byggärenden. Uppmärksamma turismen i högre grad. En god början vore att flytta någon av alla flygtjänsterna i Gunnarn till turismområdet.

I stället för att satsa på nämnda områden har under lång tid skett nedskärningar i åldringsvården, stödresurser i skolan, fritidsledare mm. I de två senaste fallen är besparingarna kontraproduktiva. Vi har en hel del ungdomar som riskerar att hamna snett i sina liv och då bli en stor kostnadspost på sociala sidan. Den 11-miljonerssmäll som ett antal politiker i de flesta partier orsakat kommunen lägger en död hand över möjligheterna att utveckla bristområdena de närmaste åren. Hade jag medverkat till detta skulle jag ha sömnsvårigheter.

Från min horisont i omsorgsnämnden ser jag ökande behov genast eller i en snar framtid. Från ett äldreboende har vi 43 st avvikelserapporter på 4 månader, mest orsakade av brister i demensvården. En ej acceptabel händelse var tredje dag! Förtvivlade anhöriga börjar reagera och börjar sådana rykten sprida sig blir det svårt att återvinna förtroendet. Vissa åtgärder vidtas men pengar saknas till personalförstärkning. Naturligtvis. Demensplatserna måste  snarast ökas med de 8 st som föreslagits med start senast hösten 2010. Riksdagen kräver i ny lag att kommunerna SKALL ge stöd till anhörigvårdare och det gäller sjuka och handikappade i alla åldrar, ej enbart 65+. Omsorgsnämndens budget för detta har redan spruckit och mera kommer när folk får reda på sina rättigheter. Det tycks finnas politiker som är helt omedvetna om de ökande behoven eller så skiter man bara i behoven bara man kan sätta sig i ett flygplan från Gunnarn. Vilken människosyn ger man uttryck för? Frågan börjar bli befogad.

10 kommentarer

Kommer pengar till flyg från himlen?

Av , , 12 kommentarer 9

Här frågas om hur jag tänker rösta beträffande trotset mot staten med egen Rikstrafik i Gunnarn. Egentligen en omöjlig fråga eftersom fullmäktigeledamöter har som huvuduppgift att se till att skola och omsorg fungerar. Binder man upp sig i förväg att sätta sprätt på obefintliga pengar till obehövligt flyg har man egentligen därmed sagt attt "jag skiter i skola och omsorg". Kommunens ekonomi är ett moras tack vare de 11 miljonerna år 2009 till flygtrotset i den värsta lågkonjunkturen på länge. Förlustprognosen för kommunen 2009  lär vara uppe i totalt 13 miljoner vilket för Umeås del skulle motsvara 250 miljoner. Ska kommunens ekonomi och välfärd totalt skjutas i sank av politiker som totalglömt sitt uppdrag? Och vad är det för företagare som kräver att kommunen ska göra sig konkursmässig samtidigt som kommunen betygsätts som nr 284 av Sveriges 290 kommuner trots att kommunen ser till att resenärerna kan välja på 4 st flygplatser inom bekvämt avstånd. Tillgängliga nyckeltal visar på att det inom omsorg och kanske även till vissa delar skola inte finns några pengar att mjölka ut.

12 kommentarer

Kungen utse statsminister?

Av , , Bli först att kommentera 2

En moderat riksdagskvinna har motionerat om just detta. "Rätta till" kallar hon det. Då kan hon lika gärna rätta till bristen på kungligt envälde. Det avskaffades efter Gustav III men många drömmer säkert om en kung som bestämmer allt. Hon måste ha förläst sig på Damernas Värld och andra tidningar som har egna "hovreportrar".

Jag måste tyvärr konstatera att det vore en ännu större sensation om en moderat motionerade om att avskaffa den medeltida relikten monarkin. Moderatledningen känner sina gamla väljare. Liberalismen är i det avseendet en aning påklistrat på de nya moderaterna. Nu är inte moderaterna det enda parti som har riksdagsmän med de mest bisarra ideer. Varje parti torde ha åtminstone någon kuf som skriver häpnadsväckande motioner.

Bli först att kommentera

Oansvariga kommunpolitiker

Av , , 31 kommentarer 8

Politiker gamblar med skattebetalarnas pengar. Staten via Rikstrafiken beslutade 2008 att det räcker med 3 st flygplatser för södra Lapplands ofantliga folkmängd på 37 000 invånare. Gunnarnfältet ströks från upphandling av flygtrafik. Från de olika kommuncentra i södra Lappland kan man nå flyg inom 1½ timme. Från Storuman når man Lycksele, Vilhelmina och Hemavan inom 1½ timme. Tre st flygplatser alltså! Kommunfullmäktige beslutade 14 okt 2008 i Hemavan, trots finanskrisens flodvågor runt jorden, att trotsa staten och fortsätta flyga på egen hand. Enligt flygplatsbolagets ordf Erik-Abel Ejderud skulle det kosta max 4,2 milj av kommunala medel. Beslutet utformades som en garanti på 4,2 miljoner som, hette det, knappast skulle behöva infrias. Ett ofta använt argument var att näringslivet i Storuman stod och föll med den halva lunchrast i tid som skulle tjänas på eget flyg i Gunnarn. Jag och en handfull andra klarsynta röstade nej i Hemavan.

Vid fullmäktige 23 juni 2009 behandlades Storunmans egenkonstruerade "rikstrafik" igen. Prognosen då var att inte bara garantin på 4,2 miljoner skulle konsumeras utan ytterligare 7 miljoner. Minus 11,2 miljoner är en mindre härdsmälta för en kommun  på 6100 inv. Tiden före sammanträdet 23/6 bestod av en enda lång enkelriktad propaganda för att fortsätta med egen "rikstrafik" i Gunnarn. Konsulter och experter på löpande band (betalda av kommunens skattebetalare?) bedyrade att näringslivet skulle flykta från Storuman om KF sade nej till fortsatt flyg. Fara fanns att Skellefteå Krafts Bio Stor, gruvverksamhet och allehanda typer av företag skulle lämna kommunen. Den enda verksamhet som inte nämndes var rennäringen vilket nog bara var ett förbiseende. Jag har inte sett en enda ren under älgjakten så de har kanske lämnat kommunen?  Här stod förespråkarna för trotset mot staten med sina tvättade halsar och likt fågelungar i fågelboet med öppna munnar ropade efter mer. Minus 11,2 miljoner var inte nog. Ska kommunens ekonomi fullständigt raseras ska det gå med musik, förlåt "flyg". Jag yrkade i KF på att flyget i Gunnarn skulle avvecklas och ungefär samma klarsynta ledamöter som i Hemavan röstade nej. Ett kompromissförslag av Lena Drangel vann, innebärande att flygets ekonomi skulle utredas och ett nytt beslut tas  vid kommande fullmäktige 13 oktober. Det beslutet skulle kosta ca 1,5 milj extra.

Hur har då näringslivet betygsatt denna kommunens ruinering för att uppfylla näringslivets fundamentala behov av att tjäna en halv lunchrast till närmaste flyg? Vi har svaret. I årets företagsranking har kommunen fortsatt kräftgången och återfinns nu på 284:e plats av Sveriges 290 kommunen. Trots 11,2 miljoner av pengar som inte finns till flyg och trots ett utvecklingsbolag som säter sprätt på 4 miljoner varje år tycker vårt näringsliv att kommunen är bland de absolut sämsta i Sverige. Om vi omvandlar våra fyra största äldreboenden till flygbolag kanske vi kan klättra uppåt från den förnedrande 284:e platsen? Det senaste jag hörde var att kommunens prognostiserade förlust för 2009 är 13 miljoner. Det motsvarar ca 40 anställda med omsorgens löneläge som måttstock. Politikerna kör kommunen i sank för att uppfylla "näringslivets" önskningar. En tanke insmyger sig. Kanske företagare i likhet med de flesta andra tycker att bra omsorg, skola, ungdomsverksamhet, kultur mm är bra miljö för företagande? Den som är satt i skuld är inte fri och gökungen egen rikstrafik i Gunnarn lamslår kommunen på alla andra områden.

Nu inträffar ännu intressantare saker i spiralen nedåt. I V-K 23 sept säger kommnalrådet Gunilla Lundgren att "vi kan välja att antingen vara en kommun som bara administrerar eller som också jobbar för en framtid". Fyra st flygplatser inom 1½ timme är uppenbarligen framtiden men kommunpolitikernas främsta uppdrag, välfärdens kärna, är att "bara administrera". Skolans och omsorgens politiker och anställda sysslar alltså inte med en framtid utan bara administrerar. Här bör poängteras att skola och omsorg är också kommunstyrelsens yttersta ansvar. Nu tycker nog inte Gunilla exakt som det står i V-K men det som står i tidningarna är ofta den information som medborgarna erhåller. Återigen blundar politiker för verkligheten och tänker uppenbarligen fortsätta med att leka Rikstrafik, kosta vad det kosta vill. Gud förbjude att fullmäktige 14 oktober ska bli en upprepning av junifullmäktiges nästan dagslånga massiva, enkelriktade, kvävande och tidsödande propaganda. Hur 11 miljoner till flyget skulle passas in bland kommunens övriga behov gavs inte en minut att diskutera  under propagandaföreställningen 23/6. Det måste väl vara dags att fullmäktigeledamöterna slutar huka under parti- och allianspiskan och röstar efter egen övertygelse 14 oktober. Röstlängderna från fullmäktige 14 oktober 2008, 23 juni 2009 och 14 oktober 2009 kommer att bli bra konsumentupplysning inför valet 2010. Hur hålet på 11 miljoner i kommunens ekonomi ska lappas ihop borde ha högsta prioritet i kommunen, inte hur hålet ska göras ännu större.

31 kommentarer